Časopis za pokrajino Posavje
8.07.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Praznične misli predsednikov KS v krški občini - 1. del

Objavljeno: Torek, 02.06.2020    Rubrika: NOVICE Redakcija
KS-1

Mag. Nataša Šerbec, Marjan Zorko, Matej Libenšek in Andreas Repše

K sodelovanju v tematski prilogi ob krškem občinskem prazniku v zadnji številki Posavskega obzornika smo letos povabili tudi predsednike 16 krajevnih skupnosti, ki sestavljajo občino.

Krajevne skupnosti so marljivi motorji, ki poganjajo občino. Ker letos z njihovimi predstavniki ne boste mogli poklepetati na ploščadi pred Kulturnim domom Krško, kot je bilo to običajno ob slavnostni akademiji, smo jim dali priložnost, da svoje misli ob občinskem prazniku (nekatere KS pa v tem času praznujejo tudi krajevne praznike) na ta način posredujejo svojim krajankam in krajanom. Delili so svoje poglede na življenje v krajevni skupnosti, na trenutke epidemije in prihodnost.

V prvem delu objavljamo izjave štirih predsednikov in predsednice KS.

Krški praznik letos spletno
 
Nataša Šerbec, predsednica sveta KS mesta Krško: V KS mesta Krško je delo v času epidemije potekalo omejeno, saj smo se držali ukrepov in spoštovali navodila. Na naš načrt glede izvajanja vzdrževalnih nalog ni veliko vplivalo, saj bomo sedaj bolj pospešeno opravili vse projekte in vzdrževalna dela. Vplivalo pa je na naše dogodke, saj nismo mogli organizirati kresovanja na Trški gori, prav tako ne bomo mogli izvesti tudi praznovanja praznika KS mesta Krško. Praznik bo potekal ponovno spletno, o vsem bomo pravočasno obvestili. Epidemija bo pustila dolgotrajne posledice na prebivalstvo, še posebej pa na gospodarstvo. Stopnja brezposelnosti se je povečala, potrošnja se je zmanjšala, ljudje smo bolj previdni, zato bo imelo to dolgoročne posledice. Zaradi tega je treba aktivirati vse resurse tudi v okviru lokalne skupnosti. Epidemija je bila za vse nas preizkušnja, da znamo živeti in ceniti svoje znanje, delo in potenciale. Zato vam vsem želim, da to skupaj čim prej prebodimo in poskušamo živeti po svojih tirnicah, a nekje zadaj ne pozabimo, da sami skrbimo za svoje zdravje.

Usmerjeni so že v nove načrte

Marjan Zorko, predsednik sveta KS Zdole:
V naši krajevni skupnosti je epidemija močno zaznamovala potek dogodkov, ki so bili načrtovani ob praznovanju krajevnega praznika. Odpadle so načrtovane prireditve v organizaciji THD Zdole (praznovanje materinskega dneva, srečanje starostnikov), odpovedano je bilo tudi jurjevanje, naša vsakoletna osrednja prireditev, v sklopu katere je športno društvo pripravljalo tudi vse za izvedbo teka za Dolenjski pokal, vendar tudi tega nismo mogli izpeljati. Kljub epidemiji smo v naši skupnosti uspešno izvedli spomladansko čistilno akcijo. Naši načrti za čas po koncu epidemije pa so usmerjeni v organizacijo Vidovega pohoda in srečanja starostnikov v organizaciji THD Zdole. Pisarna krajevne skupnosti je zaradi ukrepov zaprla svoja vrata, komunikacija je potekala po telefonu in elektronski pošti, z veseljem pa sporočam, da pisarna ponovno odpira vrata predvidoma v mesecu juniju. V nadaljevanju leta se bodo izvedle vse načrtovane vzdrževalne aktivnosti na cestah in objektih. Rekonstrukcija ceste skozi Zdole nemoteno poteka, tudi v času epidemije so se dela izvajala. Vsem krajanov in krajankam se zahvaljujem za strpnost in potrpežljivost pri vožnji mimo semaforjev. Ko bodo dela končana, bo pogled na naš kraj veliko lepši. Upam, da ste čas epidemije dobro preživeli, da ste poglobili vezi v svoji družini ter uredili vrtove, da se bo povečala samooskrba z domačo hrano. Narava in okolje, v katerem živimo, sta nam pomagala, da smo lažje prebrodili to virusno obdobje.

Spoznali smo pomen domačega

Matej Libenšek, predsednik sveta KS Dolenja vas:
V naši krajevni skupnosti smo krajani upoštevali vsa uradna navodila. Ostali smo v samoizolaciji, otroška igrišča in park so samevali, pločniki so bili praktično prazni. Prav tako so začasno zastale tudi dejavnosti naših aktivnih društev, ki imajo prostore v večnamenskem domu. V sodelovanju z Občino Krško so aktivnosti s pripravo razpisne dokumentacije za rekonstrukcijo dela ceste na Libni potekale nemoteno in v okvirih zastavljenih letnih ciljev, zato z izvedbo tega dela letnega načrta ne pričakujemo terminskih odstopanj. Prav tako so se nadaljevale aktivnosti pri lani izglasovanem projektu v sklopu participativnega proračuna – ureditev in postavitev igrišča za ulično vadbo. Ostali manjši načrti, ki smo si jih zadali v krajevni skupnosti in so zaradi epidemije mirovali, pa bodo izvedeni predvidoma do konca leta. Mislim, da smo krajani v tem času, ko smo morali ostati doma, dokončno spoznali pomembnost in vrednoto lokalno pridelane, domače, neoporečne hrane. Ta virus je in bo na lokalni ravni pustil velik pečat in verjamem, da bo vsak, ki ima to možnost, obdelal kak kvadratni meter vrtička. Pošteno smo se zamislili o stopnji prehranske in energetske samooskrbe pa tudi o ostalih virih, pri katerih smo odvisni od uvoza. Na tem področju moramo še gotovo veliko postoriti in se predvsem osvestiti, da je domače cenjeno in še kako vredno vsakega spoštovanja. Občani občine Krško smo v teh težkih časih spoznali, da živimo v zavidanju vrednem naravnem okolju, kjer se izjemno dobro znajdemo in držimo skupaj tudi, ko smo narazen in je 'zaustavljen' ves svet. Ponosen sem, da smo resno stanje vseeno obrnili tudi na dobro – kaj postorili doma, se ponovno povezali z družino in se malo povrnili v stare čase, ko je življenje potekalo bolj mirno. Z optimizmom in povezanostjo gremo naprej.

Sami smo odgovorni zase
 
Andreas Repše, predsednik sveta KS Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna:
Naša krajevna skupnost je bila ustanovljena pred desetimi leti na dan pred nekdanjim dnevom mladosti, praznikom mladine v bivši državi. Čestitam krajankam in krajanom za odločitev, da smo stopili na samostojno pot. V preteklih letih smo pogumno, korak za korakom stopali po dobro načrtovani poti. Aktivno smo se odzvali na vsa dogajanja v našem prostoru ter ustvarjali boljše pogoje in okolje za prebivalce v okvirih omejenih možnosti, ki jih ima krajevna skupnost. Koronavirus je tudi nam prestavil načrte. 23. maja smo nameravali imeti svečano otvoritev novozgrajenega doma, ki jo bomo izvedli s tolikšnim zamikom, da se bomo vsi navzoči počutili varno in prijetno. Virus je vplival tudi na dokončanje nadstreškov pri večnamenskem objektu, ki naj bi bili narejeni pred otvoritvijo in pridobitvijo uporabnega dovoljenja. V času epidemije smo imeli namen nabaviti zaščitne maske za krajane in pridobili ponudbe za pralne maske, a smo s strani občine dobili razlago, da tovrstne maske verjetno ne ščitijo v zadostni meri. Kot predsednik bom ob preteklih izkušnjah in trenutnem stanju v družbi v sebi vedno živel z dvomom, ali bi bilo prav, da bi maske nabavili in jih razdelili med prebivalce, ali pa bi peščica nezadovoljnih dvomljivcev poskušala dober namen izkoristiti in razdeliti lokalno skupnost. Vsekakor smo lahko zelo hvaležni, da se nas epidemija zaenkrat ni dotaknila. Iz izkušenj virusnega časa smo se naučili, da nihče drug v resni stiski ne bo poskrbel za nas in bomo sami morali bolj aktivno sodelovati in načrtovati ter ustvarjati pogoje za boljšo prihodnost. Zagotovo je na mestu, da vsak izmed nas nameni nekaj svojega delovanja tudi za skupnost in s pozitivnim duhom motivira tiste, ki poskušajo ustvarjati za skupno dobro.

P. P.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam