Časopis za pokrajino Posavje
26.02.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Prizadevanja za dvig populacije in prepoznavnost krškopoljca

Objavljeno: Petek, 24.01.2020    Rubrika: NOVICE Redakcija
DSC_0029

Rejci krškopoljskega prašiča tradicionalno izvajajo letni zbor članstva na dan godovanja zavetnika prašičev.

17. januarja, na dan, ko goduje zavetnik prašičev Sv. Anton Prašičkar, so se v Gostilni Kunst v Leskovcu pri Krškem na letnem občnem zboru sestali člani Društva rejcev krškopoljskega prašiča. Četudi med 125- in 130-člansko društvo na letnem nivoju razpolaga z izredno skromnimi sredstvi, prihodki znašajo namreč le okoli devet tisoč evrov, rejci praktično v celoti na svoje stroške izvajajo vrsto aktivnosti, ki so prvenstveno osredotočene na promocijo edine ohranjene avtohtone slovenske pasme krškopoljski prašič, blagovne znamke Mesnine krškopoljskega prašiča in na izvajanje rejskega programa.

DSC_0007

Predsednica društva Martina Ivanšek

Predsednica Martina Ivanšek nam je povedala, da največji pridelovalci v društvu redijo med 25 in 40 plemenskih svinj, trenutno pa je v Sloveniji skupno okoli 500 plemenskih svinj in 80 merjascev, na letnem nivoju pa se vzredi okvirno 6000 tekačev: "Kar pomeni, da smo od začetnih aktivnostih (v letu 2005, op. p.), ko smo še iskali redke krškopoljce oziroma smo uspeli ohraniti to pasmo z zgolj 30 svinjami, do današnje populacije - 500 svinj - po celotni Sloveniji precej zrasli in še rastemo." Cena krškopoljca je sicer med 15 in 30 odstotki višja od sodobnih pasem, a je tudi sama prireja dražja: "Ti prašiči mogoče malo počasneje rastejo, ker v primerjavi s sodobnimi pasmami niso na nobenih močnih krmilih ampak naravni hrani, so pa zato bolj odporni, meso je kvalitetnejše, butično, nenazadnje se lahko s pridelavo ukvarjajo le registrirani rejci." Cena mladih merjaščkov bo letos ostala na isti ravni kot v minulem letu, to je 150 evrov, cena tekačev pa se malenkostno zvišuje v primerjavi z lanskoletno, in sicer s 3 na 3,30 evra/kg, pitancev pa z 2,10 na 2,40 evra/kg žive teže. Navedene cene veljajo kot minimalne cene konvencionalno vzrejenih prašičev, na katere pa so v primeru večjih količin možni popusti (več o pogovoru z Ivanškovo v časopisu Posavski obzornik, ki bo izšel 6. februarja).

DSC_0004

Strokovne delavke Posavskega muzeja Brežice se aktivno vključujejo v projekt Črno-belo bogastvo s Krškega polja z zbiranjem materiala in predmetov, raziskovanjem vzreje v preteklosti in oblikovanjem zgodb.

Medtem ko v letu 2018 niso bili v društvu uspešni z nobeno prijavo na razpise in projekte, so bili v minulem letu uspešni kar na treh razpisih, in sicer na projektu Črno-belo bogastvo s Krškega polja, na pilotnem projektu Vpeljava odbire plemenskih živali na podlagi kakovosti mesa pri pasmi krškopoljski prašič in EIP projektu Sledljivost porekla pri pasmi krškopoljski prašič. Zato bo letošnje leto za člane društva že iz naslova izvajanja projektov tako finančno kot po aktivnostih izredno zahtevno in dinamično. Tako so že pred navedenim občnim zborom, je povedal tajnik društva in strokovni vodja mag. Andrej Kastelic iz KGZ Novo mesto, v sklopu projekta Črno-belo bogastvo s Krškega polja (vodilni partner projekta Občina Krško, ostali partnerji: Posavski muzej Brežice, Kunst 1966, gostilna, d.o.o., Kmečka zadruga Sevnica z.o.o. in Društvo rejcev krškopoljskih prašičev) 14. januarja izvedli kuharski dvoboj "Kopun in Krškopoljec" (na njem je zmagal slednji), pred občnim zborom so strokovne delavke Posavskega muzeja Brežice zbirale zgodbe o krškopoljskem prašiču, istega dne pa so članom društva predstavili v Gostilni Kunst tudi na praktičnem primeru sledljivost mesnin krškopoljskega prašiča, od 19. 1. do danes pa je v navedeni gostilni potekal Teden krškopoljskega prašiča. Še v tem mesecu se bodo udeležili sejma Agritech v Celju in sejma Alpe-Adria v Ljubljani, v februarju pa bodo registrirani pridelovalci sodelovali na Prešernovem sejmu v Kranju, se udeležili tečaja predelave mesa, pripravili ponudbo krškopoljca in njegovo predstavitev na Tržnici Videm (15. 2.) in se udeležili Kmetijskega foruma v Brežicah (predvidoma 22. 2.). Nič manj aktivnosti jim bo narekoval mesec marec, in sicer izvedbo seminarja o krškopoljskem prašiču v Domžalah in Krškem, sodelovanje na Gregorjevem sejmu v Novem mestu, v zadnji četrtini marca pa bodo izvedli tudi društveno strokovno ekskurzijo v Španijo in Portugalsko. Do konca leta bodo med drugim sodelovali še na sejmu v Komendi, sejmu Agra v Gornji Radgoni, na katerem bodo o krškopoljcu izvedli še en seminar, na Celjskem sejmu, Vseslovenskem sejmu, sejmu Narava-zdravje v Ljubljani idr.

B. M.
« Nazaj na seznam