Časopis za pokrajino Posavje
5.04.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Razpis za nepovratna sredstva za razvoj kmetijstva in podeželja

Objavljeno: Sreda, 19.02.2020    Rubrika: NOVICE Redakcija
travnik (3)

Simbolična slika

Občina Krško razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2020. Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2020 v višini 135.000 € bruto, in sicer za več ukrepov: za pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo 110.000 € ...

... za pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih 10.000 €, za pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji tudi 10.000 €, za štipendiranje bodočih nosilcev kmetij pa je na voljo 5.000 €.

Rok za oddajo vlog za ukrepe naložbe v kmetijska gospodarstva, ohranjanje kulturne in naravne dediščine ter naložbe v predelavo in trženje je ponedeljek, 23. marec 2020; za prevzemnike kmetij pa je rok za oddajo vlog četrtek, 1. oktober 2020. Pisne vloge pričakujejo na naslov Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Krško ali na Oddelku za gospodarske dejavnosti v času uradnih ur.
Dodatne informacije v času uradnih ur med 8. in 10. uro: Magda Krošelj, tel.: 07/49 81 319, e-pošta: magdalena.kroselj@krsko.si.

Vir: Občina Krško
« Nazaj na seznam