Časopis za pokrajino Posavje
30.09.2023
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Projekt VARUJVODO – sofinanciranje izgradnje MKČN

Objavljeno: Nedelja, 17.02.2019    Rubrika: NOVICE Redakcija
DSC_0865

Župani posavskih občin ter direktorja krške in brežiške komunale ob podpisu

Občina Krško kot vodilni nosilec projekta pričenja s tremi komunalnimi podjetji v Posavju (Kostak Krško, Komunala Brežice in Komunala Sevnica) ter Zavodom Svibna s projektom VARUJVODO, ki je namenjen učinkovitemu čiščenju odpadnih voda na območju posavskih občin. Projekt je vreden 195.500 evrov, od tega bo v višini nekaj manj kot 137.400 evrov sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada.

Minuli petek so na sremiškem gostišču Tri lučke pogodbo za delovanje brezplačne svetovalne pisarne podpisali vsi posavski župani in direktorja brežiške in krške komunale.

DSC_0864

Aleš Levičar, svetovalec v brezplačnih svetovalnih pisarnah po občinah

Do konca leta leta 2021 ali najkasneje ob prvi rekonstrukciji objekta bodo morala lastniki, ki prebivajo na območjih razpršene gradnje, kjer ni zgrajenega javnega kanalizacijskega omrežja, sami zagotoviti čiščenje komunalnih voda v mali čistilni napravi ali zbiranje v nepretočni greznici. Kot je poudaril krški župan mag. Miran Stanko v imenu občine Krško kot nosilca projekta, je v skladu z veljavnimi zakoni in domačimi in evropskimi uredbami osnovni cilj »izboljšati stanje vodnih virov na vodovarstvenih območjih, izboljšati stanje tal in vod z uvajanjem novih, sonaravnih trajnostnih tehnik čiščenja komunalnih odpadnih voda, krepiti ozaveščenost občanov o varovanju vodnih virov in učinkovitejšemu čiščenju komunalnih odpadnih vod ter o možnostih ponovne uporabe očiščene vode v kmetijstvu in za ostale namene, o ponovni uporabi deževnice v gospodinjstvih, o pomenu mokrišč ipd.«

Občine v ta namen izgradnjo malih čistilnih naprav preko javnih razpisov tudi sofinancirajo v ta namen pa namenjajo na letnem nivoju med 40.000 in 10.000 evrov nepovratnih sredstev, odvisno od območja posamezne občine. Občina Krško bo izgradnjo male komunalne čistilne naprave (MKČN) lastnikom sofinancirala v višini 70 % upravičenih stroškov ali največ 2.400 evrov na posamezen objekt, delež sofinanciranja Občine Brežice bo znašal 50 % upravičenih stroškov ali 1.500 evrov/objekt, prav tako bo 50 % upravičenih stroškov namenila za izgradnjo občina Sevnica oz. 1.000 evrov/objekt, v Kostanjevici 60 % upravičenih stroškov ali največ 1.500 evrov/objekt, v Bistrici ob Sotli do 50 % upravičenih stroškov ali največ 250 evrov na populacijsko enoto, dočim bodo v občini Radeče občanom zagotovili sofinanciranje izgradnje MKČN takoj po sprejetju novelirane državne zakonodaje.

Da bi se občani čim bolje seznanili s celovitimi informacijami in tudi za podporo pri izbiri MKČN, občine vzpostavljajo brezplačno pisarno, ki bo delovala na območju vseh občin, in sicer bodo te delovala ob posameznih dnevih v sejnih dvoranah na občinah Krško, Bistrica ob Sotli, Kostanjevica na Krki in Radeče, v Brežicah na sedežu podjetja CRP na Finžgarjevi ulici 1 ter v Sevnici v stavbi Krajevne skupnosti Sevnica (Glavni trg 19a). Na vseh navedenih lokacijah bo kot svetovalec v svetovalni pisarni deloval Aleš Levičar (kontakt: 07 48 17 233; ales.levicar@kostak.si), brezplačna svetovalna pisarna pa naj bi delovala najmanj do leta 2023, in sicer (urnik svetovalne pisarne do 15. 3., kasnejši datumi bodo objavljeni na vseh spletnih straneh občin):
  • v Krškem: 18. 2. med 7:00 in 10:30; 22. 2. med 7:00 in 15:00; 26. 2. med 7:00 in 10:30; 1. 3. med 7:00 in 15:00; 4. 3. med 9:00 in 17:00; 6. 3. med 10:00 in 15:00; 8. 3. med 7:00 in 15:00 ter 15. 3. med 7:00 in 15:00,
  • v Brežicah: 19. 2. med 7:00 in 15:00; 26. 2. med 11:30 in 15:00; 27. 2. med 9:00 in 17:00; 5. 3. med 7:00 in 15:00; 12. 3. med 7:00 in 15:00 ter 14. 3. med 7:00 in 15:00,
  • v Sevnici: 21. 2. med 7:00 in 15:00, 28. 2. med 7:00 in 15:00; 7. 3. med 7:00 in 15:00 ter 13. 3. med 7:00 in 15:00,
  • v Radečah: 20. 2. med 9:00 in 17:00,
  • v Kostanjevici na Krki: 18. 2. med 11:30 in 15:00 ter
  • v Bistrici ob Sotli: 6. 3. med 16:00 in 18:00.
B. M., foto: B. M., R. R.
« Nazaj na seznam
»