Časopis za pokrajino Posavje
17.10.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Pregled porabe sredstev NORP za leto 2020

Objavljeno: Petek, 08.10.2021    Rubrika: NOVICE Sporočilo
naslovnica norp
Osmo leto zapored je Občina Krško v sodelovanju z Nuklearno elektrarno Krško, GEN energijo, Agencijo za radioaktivne odpadke in Skladom za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK pripravila letno poročilo o porabi nadomestila zaradi omejene rabe prostora. V letu 2020 so v okviru nedavčnih prihodkov proračuna občine Krško prihodki iz naslova nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta znašali 8,9 milijona evrov.

Občina je ta sredstva namenila predvsem v izgradnjo ali obnovo infrastrukture na področju prometa, predšolske vzgoje in šolstva, kulture, mladih, izobraževanja, socialnega varstva, spodbujanja razvoja malega gospodarstva, civilne zaščite in požarne varnosti. Med večjimi projekti, ki so bili v lanskem letu financirani iz tega vira, so predvsem novogradnja prizidka Valvasorjeve knjižnice Krško, novogradnja vrtca pri OŠ XIV. divizije Senovo, dozidava in rekonstrukcija  OŠ Koprivnica, izgradnja prizidka gasilskega doma PGE Krško, Podjetniški inkubator Krško, ureditev komunalne infrastrukture Veliki Podlog, rekonstrukcija regionalne ceste skozi Zdole, 2. faza rekonstrukcije Ulice Anke Salmič v Leskovcu pri Krškem, nadomestna gradnja mostu v Stolovniku, izgradnja oskrbovanih stanovanja, obnova občinskih cest, vzdrževanje in obnova kulturnih spomenikov in drugi.
 
20 % iz naslova nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta Občina Krško namenja za individualno rabo, kot je npr. subvencioniranje komunalnega prispevka v višini do 75 do 88 %, sofinanciranje razlike v ceni vrtcev, in sicer dodatno znižanje plačil staršev za 30 %, subvencioniranje počitniškega dela mladih, sofinanciranje posvetovalnice za starše, sofinanciranje letovanja šestošolcev, brezplačna šola v naravi, za novoletne prireditve obdaritve otrok, 300 evrov ob rojstvu vsakega otroka, subvencioniranje pomoči na domu, subvencija mestnega prometa ter seveda individualna nadomestila občanom, ki živijo v 1500-metrskem pasu okoli jedrskega objekta. V 2020 je bilo nadomestilo izplačano 216 upravičencem.

Vir: Občina Krško
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte