Časopis za pokrajino Posavje
22.09.2023
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Projekt izgradnje kanalizacije in čistilnih naprav v porečju srednje Save realiziran

Objavljeno: Ponedeljek, 30.11.-0001    Rubrika: NOVICE
Projekt izgradnje kanalizacije in čistilnih naprav v porečju srednje Save realiziran

Vsi štirje župani občin Litija, Šmartno pri Litiji, Zagorje in Radeče so si edini, da je projekt, ki je uredil odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju srednje Save, potekal dobro, v skladu z načrti in je v zaključni fazi.

Vrednost celotnega projekta je znašala 27 milijonov evrov skupaj z davkom na dodano vrednost, 22 milijonov evrov je prispeval Kohezijski sklad EU, občine pa so poleg lastnega prispevka v ta projekt obenem uredile tudi infrastrukturo: nekaj cest, pločnikov in javno razsvetljavo. Na željo občanov so ponekod vgradili tudi plinovod in telekomunikacijske kable. Z izgradnjo kanalizacijskih vodov in treh čistilnih naprav je poskrbljeno za ustrezno čiščenje komunalnih odpadnih voda in zmanjšano obremenitev okolja.

Vrednost investicije v Radečah

Izgradnje centralne čistilne naprave, ki zajema izgradnjo klasične pretočne biološke čistilne naprave z aerobno stabilizacijo blata kapacitete 3.000 populacijskih enot, znaša 1,4 milijona evrov. "Da je projekt pri koncu in praktično realiziran, gre zasluga tudi dobremu sodelovanju vseh štirih občin," je mnenja župan občine Radeče Tomaž Ražun, ki je to priložnost hkrati izkoristil tudi za to, da se je vsem partnerjem pri projektu iskreno zahvalil za dobro sodelovanje. Na koncu je še izpostavil, da je sicer delež občine Radeče v skupnem projektu relativno majhen, a je za Radečane vendarle izjemnega pomena.

Vir: Občina Litija

« Nazaj na seznam
»