Časopis za pokrajino Posavje
4.06.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Pričetek popisa škode po neurju med 24. in 26. avgustom 2019

Objavljeno: Sreda, 18.09.2019    Rubrika: NOVICE Sporočilo
Gozd ob Crnem potoku (5)
Vsi občani, ki so utrpeli škodo na zemljiščih in stavbah kot posledico močnega neurja s poplavami in točo v času med 24. in 26. avgustom 2019, lahko nastalo škodo prijavijo v času od 17. do 27. septembra 2019.

Oškodovanci naj predhodno prijavijo škodo na Občino Sevnica z ustreznim obrazcem, ki so dostopni na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje (povezava: http://www.sos112.si/slo/page.php?src=os71.htm), nato pa se dogovorijo za termin ogleda, in sicer na naslednje telefonske številke:

a) škoda na kmetijskih površinah (obrazec št. 1): (07) 81 61 205, Jasmina Veselinovič, svetovalka za gospodarske dejavnosti;
b) škoda na objektih (obrazec št. 4): (07) 81 61 228, Rado Gobec, višji svetovalec za naravne nesreče in infrastrukturo;
c) sprejemna pisarna Občine Sevnica: (07) 81 61 200.

Na zgoraj navedeni povezavi se nahajajo tudi pripadajoči ceniki za izvedbo. Ogledi bodo potekali od 23. do 27. septembra 2019. Zaradi hitrejšega in lažjega popisa je za potrebe izvedbe popisa na ogledu potrebno pripraviti naslednje podatke:

- ZA OBJEKTE: parcelne številke, na kateri stoji poškodovan objekt oz. je bilo poškodovano zemljišče, leto izgradnje objekta, neto uporaba površina poškodovanega objekta, davčno številko in EMŠO lastnika objekta.

- ZA KMETIJSKE POVRŠINE: številko KMG-MID, davčno številko nosilca, številko GERK-a, vrsto kulture, odstotek poškodovanosti in površino poškodovane kulture.

Pred obiskom komisije je potrebno pripraviti tudi fotografije o nastali škodi.

Vir: Občina Sevnica

 
« Nazaj na seznam