Časopis za pokrajino Posavje
4.12.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Proračun za leto 2022 ter imena letošnjih sevniških občinskih nagrajencev

Objavljeno: Torek, 26.10.2021    Rubrika: NOVICE Redakcija
DSC_1614

Na oktobrski sevniški občinski seji je potekala predstavitev osnutka predloga proračuna za leto 2022.

Preteklo sredo so se na 26. redni seji, ki je potekala v sevniški kulturni dvorani, zbrali člani in članice Občinskega sveta občine Sevnica. Osrednja točka je bila namenjena obravnavi predloga proračuna za prihodnje leto, prisotni pa so v zaključnem delu seje soglasno potrdili letošnje nagrajence ob občinskem prazniku, ki ga sevniška občina praznuje 12. novembra.

PRORAČUN 2022 V VIŠINI DOBRIH 23 MILIJONOV EVROV

Celoten znesek proračuna za prihodnje leto znaša z davčnimi in nedavčnimi prihodki 23 milijonov 700 tisoč evrov (v njem je  planirano tudi najetje novega kredita v višini 2 milijona 750 tisoč evrov). Največji delež proračuna za prihodnje leto predstavlja povprečnina in pri njenem izračunu je upoštevan trenuten predlog v višini 645 evrov na prebivalca.

Župan Srečko Ocvirk je pri predstavitvi vsebinskega dela proračuna dejal, da so v njem številne investicije projektov, ki so bili pripravljeni v preteklih obdobjih. Med njimi je tudi rekonstrukcija, dozidava in nadzidava obstoječe stavbe vrtca pri sevniški osnovni šoli za potrebe OŠ Ane Gale ter dogradnja in ureditev šolske kuhinje OŠ Blanca. Direktor sevniške občinske uprave Zvone Košmerl je še podrobneje predstavil proračunske postavke, v katere so vključeni tudi projekti iz participativnega proračuna v višini slabih 120 tisoč evrov. Del sredstev bo namenjenih nakupom zemljišč in stanovanjskih objektov ter za rekonstrukcijo križišča pri osnovni šoli v Šentjanžu in za sanacijo brežine pri cerkvi v Zabukovju, kjer je poleg cerkve ogroženih še nekaj drugih objektov. Za nov nadvoz v Šmarju bo treba odšteti milijon dvesto tisoč evrov, milijon 172 tisoč evrov pa za hidravlične izboljšave v občini. Gasilska zveza Sevnica bo dobila gasilsko vozilo z lestvijo za reševanje z višin. Nekoliko višja sredstva bodo za svoje delovanje prejele krajevne skupnosti v občini. Finančna sredstva se bodo namenila tudi za projektno dokumentacijo za ureditev Slomškovega doma v starem delu Sevnice, športni park in novo osnovno šolo v Krmelju itd.

V RAZPRAVI DODATNE POBUDE IN PREDLOGI ZA NOVO PRORAČUNSKO OBDOBJE

V več kot uro trajajoči razpravi so prisotni člani in članice občinskega sveta podali še nekaj dodatnih predlogov. Tomaž Lisec (SDS) in Ivan Orešnik (SDS) sta med drugimi predlogi podala pobudo po pripravi projektne dokumentacije za hitro cesto Boštanj-Mokronog, kajti občina Mirna in Mokronog-Trebelno že imata obvoznico in lahko bi se nanjo s hitro cesto priključila sevniška občina. Predloge in pobude so podali tudi ostali svetniki in svetnice. Franc Povše (LMŠ) je izpostavil slabo cestno povezavo Boštanj-Radna-Lukovec, ter vedno višje zneske za stabilizacijo terena za izgradno stadiona s pilotno steno, zato je menil, da bi bilo morda smiselno razmišljati o novi lokaciji. Z njim se je strinjala Stanka Žičkar (SD), ki je šla pri predlogu še dlje in predlagala, da se sredstva namesto za gradnjo stadiona namenijo za gradnjo kulturne dvorane. Gradnjo kulturne dvorane ter ureditev starega sevniškega mestnega središča sta izpostavila Ivan Orešnik (SDS) in Tanja Novšak (SDS). Miran Grubenšek (DeSUS) in Matej Imperl (NSi) sta podprla gradnjo stadiona. Slednji je med drugim dal še pobudo po ureditvi dodatnih parkirišč na Lisci in pod sevniškim gradom, vstop v grad pa bi bilo dobro prilagoditi tudi gibalno oviranim osebam. Na pomanjkanje parkirnih mest v sevniškem mestnem središču je opozorila Brigita Karlovšek (SDS). Ena izmed pobud Danice Kramžar (SLS) je bila, da bi se sredstva za projektiranje skupne čistilne naprave namenila za izgradnjo hišnih. Franc Pipan (DeSUS) je ponovno izpostavil menjavo azbestnih streh, saj so rakotvorne. Janez Kukec (SLS) je podal pobudo po izgradnji kolesarske steze iz Šentjanža do Krmelja in Tržišče do Malkovca, kar bi lahko postala tudi turistična ponudba. Vinko Knez (SLS) je podal več pobud in ena se je nanašala tudi na ureditev parkirišča pri OŠ Boštanj. Rado Kostrevc (SD) je dal pobudo po gradnji nove osnovne šole v Krmelju, v športnem parku pa bi želeli imeti atletsko stezo. Priključitev na javni vodovod bi želeli tudi v višje ležečih vaseh, je povedal Božidar Beci (SLS). Gregor Korene (SDS) je predlagal združevanje malih čistilnih naprav ter povečanje parkirnih površin pri OŠ Blanca. Jani Šerjak (Lista Janeza Šerjaka) je opozoril na Cankrajevo ulico v Sevnici, v kateri bi bilo treba urediti cestišče, kanalizacijski sistem in razsvetljavo. Janoš Janc (SLS) se je osredotočil na KS Studence, kjer bi želeli obnoviti mrliško vežico v Roviščah in urediti prostor za raztros pepela pokojnikov na pokopokališču Studenec, obnovo potrebuje streha na kulturnem domu, opozoril pa je še na zelo nevarno križišče Zavratec- Studenec. Darja Pompe (SLS) je izpostavila lokalno cesto Črni potok-Križ, ki bi ji bilo treba obnoviti, predlagala je priključitev k projetku Pametne vasi.

GRB OBČINE SEVNICA BO PREJEL ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA

Na občinski seji so potrdili tudi prejemnice in prejemnike letošnjih občinskih priznanj, ki jih bodo podelili na osrednji slovesnosti ob sevniškem občinskem prazniku, ki bo izpeljana v okviru aktualnih epidemioloških ukrepov 12. novembra. Na prireditvi bodo srebrno plaketo prejeli Ciril Dolinšek, Majda Hriberšek in Pavel Drobne, zlato plaketo mag. Breda Drenek Sotošek in Zvonka Mrgole, grb pa Zdravstveni dom Sevnica.

S. R.

#povezujemoposavje
 
« Nazaj na seznam
»