Časopis za pokrajino Posavje
3.02.2023
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Prestavitev bazne postaje: Šempetrane resno skrbi za zdravje

Objavljeno: Sreda, 25.01.2023    Rubrika: NOVICE Redakcija
bistrica_ob_sotli_prestavitev_bazne_postaje (9)

V Civilni iniciativi Šempetranov so bili kar malo razočarani nad obiskom ponedeljkovega dogodka, saj je na predstavitev prišlo le nekaj čez 20 občank in občanov.

V ponedeljek je v dvorani Kulturnega doma Bistrica ob Sotli potekala predstavitev projekta prestavitve Telekomove bazne postaje (BP), ki je v zadnjem času vzbudila veliko polemik. Zaradi strahu pred ponovno umestitvijo bazne postaje v neposredno bližino vrtca in šole je nastala tudi Civilna iniciativa Šempetranov (CIŠ), v kateri menijo, da sta tako trenutna kot nova predvidena lokacija bazne postaje neprimerni in škodujeta zdravju prebivalcev. Dogodka, ki je lep čas potekal skoraj v temi, saj zaradi vremenskih razmer ni bilo elektrike, so se poleg treh predstavnikov Telekoma udeležili tudi nekateri občanke in občani ter predstavniki CIŠ in soočili mnenja.

CIŠ: Če je Telekomu res mar, zakaj jih niso o predvideni postavitvi obveščali?
bistrica_ob_sotli_prestavitev_bazne_postaje (24)

Andrej Černelč


Kot so opozorili v CIŠ, ki jo vodita Andrej in Simon Černelč, je uredba o elektromagnetnem sevanju (EMS) že iz davnega leta 1996 in zato glede na nove tehnologije zastarela. Poudarjajo tudi primerjavo – Avstrija, Nemčija in Švica imajo mejo še sprejemljivega sevanja postavljeno na 0,2 do 0,6 mikro Tesla, kar je v povprečju do 25-krat strožji kriterij kot pri nas, kjer dovoljena vrednost sega vse do 10 mikro Tesla: »V praksi je ta uredba privedla do primerov, kot je bistriški: postavitev anten na streho starega gasilskega doma, le 15-metrska oddaljenost bazne postaje od OŠ in vrtca ter prenizka postavitev anten, ki se z leti kar množijo. To pomeni 26 let neposredne izpostavljenosti in prehajanja signala skozi stene šole, vrtca in okoliških hiš.« Posebej jih skrbi za otroke, ki da imajo še nerazvito, tanjšo lobanjo in so zaradi tega še občutljivejši za vplive EMS. »Drugi problem neprimerne postavitve bazne postaje pa je slab in nezanesljiv signal posameznih predelov Bistrice ob Sotli,« so zapisali in še dodali, da Telekom opominjajo na Kodeks dobre prakse, s katerim se telekomunikacijska podjetja obvezujejo, da bodo v primeru bližine vrtcev, šol ali bolnišnic ne glede na predpisane (zastarele) mejne vrednosti prednostno iskali rešitev z lokalno skupnostjo že od začetka projekta. CIŠ je mnenja, da v Bistrici ob Sotli ta načela niso bila upoštevana. Navajajo, da so za predvideno prestavitev BP izvedeli od stranskih udeležencev – sosedov dva tedna pred javno obravnavo na UE Šmarje pri Jelšah in po tem, ko so že vsi soglasodajalci podali pozitivno mnenje k izdaji gradbenega dovoljenja za postavitev nove BP.
bistrica_ob_sotli_prestavitev_bazne_postaje (23)

Predstavniki Telekoma (z leve) Luka Oblak, Tadej Pogačnik in Marko Vintar


»Zaradi zastarele zakonodaje in zaradi nespoštovanja previdnostnih načel dvomimo v Telekomovo strokovnost in skrb za zdravje ljudi, sploh ker BP stoji preblizu vrtca in šole že več kot 25 let. Telekom in stroka nam niso pojasnili, koliko dodatnih BP in anten 5G bo potrebnih, da se pokrije celotno območje Bistrice ob Sotli,« so še zapisali.

