Časopis za pokrajino Posavje
1.12.2023
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Projekti lanskega sevniškega participativnega proračuna so v teku

Objavljeno: Torek, 03.10.2023    Rubrika: NOVICE Sporočilo
DSC_0221

Foto: arhiv PO

V drugi polovici leta so stekle aktivnosti za realizacijo projektov, ki so bili v lanskem letu izglasovani za umestitev v sevniški občinski proračun za leto 2023.

Čeprav gre pri projektih participativnega proračuna za ureditve nižjih vrednosti, njihovi skrbniki pred realizacijo izvedejo podobne postopke in aktivnosti kot pri večletnih projektih. Te med drugim vključujejo usklajevanje vsebine projektov s predlagatelji, pridobivanje potrebnih soglasij, iskanje primernih lokacij in izbor izvajalcev. Pri tem se pogosto srečujejo z raznolikimi izzivi, zato v nekaterih primerih prihaja tudi do zamikov časovnic posameznih projektov. Kljub temu pa so bili vsi projekti participativnega proračuna, ki so bili potrjeni z občinskim proračunom za tekoče leto, tudi izvedeni.

Projekti, ki so bili v lanskem letu izglasovani za umestitev v občinski proračun za leto 2023, so v izvajanju. V nadaljevanju povzemamo do sedaj izvedene aktivnosti.

V Sevnici tečejo postopki za umestitev pasjega parka in senzoričnega vrta v prostor. S predlagatelji ureditev so bili opravljeni terenski ogledi več lokacij, trenutno pa poteka pridobivanje dovoljenj urejevalcev prostora. Tako pasji park kot tudi senzorični vrt bosta umeščena na območje Hrastov, na parcele, ki so v lasti Občine Sevnica in se nahajajo v bližini ograjenih vrtičkov. Ureditvi obeh prostorov bosta sledili usmeritvam in predlogom predlagateljev. Zaključek obeh ureditev je predvidena do konca meseca novembra.  

V Boštanju je v teku ureditev dvorane TVD Partizan Boštanj. V sklopu pobude bo izvedena sanacija vrat in podbojev, popravilo vodil in okenskih rolet, izdelana bo razstavna vitrina, izvedena bo sanacija stropov in sten v sanitarijah, sveže prepleskane bodo stopnice in parapet pod odrom. Dvorana TVD Partizan je bila delno obnovljena že v sklopu participativnega proračuna za leto 2022, z letošnjimi nadgradnjami pa bo dodatno osvežena. Strošek predlagane obnove kurilnice presega sredstva, ki so na voljo, zato bo za to ureditev potrebno poiskati druge finančne vire.

Na Okiču poteka ureditev asfaltne površine v sklopu podane pobude za ureditev vaškega večnamenskega igrišča. Ob pričetku del je bilo ugotovljeno, da je za trajno ureditev površine potrebna celostna utrditev z novo asfaltacijo. Sredstva iz participativnega proračuna so se namenila za kritje stroškov gradbenih del za utrditev površine, pobudniki pa bodo v sodelovanju z vsemi krajani poiskali dodatne vire financiranja, s katerimi bodo lahko realizirali želen skupen prostor za druženje in preživljanje prostega časa.

Krajani Lukovca se bodo predvidoma še pred pričetkom zimskih mesecev lahko razveselili nove pridobitve, izglasovane v sklopu participativnega proračuna, defibrilatorja, ki bo nameščen na Kulturni dom Lukovec.

V teku je celostna prenova spletne strani Turističnega društva Šentjanž. Članice in člani društva bodo lahko kmalu svoj kraj še bolj uspešno predstavljali na svetovnem spletu. Za ureditev novih prostorov Društva vinogradnikov Šentjanž poteka postopek za izbor izvajalca. Prostori, ki jih društvu oddaja Krajevna skupnost Šentjanž, bodo preurejeni v sodoben laboratorij za analizo vin, del prostorov pa bo namenjen za shranjevanje arhivskih gradiv, za sestanke, izobraževanja, srečanja in degustacije.

V Češnjicah so bile urejene nove klopi in mize pri večnamenskem igrišču. Okolica gasilskega doma na Telčah je prav tako urejena z novimi klopmi.

V Tržišču se je v kletnih prostorih Aktiva kmečkih žena Tržišče izvedla adaptacija z ureditvijo stropov in sten. Kletni prostori so sedaj primerni za ustrezno shranjevanje pridelkov in pripomočkov, ki jih pri svojem delovanju uporabljajo članice aktiva.

Ob sprehajalni poti ob Savi v Loki pri Zidanem Mostu so nameščene solarne svetilke, urejene so tudi nove klopi in pa koši za pasje iztrebke. V središču Loke bo postavljen nov kozolec za plakatiranje skupaj z dvema oglaševalskima panojema. Ob igrišču za odbojko na mivki na Račici pa se bodo najmlajši lahko kmalu razveselili novih otroških igral.

Na Artu so se krajani že razveselili novih gasilskih miz in klopi. V Rovišču poteka obnova perišča.

Na Dolnjem Brezovem je urejeno novo otroško igrišče. Gasilska mladina Prostovoljnega društva Blanca pa se bo kmalu lahko razveselila nove pohištvene opreme.

Projekti, ki jih Občina Sevnica izvede v sklopu participativnega proračuna, so vselej v posebno zadovoljstvo krajanov, ki so pridobitve predlagali in nato tudi izglasovali njihovo umestitev v občinski proračun. Do sedaj pridobljene izkušnje pri izvajanju participativnega proračuna potrjujejo, da je projekt »Sobivam, sodelujem, soodločam« med občani dobro sprejet, saj neposredno naslavlja izražene potrebe, hkrati pa krajane, ki aktivno sodelujejo pri glasovanju, še dodatno poveže.

Vir: Občina Sevnica
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte