Časopis za pokrajino Posavje
19.04.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Prostorsko stisko OŠ Ane Gale bodo reševali z dogradnjo vrtca

Objavljeno: Torek, 06.04.2021    Rubrika: NOVICE Redakcija
OS Ane Gale (43)

OŠ Ane Gale, prvotno meščanska vila, se sooča s prostorsko stisko …

Osnovna šola Ane Gale, ki jo obiskujejo otroci in mladostniki s posebnimi potrebami, se že dalj časa sooča s prostorsko stisko in neprimerno ureditvijo za gibalno ovirane osebe, saj gre za meščansko vilo, ki je bila najprej predelana v zdravstveni dom, nato v šolo. Z dozidavo sevniške enote vrtca Kekec bi lahko del prostorov uredili v sodobne učilnice.

Na OŠ Ane Gale izvajajo prilagojen program dveletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom, v katerem imajo tri kombinirane oddelke, ter poseben program vzgoje in izobraževanja, kjer imajo dva kombinirana oddelka. Učenke in učence v šolo vpisujejo na podlagi odločb Zavoda za šolstvo ter otroke, ki so dolgotrajno bolni, imajo težave na področju čustvovanja, motnjo avtističnega spektra, lažjo, zmerno ali težjo motnjo v duševnem razvoju in podobno.

OS Ane Gale (6)

… in tako v učilnici poleg pouka poteka tudi prehrana in nega.

V šolskem letu 2020/2021 šolo obiskuje 31 otrok iz občin Sevnica, Škocjan in Radeče, zaposlenih je 25 strokovnih delavk in delavcev, a pogoji za delo niso najboljši, saj stavba ni bila grajena za potrebe vzgoje in izobraževanja. Po kvadraturi je objekt premajhen, saj obsega okrog 600 m2, potrebovali bi vsaj 1500 m2, poleg tega je v objektu veliko arhitekturnih ovir – stopnice, preozka vrata, dvignjeni pragovi, preozki hodniki, strop v jedilnici je nižji od dveh metrov, ni dvigala in tako otroci, ki hoje po stopnicah ne zmorejo, preživijo celoten šolski dan v istem prostoru, v katerem poteka nega, prehrana in pouk. Šola nima svojega zunanjega šolskega igrišča in pred šolo ni avtobusne postaje, zato občina financira spremstvo otrok do avtobusne postaje pri OŠ Sava Kladnika Sevnica.

STAR IN NEPRIMEREN OBJEKT

OS Ane Gale (25)

Majhna knjižnica je tudi prostor za svetovalno službo.

V stari meščanski stavbi, ki je od leta 1973 samostojna osnovna šola s prilagojenim programom, je pet matičnih učilnic, manjkajo pa specializirane učilnice za pouk gospodinjstva, tehnike in tehnologije, računalništva ter prostori za nego in sanitarije za invalide. Telovadnica, je premajhna – meri 40 m2; svetovalna služba in knjižnica sta v istem prostoru; ravnatelj nima lastne pisarne in prav tako ne tajništvo; v stavbi ni ustreznega prostora za izvajanje terapevtskih obravnav ...

»Po normativu smo dolžni imeti v skupini do 12 otrok, vendar to zaradi majhnosti razredov ni mogoče. Trenutno ima največji razred sedem otrok, ki prebivajo na prostoru, velikem 20 m2. Zavedati se moramo tudi, da gibalno ovirani otroci potrebujejo več prostora in z električnimi vozički ne morejo v razred, saj so razredi preozki. V zadnjih letih smo nakupili veliko računalniške opreme, ki jo je financirala ali sofinancirala država, a projektorjev ne moremo ustrezno pritrditi na strop, saj ti lahko skupaj z nosilcem padejo s stropa ...« opisuje stanje ravnatelj Gregor Pirš.

OS Ane Gale (49)

Vlažna jedilnica v kletnem delu stavbe z zelo nizkim stropom.

Objekt, ki je razporejen v tri etaže (klet, pritličje in prvo nadstropje), je tudi energetsko precej potraten, saj v preteklosti, razen prenove strehe in zamenjave oken pred desetletji ter sanacije tal pred tremi leti, ni bil deležen večjih posegov in zob časa se že pošteno kaže – tudi na zunanjem ovoju stavbe, kjer lesen del že odpada. Ena od večjih težav so še inštalacije. Stare svinčene kanalizacijske in vodovodne cevi so postale porozne – celotna sanacija vodovodnih cevi in kanalizacijske napeljave je ocenjena na 50.000 evrov, vendar bi bila cena zaradi slabega stanja zidov, zagotovo še višja.

RAČUNAJO NA DRŽAVNA SREDSTVA

Občina Sevnica, ki je seznanjena s prostorskimi in ostalimi težavami OŠ Ane Gale, načrtuje obnovo, dozidavo in nadzidavo obstoječe enote vrtca Kekec pri OŠ Sava Kladnika Sevnica. Obnovljene in nove prostore bi namenila učilnicam, a hkrati bi v objektu ohranili dva oddelka vrtca prvega starostnega obdobja. Načrtovan projekt je Občina prijavila na javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021–2024, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. »Začetek projekta je odvisen od odobritve vloge na javnem razpisu, finančnih možnosti občinskega proračuna in potrditve projekta na občinskem svetu,« je sporočilo vodstvo sevniške občine, medtem ko vodstvo osnovne šole, ki nosi ime po ustanoviteljici in prvi učiteljici otrok s posebnimi potrebami v sevniški občini Ani Gale, veseli, da je ustanovitelj našel dobro in učinkovito rešitev, ki bo vsem deležnikom omogočila boljše in lažje življenje.
OS Ane Gale (27)

Ravnatelj Gregor Pirš je objemov otrok s posebnimi potrebami vajen.

»Obnova in dogradnja stavbe vrtca je načrtovana racionalno, v njej ni ničesar, česar ne bi potrebovali. Z njo bodo izpolnjeni pogoji za nadaljnji razvoj storitev zavoda,« meni ravnatelj in doda, da podatki kažejo, da se število vpisanih otrok v osnovne šole s prilagojenim programom povečuje, a ne glede na to, ali bo v šolo vpisano veliko ali malo otrok, si učenke in učenci s posebnimi potrebami zaslužijo enako kakovostno obravnavno kakor njihovi vrstniki v rednih osnovnih šolah. »Naš cilj je, da našo šolo zapustijo sprejeti in srečni,« zaključi sogovornik.

Smilja Radi

Članek je objavljen v regionalnem časopisu Posavski obzornik, ki je izšel 1. aprila 2021.

#povezujemoposavje


 
« Nazaj na seznam