Pogačnik zagotavlja: Z novo postajo sevanje ne bo večje
bistrica_ob_sotli_prestavitev_bazne_postaje (19)

Simon Černelč in župan Franjo Debelak med razpravo


Strokovni sodelavec za elektromagnetna sevanja Tadej Pogačnik s Telekoma Slovenije (poleg njega sta bila prisotna še sodelavca Luka Oblak in Mark Vintar) je dejal, da v zvezi z zdajšnjo bazno postajo, ki je nameščena na starem gasilskem domu, mejne vrednosti, ki jih določa uredba o EMS v naravnem življenjskem okolju, niso presežene. Meritve naj bi bile narejene na treh točkah – na parkirišču pred bazno postajo, pred vrati ograje vrtca in na cesti 10 metrov od vogala stavbe. Glede nove lokacije BP pa je bilo po njegovih podatkih ugotovljeno, da je odstotek mejne vrednosti še nižji. Na vprašanje, zakaj ne bi mogli BP prestaviti še malo dlje od šole, na recimo 100 m oddaljenosti, kar je na ponedeljkovi predstavitvi izpostavil tudi nekdanji ravnatelj bistriške šole in častni občan Jože Uršič, je Pogačnik odvrnil, da je sicer to vprašanje bolj za načrtovalca, ampak po njegovem načeloma vsi operaterji delajo tako, da z merilnim avtom prevozijo celotno območje in ugotovijo, kje bi bilo najbolj optimalno, da z določene točke s signalom pokrijejo največ tega prostora. »In ta točka, ki je določena za novo BP, je bila najbolj optimalna, saj bo zdaj višja od trenutne ter bolj oddaljena od šole in vrtca, pa tudi kakšen kraj bo dobil še več signala.« Dodal je še, da so zakonodajne vrednosti obenem tudi že preventivne vrednosti, saj so bile določene po previdnostnem načelu in so jih že v osnovi naredili za zaščito ljudi. Kot trdi, bodo z novo BP tukajšnji prebivalci na boljšem, ker bo zdaj na 240 m nadmorske višine (prej 225 m) in posledično bo tudi stolp višji, s čimer bo šlo sevanje še višje nad šolo, oddaljenost BP pa bo namesto zdajšnjih 28 m po novem 66 m. To po njegovih zagotovilih pomeni, da sevanje ne bo večje, kvečjemu manjše.
bp bos

Trenutna lokacija bazne postaje na starem gasilskem domu (X1) in obe predvideni varianti nove lokacije (X2 in X3), pri čemer naj bi na koncu obveljala X3 (vir: FB CIŠ)


»Zakaj bi se morali oglasiti po tem, ko bi bilo prepozno?«

Andrej Černelč je po koncu ponedeljkove predstavitve za medije izjavil, da si je CIŠ želela, da bi občani stopili skupaj – nad udeležbo na dogodku so bili sicer kar nekoliko razočarani – in poiskali najustreznejšo rešitev: »Ne verjamem stroki, ki se izgovarja na 26 let staro zakonodajo in ne upošteva kodeksov dobre prakse Arhuške konvencije.« Telekom vidijo kot predstavnika velikega kapitala, ki vse od časa, ko je bilo v Bistrici le okoli 60 telefonov in se je v svetu komaj začenjala mobilna telefonija, zadošča istim kriterijem: »Od takrat do danes niso opravili nobenih konkretnih študij in se izgovarjajo, da v vsem tem času niso imeli niti enega primera, ki bi dokazal, da so meritve kritične in zaradi česar bi morali BP prestaviti. Zdrava kmečka pamet mi narekuje, da tukaj nekaj ni v redu,« je še povedal Černelč. Glede na to, da so sevanja nasploh težava z daljšo izpostavljenostjo, jih resno skrbi, da se bo znova šele čez čas izkazalo, da lokacija BP ni bila primerna.

