Časopis za pokrajino Posavje
4.12.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Predvidoma že do konca leta pod streho dvoletni proračun Občine Krško

Objavljeno: Ponedeljek, 25.10.2021    Rubrika: NOVICE Redakcija
26. seja os krsko (15)

Z zasedanja na 26. redni seji

Svetnice in svetniki krškega Občinskega sveta so na četrtkovi 26. redni seji potrdili osnutka proračunov za leti 2022 in 2023, sprejeli osnutka planov razvoja in vzdrževanja občinskih cest do leta 2026 in se med drugim seznanili z Zeleno shemo slovenskega turizma.

Po sprejemu dnevnega reda so posamezni svetniki in svetnice najprej naslovili pobude in vprašanja občinski upravi. Med temi naj izpostavimo pobudo Aleša Suše, ki je predlagal, da se občinske strukture vključijo v reševanje podjetja Vipap Videm po vzoru Občine Ajdovščina, ki se je leta 2014 vključila v reševanje podjetja Mlinotest. Poudaril je, da je družba Vipap Videm eden večjih zaposlovalcev, zato naj občina prouči razpoložljive možnosti in se v postopku prisilne poravnave vključi kot kapitalski deležnik v podjetju. »Možnost ponovnega zagona proizvodnje ob preusmeritvi v proizvodnjo embalažnih papirjev ter morebitnemu novemu poslovnemu partnerju je realna možnost ohranjanja zaposlitev, v katero bi morala občinska oblast vložiti vse napore, kar bi najbolje naredila preko lastniškega deleža, s katerim bi bila udeležena pri upravljanju družbe,« je med drugim dejal Suša.

26. seja os krsko (11)
V nadaljevanju so svetniki potrdili osnutka dvoletnih proračunov, na seji v mesecu decembru pa je predviden že sprejem odlokov  za leti 2022 in 2023. V prihodnjem letu je predvidenih 45,6 mio. prihodkov in 46,8 mio. evrov odhodkov, medtem ko so tako prihodki kot odhodki v proračunu za leto 2023 zastavljeni okvirno za 5 mio. nižje. Še vedno velik delež sredstev predstavljajo investicijska vlaganja oziroma odhodki, saj je v letu 2022 načrtovanih kar 20,7 mio. evrov za investicije, v letu 2023 pa 15,2 mio. Investicije bodo potekale predvsem na področju vlaganj na področju družbenih dejavnosti in cestne infrastrukture. Slednje je razvidno tudi iz potrjenega osnutka razvoja in vzdrževanja občinskih cest do leta 2026, od tega so v letu 2022 ocenjena naložbe v višini 11,4 mio. evrov, v letu 2023 pa na 9,5 mio evrov. Največje postavke se nanašajo na obnovo cest, ki so uvrščene v načrt razvojnih programov, saj so te tudi investicijsko večje, kot med drugim izgradnja kolesarske steze do Kostanjevica, obnova glavne ceste skozi Krško, izgradnja peš mostu preko Save, rekonstrukcija ceste Zdole- Krško, trga na Raki in več odsekov cest od Podbočja do Senovega.

Svetnice in svetniki so potrdili tudi nov petletni mandat vodenja Valvasorjeve knjižnice Krško Urški Lobnikar Paunović in kot ustanovitelj imenovali v svete zavodov nekaterih osnovnih šol in glasbene šole predstavnike. Z zadnjo točko, ki je bila v obravnavo potrjena ob sprejemanju dnevnega reda za 26. sejo, so se seznanili z Zeleno shemo slovenskega turizma, v sklopu katerega si bo občina prizadevala pridobiti znak Slovenia Green Destination, pri čemer bodo potrebne dokumente za presojo pridobivali in urejali na Centru za podjetništvo in turizem Krško. Občina Krško je sicer k Zeleni shemi slovenskega turizma pristopila že v februarju letos, nakar je bila sredi meseca maja imenovana t.i. zelena ekipa, ki jo sestavljajo Ksenja Kragl in Kristina Ogorevc Račič iz CPT Krško, Gregor Brodnik kot predstavnik oddelka za gospodarske dejavnosti na Občini Krško, Ana Jurečič Martinčič iz RRA Posavje, predsednik Občinske turistične zveze Anton Petrovič ter Špela Arh Marinčič iz podjetja Kostak in Tanja Jarkovičiz družbe GEN energija. Za koordinatorko programa je bila imenovana Tanja Levstik Levičar iz CPT Krško.

B. M.
« Nazaj na seznam
»