Časopis za pokrajino Posavje
19.05.2024
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Ravnajmo odgovorno z odpadno vodo

Objavljeno: Četrtek, 22.03.2018    Rubrika: NOVICE Redakcija
DSCN9541 (2)

S CČN Radeče, ki stoji ob Savi v naselju Obrežje, upravljajo zaposleni v radeškem javnem podjetju Komunala.

V občini Radeče stoji v naselju Obrežje Centralna čistilna naprava, vanjo sta speljana dva glavna kanalizacijska kolektorja za odvajanje fekalne in meteorne vode iz dveh naselij, Radeče in Obrežje. Gre za klasično pretočno napravo z zmogljivostjo 3.000 populacijskih enot in sodi v drugi velikostni razred. Z rednim obratovanjem je pričela 24. marca 2015.

DSCN9568 (2)

Eno izmed štirih črpališč odpadne vode.

»V načrtu je še izgradnja čistilne naprave v Vrhovem in na Jagnjenici; ostali, ki se ne bodo mogli priključiti na centralno čistilno napravo, naj bi imeli male komunalne čistilne naprave,« pojasni ob našem obisku Slavko Kočevar, direktor JP Komunala Radeče d.o.o., ki upravlja s centralno čistilno napravo. Doda, da gre za klasično pretočno izvedbo čistilne naprave s suspenzijo biološkega blata, aerobno stabilizacijo, terciarnim čiščenjem in strojnim zgoščanjem odvišnega blata, čigar količina na letni ravni ni ravno velika (v lanskem letu je pooblaščeno podjetje odpeljalo 80 m3 dehidriranega blata).

DSCN9533 (2)

Merilnik pretoka v bližini izliva prečiščene odpadne vode v Savo konstantno meri pretok prečiščene vode.

»Za nemoteno delovanje čistilne naprave, je pomembno, da v odpadno vodo, ki priteče po kanalizacijskem sistemu tudi iz sanitarij, kuhinj in kopalnic, ne mečemo stvari, kot so na primer vlažilni robčki in vatirane palčke, manjše ali večje krpice, ki se ne razgrajujejo, prav tako ne šope las, ostanke hrane itd. V odtoke ne smemo metati niti maščob niti odpadnega gospodinjskega olja, saj se vse to prilepi na steno kanalizacijskih cevi in lahko pride do zamašitve,« pojasni Damjan Trebežnik. Sogovorniki opozorijo še, da vonj in ostanki hrane, ki jih odvržemo v odtok in nato vse to potuje po kanalizaciji, zmanjšuje učinkovitost čiščenja odpadne vode ter povečuje količino usedlin, kar pospešuje gnitje v kanalu in to povzroča neprijetne vonjave ter privablja glodalce. »Pred približno tremi leti smo morali pregledati kanalizacijski sistem v edinem večjem stanovanjskem naselju v Radečah in ugotovili smo, da so pomagale uničevati dotrajane betonske cevi tudi podgane. Privlačil jih je vonj po ostankih hrane, ki je prihajal skozi preperele cevi in na nekaterih mestih so jih celo pregrizle, da so prišle do, v straniščni odtok odvržene hrane,« pripoveduje Slavko Kočevar, Tomaž Knavs pa doda, da se je v času opuščanja greznic zaradi priljučitve na nov kanalizacijski sistem našel tudi kakšen večji kos oblačila - moške hlače in celo ženski plašč. »Težko razumemo, kako je to prišlo v kanalizacijo, saj okoljsko osveščeni ljudje vedo, da imamo za odpadke ustrezne zabojnike in kompostnike ter zbirne centre,« zaključijo.

»Pretok očiščene odpadne vode se konstantno spremlja preko merilnika pretoka na izoku. Pretok je odvisen od letnega časa ter trenutnega meteorološkega stanja. Giblje se od 900 m3 na dan do 2900 m3 na dan. V lanskem letu je bilo na centralni čistilni napravi prečiščeno slabih 500 tisoč m3 odpadne vode. Vsa prečiščena odpadna voda, v kateri emisije ne smejo presegati mejnih vrednosti, odteče po cevi v reko Savo,« pojasni Tilen Kmetič, ki skrbi za nemoteno delovanje čistilne naprave na Obrežju. »Upravljanje in vodenje poteka preko računalniškega programa za upravljanje čistilne naprave. Z njim spremljamo trenutno dogajanje, beležimo izredne dogodke in spreminjamo parametre delovanja. Imamo tudi program za posredovanje SMS alarmov,« še doda ob ogledu delovanja CČN, kjer skrbijo tudi za redno vzdrževanje.

V občini Radeče trenutno deluje CČN in 10 malih komunalnih čistilnih naprav, rastlinske čistilne naprave nimajo (za slednjo zaradi konfiguracije terena ni možnosti gradnje).

S. R.
« Nazaj na seznam
»