Kaj pa glede ostalih občanov – ali delijo te skrbi? Černelč se zaveda, da del občanov res do zdaj ni imel dobrega signala in ti so zdaj »najbolj zagreti za novo rešitev«, a težava je bila predvsem, da antene niso bile postavljene na pravih višinah, »po 26 letih pa bodo kar naenkrat zdaj lahko to uredili?«. Glede stroke pa oče štirih otrok, ki se je izpostavil tudi v imenu tistih, ki si svojega mnenja ne upajo povedati na glas, meni: »Tudi za azbest, neosvinčen bencin in marsikatero drugo stvar se je zgodilo, da so po nekaj letih uporabe ugotovili, da so stvari v resnici nekoliko drugačne.« Zato v CIŠ verjamejo v previdnost in se kljub posmehu nekaterih ali nagajanju, češ, zakaj ne dajo mir in težijo s skrbjo za prihodnost, zavzemajo za premislek in iskanje novih možnosti.

Župan: CIŠ podpiram, a to ne pomeni, da ima vedno prav

Župan Franjo Debelak je po koncu predstavitve povedal, da si sicer želi, da bi bili v primeru BP vsi zadovoljni, a se zaveda, da tega ne bo. »Danes je bilo zelo dobro, da so ljudje lahko postavljali vprašanja, in moram reči, da so strokovnjaki s Telekoma suvereno odgovorili na vsa vprašanja, tako na tista, ki se tičejo zakonodaje, kot tista, ki niso v njihovih pooblastilih. Telekom mora spoštovati zakonodajo in v okviru le-te je trenutno sevanje z naše bazne postaje, ki je preblizu šole, zanesljivo znotraj 10 % dovoljene meje, torej smo na varni strani. Zdaj pa gremo z novo BP še na varnejšo stran in to je zame največ, kar lahko naredimo,« je poudaril in dodal, da nekateri ne bodo nikoli zadovoljni: »Želeli bi dober signal za telefon, vendar ne pred svojo hišo.« Po njegovem se z novo postajo odmikajo tudi od hiš in po vsej verjetnosti boljše lokacije, ki bi hkrati s signalom pokrila tudi Kunšperk in Čehovec, ne bodo našli. Župan sicer pozdravlja odločitev civilne iniciative, da je to zadevo sprožila in začela o tem javno razpravljati, ter je vesel, da se je ta debata razvila. »V tem smislu bom CIŠ vedno podpiral, kar pa ne pomeni, da ima vedno prav,« je izpostavil Debelak in še navedel, da so vsa soglasja soglasodajalcev že izdana in pozitivna, tako da pričakuje, da bo s strani UE Šmarje pri Jelšah izdano gradbeno dovoljenje za postavitev BP v roku nekaj mesecev. Izrazil je upanje, da so odgovori Telekoma dali dovolj zagotovil CIŠ, da ne bo več sprožila kakšnih pritožb ali česa podobnega, v nasprotnem primeru se bo projekt prestavitve BP zavlekel, s tem pa po njegovem tudi nekateri drugi za občino pomembni projekti, kot je npr. rušitev starega gasilskega doma in s tem v povezavi začetek gradnje vrtca in telovadnice.

Zakaj Telekom ne prevzame odgovornosti za morebitne posledice?

Simon Černelč pa je v ponedeljek predstavnike Telekoma tudi neuspešno pozval, naj s podpisom kazensko in finančno jamčijo v primeru, da bi prišlo pri prebivalcih do zdravstvenih problemov zaradi sevanja. Odklonitev tega za CIŠ pomeni, da ni nikakršnega interesa, da bi se na tem področju še kaj naredilo in raziskalo. Kot so v CIŠ zagotovili, bodo v naslednjih dneh pripravili pobudo za spremembo zastarele slovenske zakonodaje in spodbudo občini, da tako kot še polovica drugih občin prilagodi svoje zakone in akte ter skuša slediti napredku tehnologije in se pripravi za prihajajoče BP v občini.

R. R.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte

16.11.2020 | Redakcija

Od ribogojca do kupca

19.05.2020 | Oglas

Trampolini