Časopis za pokrajino Posavje
19.08.2019
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Priznanje ministra za javno upravo tudi posavskima upravnima enotama

Objavljeno: Sreda, 30.01.2019    Rubrika: NOVICE Sporočilo
Upravna_enota_obcina_Krsko (5)

UE Krško (foto: arhiv PO)

Na Ministrstvu za javno upravo je 17. januarja 2019 potekala slavnostna podelitev priznanj rednim in novim uporabnikom modela CAF. Med organi, ki so v letu 2018 izvedli ponovno redno samooceno, sta priznanje »CAF uporabnik« prejeli tudi Upravna enota Krško, v kateri je kultura stalnega samoocenjevanja prisotna že več kot 15 let, in Upravna enota Sevnica.

CAF - Skupni ocenjevalni okvir (Common Assessment Framework) je orodje, ki ga organizacije javnega sektorja po Evropi lahko enostavno uporabljajo kot pripomoček pri uporabi tehnik za obvladovanje kakovosti z namenom izboljšati svoje delovanje. Uporaba modela daje poudarek večji vključenosti zaposlenih pri predlaganju in izvajanju sprememb, sodelovanju, preglednosti delovanja in notranji povezanosti v organizaciji. Na to, da nekdo dobi diplomo vpliva veliko dejavnikov, tudi zadovoljstvo izvajalcev samih storitev, na koncu pa je najpomembnejši naš uporabnik, ki nam bo povedal ali smo ali nismo kakovostni, kot je poudaril minister. Več na spletni strani ministrstva na:  http://www.mju.gov.si/si/novinarsko_sredisce/novica/10648/.

Obvestilo lastnikom vozil – preklic soglasja uporabnika vozila, plačilo dajatve za odjavljena vozila 

Zakon o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/2017) med drugim določa, da za vozilo v lasti polnoletne osebe, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja za to kategorijo vozila, določi lastnik vozila uporabnika vozila, ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, in sicer z njegovim pisnim soglasjem. V tem primeru se določbe tega zakona, ki veljajo za lastnika vozila, smiselno uporabljajo tudi za uporabnika vozila. V prometno dovoljenje se poleg lastnika vozila vpiše tudi uporabnik vozila.
 
V s tem obveščamo, da se 1. februarja 2019 začne uporabljati določba, ki določa, da mora lastnik registriranega vozila odjaviti vozilo pri registracijski organizaciji in hkrati z odjavo izročiti registrske tablice, če je imel za navedeno vozilo določenega uporabnika in je le-ta preklical dano soglasje ter lastnik ni imenoval novega uporabnika. V kolikor lastnik vozila v petnajstih dneh po prejemu obvestila upravne enote ne imenuje novega uporabnika ali odjavi vozilo in izroči registrskih tablic, stori prekršek, za katerega se izda plačilni nalog z globo 250 EUR, vozilo pa se odjavi po uradni dolžnosti. 
 
Hkrati obveščamo, da se s 1. aprilom 2019 izteka enoletno obdobje, ko je stopila v veljavo določba Zakona o dajatvah na motorna vozila (Uradni list RS, št. 54/2017), ki določa novo dajatev na odjavljena vozila. Tako bodo vsi lastniki odjavljenih vozil, po poteku enega leta od odjave vozila, s strani Direkcije RS za infrastrukturo prejeli plačilni nalog za plačilo nastale obveznosti. 

Vir: UE Krško
« Nazaj na seznam
»