Časopis za pokrajino Posavje
2.03.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Prepoznaj nasilje in ga preprečuj

Objavljeno: Nedelja, 24.01.2021    Rubrika: NOVICE Redakcija
znak za zrtve nasilja

Mednarodni znak za preprečevanje nasilja - odpremo dlan, premaknemo palec v dlan in ga z ostalimi prsti pokrijemo v pest.

Nasilje ima mnogo obrazov in nihče nima prijetnega videza. Kako se upreti vsem vrstam nasilja, nasilnežu, nasilnim odnosom; kako prepoznati žrtev in ji pomagati? V okviru študentske ekipe Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem je nastal projekt »Reagiraj – nisi sama, nisi sam!«

Namen projekta »Reagiraj – nisi sama, nisi sam!« je informiranje in ozaveščanje bodočih pedagoških delavcev, zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih institucijah ter širše javnosti o različnih pojavnih oblikah nasilja, preprečevalnih praksah, postopkih ukrepanja in sodelovanja z zunanjimi institucijami, organizacijami, društvi itd. Cilj različnih dogodkov, izobraževanj in delovanja projekta je vzpostavitev t. i. reakcijskega trikotnika med študenti (bodočimi pedagoškimi delavci), žrtvami nasilja in pristojnimi institucijami, saj želijo raziskati ter ustvariti različne možnosti za zagotavljanje prostora, v katerem bi z ničelno toleranco do nasilja gradili protinasilno platformo. V ta namen so pripravili video, s katerim želijo tako pedagoške delavce kot širšo javnost seznaniti z rabo mednarodnega znaka, s katerim oseba nakaže, da je žrtev nasilja v družini (posnetek je javno dostopen na FB strani in Youtube strani).

In kakšen je znak? Žrtev nasilja pokaže odprto dlan, premakne palec v dlan in ga z ostalimi prsti pokrije v pest. Če nam nekdo pokaže takšen znak, mirno reagirajmo – osebi, ki nam je pokazala znak, ne pišimo sporočil, ne govorimo na glas o tem, kar nam je pokazala, samo pokličimo 113. Pravočasna in ustrezna reakcija lahko prepreči nadaljevanja nasilja – tudi v primerih nasilja, ki ga zaznamo na daljavo, kot je na primer šolanje na daljavo. Ravno čas epidemije, ki je mnoge posameznice in posameznike zaprl med štiri stene, povečuje stisko žrtev nasilja, ki so zaradi specifičnosti obdobja med drugim postale nevidne za družbene sisteme preventive in pomoči, zato morajo biti tako pedagoški delavci kot tudi ostali še toliko bolj pazljivi na morebitne znake, s katerimi bi lahko žrtvam nasilja pravočasno pomagali in ustrezno reagirali.

Projekt »Reagiraj – nisi sama, nisi sam!« je nastal v okviru študentske ekipe Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem pod mentorskim vodstvom asistenta Marka Gavriloskega v študijskem letu 2017/2018. V študijskem letu 2019/2020 so projekt prijavili na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS in pridobili financiranje po programu Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK). Projekt v okviru ŠIPK, ki se je formalno zaključil, a se izvajanje novih projektnih aktivnosti nadaljuje, je vodila mentorica doc. dr. Mateja Marovič. Vzpostavljene imajo tri spletne platforme: Instagram in Facebook (Reagiraj – nisi sama, nisi sam) ter spletno stran (https://reagiraj.com), preko katerih nagovarjajo (bodoče) pedagoške delavce v vzgoji in izobraževanju in pozivajo širšo javnost k ničelni toleranci do nasilja.

Smilja Radi

Članek je bil objavljen v časopisu Posavski obzornik, ki je izšel 21. januarja 2021.

#povezujemoposavje

 
« Nazaj na seznam