Časopis za pokrajino Posavje
27.03.2023
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Praznik KS Senue: bogateji za igrie za odbojko na mivki

Objavljeno: Torek, 14.06.2022    Rubrika: NOVICE Redakcija
krajevni praznik ks senuse (69)

Prejemniki zahvalnih priznanj KS Senuše (manjka predstavnik KGM Senuše)

Minulo soboto se je na Senušah zvrstila krajevna prireditev v počastitev krajevnega praznika, ki ga krajanke in krajani obeležujejo na vrnitev krajanov iz izgnanstva po drugi svetovni vojni. Dan pred osrednjo slovesnostjo so predali namenu novo urejeno odbojkarsko igrišče in s tem zaključili kompleks rekreacijskega centra.

Kot je dejal predsednik sveta Krajevne skupnosti Senuše Jože Tomažin zbranim krajanom, so bile športno-rekreacijske površine urejene z namenom rekreativnega udejstvovanja, sprostitve, druženja krajanov in razvedrila najmlajših, saj se na kompleksu poleg ograjenega igrišča za odbojko na mivki nahajajo tudi fitnes naprave in otroška igrala. Kompleks je bil urejen v sklopu participativnega proračuna Mestne občine Krško (MO), pri čemer je skupna investicija znašala 30.000 evrov. Polovico sredstev je zagotovila MO Krško, preostanek sredstev pa KS Senuše, v ureditev pa je bilo vloženega tudi veliko prostovoljnega dela krajanov. Da bi kompleks lahko v celoti služil namenu in v vseh vremenskih pogojih, si želijo, kot je dejal Tomažin, na kompleksu urediti tudi objekt.

KS, ki je po površini in prebivalstvu med najmanjšimi na območju mestne občine, razpolaga sicer s skromnimi investicijskimi sredstvi v okvirni višini 24.000 evrov, iz tega naslova pa večino sredstev namenijo za izvajanje zimske službe, saj se pretežni del naselij nahaja na hribovitem območju, ter za vzdrževanje in preplastitve javnih poti 2. reda, to je krajevnih cestnih odsekov. V sodelovanju z občino so uredili tri avtobusna postajališča, in sicer v Straži pri Raki, Ladni in v Brezju in v preteklem obdobju asfaltirali tri cestne odseke, še v tem mesecu pa je predvidena preplastitev del cestnega odseka v Brezovski Gori in predvidoma do pozne jeseni tudi v Straži pri Raki. Kljub epidemiološkim omejitvam, ki so zaznamovale pretekli dve leti, jim je uspelo ohranjati stike preko rekreativnih dejavnosti, kot je bil velikonočni pohod v Brezovsko Goro z okoli 70 udeleženci, za katerega si bodo prizadevali, da bi prerasel v tradicionalno prireditev. Kot je v povzetku minulega dela in pridobitev še dejal predsednik Tomažin, je želja po urejanju vedno več od zmožnosti, vendar pa bi bilo teh tudi več, če bi se aktivneje in v večjem številu vanje vključili krajani, zato je te pozval k aktivnejši participaciji tako pri izvedbi delovnih akcij kot tudi v luči približujočih lokalnih volitev s kandidaturami v svet KS in tudi za organe MO Krško.

V nadaljevanju uradnega dela krajevne slovesnosti, ki jo je povezovala Doroteja Jazbec, je Jože Tomažin podelil štiri zahvalne plakete KS Senuše, ki so jih prejeli: Katarina Brodnik in prostovoljke za prostovoljno delo z mladimi, PGD Senuše za doprinos k izvedbi krajevnega praznika, Zavod Svibna (zanj Bernardka Zorko) za ohranjanje naravne dediščine Ajdovske jame ter Kmetijska gradbena mehanizacija – KGM Franci Žaren in Gregor Grozina za prispevek pri urejanju krajevnega parka za druženje in rekreacijo; pa tudi pokale za osvojena mesta na 19. pokalnem članskem gasilskem tekmovanju. Letos so se ga udeležile štiri ekipe, in sicer je 1. mesto osvojila PGD Raka, 2. mesto PGD Veliki Trn, 3. mesto PGD Podbočje, 4. mesto pa domača gasilska zasedba PGD Senuše.

Zbranim krajankam in krajanom je voščil ob prazniku tudi župan Mestne občine Krško mag. Miran Stanko, krajevnim nagrajencem pa namenil čestitke.

B. M.
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte

17.12.2019 | Redakcija

Vesele praznike!

22.07.2020 | Oglas

Pogradi za otroke