Časopis za pokrajino Posavje
19.04.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Prerazporeditev sredstev z rebalansom in kadrovska imenovanja

Objavljeno: Četrtek, 08.04.2021    Rubrika: NOVICE Redakcija
Sev. seja, 31. 3. 2021 (7)

Seja sevniškega občinskega sveta je potekala v kulturni dvorani zaradi upoštevanja priporočil NIJZ.

Sevniški občinski svet je na svoji 22. redni seji, ki se je odvijala zadnjo sredo v letošnjem marcu, med 22 točkami dnevnega reda obravnaval tudi rebalans proračuna za leto 2021 ter soglasno potrdil za novo štiriletno mandatno obdobje direktorico Lekarne Sevnica in direktorja Komunale.

Rebalans A

Razlog za rebalans A
proračuna občine Sevnica za leto 2021 je umestitev presežka iz leta 2020 v proračun leta 2021. »Zakon o finančni razbremenitvi je prinesel spremembo v načinu pridobivanja in vsebini sredstev do sedaj znanih kot 23. člen Zakona o financiranju občin; le-ta se prekvalificirajo v sredstva za uravnoteženje razvitosti občin in odslej to ne bodo več kreditni viri države, temveč v celoti nepovratna sredstva. Omenjeni zakon je proračun občine v letu 2021 razbremenil še na strani odhodkov za plačevanje zdravstvenega zavarovanja za nezavarovane občane; v rebalansu je ostal znesek za že plačane obveznosti za december 2020, po tem pa je ta obveznost prešla na državo. Preostali učinki navedenega zakona se bodo odrazili v proračunu leta 2022, ko naj bi bili pripravljeni izvedbeni predpisi ter vzpostavljeni vsi mehanizmi obračunavanja in refundacij s strani resornih ministrstev,« pojasnjuje vodja finančnega oddelka na Občini Sevnica mag. Vlasta Marn.

»Proračun Občine Sevnica je leta 2020 izkazal 1.937.403 evrov stanja sredstev na računu, na svojih računih pa so krajevne skupnosti skupaj izkazale še 48.365 evrov stanj. Slednje vsa ta sredstva prenašajo v svoje finančne načrte s tem rebalansom. Občina Sevnica je že pri načrtovanju proračuna za leto 2021 upoštevala del navedenega stanja, saj smo za del presežkov preteklih let JP Plinovod d.o.o. in JZ Lekarna Sevnica, ki smo ju prejeli konec lanskega leta, že načrtovali več namenskih odhodkov kot prihodkov. V rebalansu A smo predvsem davčne prihodke uskladili glede na lanskoletne zneske, trenutno situacijo v državi ter ta trenutek ocenjeno situacijo za letošnje leto in kar nekaj uskladitev zneskov je tudi na strani evropskih virov,« sledi še podrobnejše pojasnilo finančnice, ki nadaljuje, da so odhodke glede na sprejet proračun povečali za dober milijon evrov, zato je v rebalans vključenih tudi nekaj novih projektov, ki jih izpostavi direktor občinske uprave Zvone Košmerl: protihrupni ukrepi na strelišču Radna, projektne dokumentacije za ceste in mostove, obvodne ureditve ob Sevnični, načrtovanje novih vodnih virov, rekonstrukcija Slomškovega doma, obnova Glasbene šole Sevnica in odvodnjavanje Arškega polja itd.

Lekarno in Komunalo Sevnica bosta še naprej vodila dosedanja direktorja

Prisotni občinski svetniki in svetnice so v zaključnem delu seje obravnavali imenovanje direktorice Lekarne Sevnica za vodenje javnega zavoda za novo štiriletno mandatno obdobje. Na razpisano prosto delovno mesto je prispela ena prijava, prijavila se je dosedanja direktorica Irena Groboljšek Kavčič. Na razpisano prosto delovno mesto direktorja javnega podjetja Komunala Sevnica so prispele tri prijave, poleg dosedanjega direktorja Mitje Udovča sta prijavo poslala še Božidar Resnik iz Straže pri Raki in Robert Vrenko iz Šmartnega v Rožni dolini. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KVIAZ) je občinskemu svetu predlagala, da za direktorja imenuje Mitjo Udovča iz Boštanja.

S. R.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam