Časopis za pokrajino Posavje
14.06.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Sebastijan Seme novi dekan Fakultete za energetiko UM

Objavljeno: Torek, 04.05.2021    Rubrika: NOVICE Sporočilo
Sebastjan Seme-Fakulteta za energetiko (1)

Sebastijan Seme (foto: arhiv PO)

Rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič je skladno z rezultati volitev, ki so na Fakulteti za energetiko UM potekale dne 16. 4. 2021, za novega dekana Fakultete za energetiko UM imenoval izr. prof. dr. Sebastijana Semeta. Novi dekan je imenovan za mandatno dobo od 3. 5. 2021 do 2. 5. 2025.

Izr. prof. dr. Sebastijan Seme je na Univerzi v Mariboru zaposlen od leta 2006, v začetku kot mladi raziskovalec na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM. V letu 2012 se je zaposlil na Fakulteti za energetiko UM, najprej kot asistent z doktoratom, v naslednjih letih pa je delo na fakulteti nadaljeval kot visokošolski učitelj. V obdobju med leti 2017 in 2019 je opravljal funkcijo prodekana za kakovost in mednarodno sodelovanje, v letih med 2019 in 2020 pa funkcijo prodekana za raziskovalno dejavnost. Od 15. 12. 2020 je opravljal funkcijo vršilca dolžnosti dekana Fakultete za energetiko UM, saj je s 14. 12. 2020 potekel drugi mandat dekana red. prof. dr. Bojanu Štumbergerju, ki je vodil fakulteto zadnjih osem let.

Izr. prof. dr. Sebastijan Seme je aktiven v organih in delovnih telesih Univerze v Mariboru, kjer je član Senata Univerze v Mariboru, član Statutarne komisije, predstavnik fakultete v Svetu doktorske šole Univerze v Mariboru in član projektne skupine za investicije na Univerzi v Mariboru.

Izr. prof. dr. Sebastijan Seme na Fakulteti za energetiko UM opravlja tudi naloge vodje doktorskega študijskega programa Energetika, v zadnjih letih je bil tudi vodja več projektov, v katerih je sodelovala fakulteta. Pedagoško delo opravlja na vseh treh stopnjah študija, in sicer na področju obnovljivih virov energije s poudarkom na sončnih elektrarnah, ter tudi na področjih elektronike v energetiki, električnih naprav in prenosa električne energije, visokonapetostnih sistemov in trga z električno energijo.
Izr. prof. dr. Sebastijan Seme je ob imenovanju izpostavil, da bo stremel k uresničevanju zastavljenih ciljev v programu dela in ustvarjanju dobrih pogojev za ustvarjalnost na znanstveno-raziskovalnem in pedagoškem področju in za spodbudno delovno okolje, ki bo temeljijo na dobrih medsebojnih odnosih in kulturnem dialogu ter prispevalo k zadovoljstvu vseh zaposlenih in študentov.

Vir: FE Krško
« Nazaj na seznam