Časopis za pokrajino Posavje
6.04.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Senovo, kraj prijetnih in delovnih ljudi

Objavljeno: Ponedeljek, 10.02.2020    Rubrika: NOVICE Redakcija
praznik ks senovo 2020 (43)

Vlasta Moškon in Vlado Grahovac

Minulo soboto pod večer so krajanke in krajani krajevne skupnosti Senovo v Domu XIV. divizije s slovesnostjo obeležili krajevni praznik, na kateri so počastili tudi slovenski kulturni praznik. Po velikosti in številu prebivalcev drugi največji krajevni skupnosti v občini Krško praznik obeležujejo v spomin na legendarni pohod XIV. divizije na Štajerko 9. februarja 1944, med katerim je divizija izvedla tudi napad na nemško postojanko in uničila nekaj naprav v rudniku.

praznik ks senovo 2020 (46)

Vsi prejemniki priznanj sveta KS Senovo

Vlasta Moškon
, ki je vodenje sveta KS Senovo kot predsednica prevzela pred slabim letom dni, je v nagovoru svojim sokrajankom in sokrajanom izpostavila, da so uspeli realizirati pretežni del potreb, želja in pričakovanj krajanov in širše družbe. Med pomembnejšimi dosežki je navedla razširitev ceste v Brezjem in izgradnjo podpornega zidu, ureditev in asfaltacijo dela ceste v Šedmu, asfaltacijo parkirišča pri pokopališču v Dovškem, sodelovanje pri aktivnostih za izgradnjo kolesarske steze, postavitev treh oglasnih kozolcev, več mest so opremili s koši za odpadke in klopmi ter sofinanciranje delujočih 23 društev. Navedla je tudi nekaj občinskih projektov na območju občine, med drugim asfaltiranje cest Mrzla Planina-Zalog, Košeni Vrh-Brezje pri Dovškem, rekonstrukcijo dela ceste Srebotno-Jablance, rekonstrukcije in preplastitve odsekov cest pri Sveten Antonu in Jevša-Ravni Log, sanacijo plazu na Kališevcu, ureditev zunanjosti pri pokopališču, pričela pa se je tudi izgradnja vrtca na Senovem. V zaključku je zbranim dejala, da si želi, da bi jutrišnji dan prinesel nove izzive, nove ideje in možnosti, »da bomo ustvarili okolje, kjer bomo s skupnimi močmi in razumevanjem živeli in se prijetno počutili.«

Dobrim željam krajanom ob krajevnem prazniku se je pridružil tudi letošnji slavnostni govornik Vlado Grahovac, ki je ob tem strnil svoje delo in življenje na Senovem, kamor ga je delo pri izgradnji Doma XIV. Divizije pripeljalo leta 1979, še močneje pa je postal povezan s krajem, saj je tu spoznal življenjsko sopotnico, s katero si je ustvaril družino. Poudaril je, da se nikoli ni počutil tujec, saj je bil v okolju lepo sprejet: »Delati in živeti v taki sredinim, kjer je vodilo izgraditi, izboljšati, napredovati, to je tisto, kar vlije človeku moč tudi tedaj, ko se iskrijo mnenja in ni enotnosti ter medsebojnega razumevanja in podpore.« Znanja in izkušnje, ki jih je pridobival z delom v krškem občinskem svetu, katerega član je od leta 1998, so mu bile dobra popotnica tudi za delo v svetu KS Senovo, katerega je bil med leti 2002 in 2006 podpredsednik, zatem pa je KS vodil kot predsednik vse do imenovanja za podžupana občine v letu 2019. Med drugim je še dejal, da so krajanke in krajani z vloženim delom, znanjem in izkušnjami dokazali, da si želijo prispevati k razvoju krajev po krajevni skupnosti, bogatiti kulturno in društveno življenje, pa tudi ohraniti kulturno dediščino kraja, svoje dostojanstvo in dosežke, ki so jih gradile že generacije prednikov. »Vsaka pot življenja je težka,« je še dejal v zaključku, »pomembno je, da jo začneš, zbereš pogum in vztrajaš. Menim, da z razumevanjem, sodelovanjem in strpnostjo, obenem pa delovnim zagonom ljudi, ni skrbi, da Senovo ne bi živelo, se razvijalo in raslo tudi v prihodnje.«

praznik ks senovo 2020 (60)

Obiskovalci so se zadržali še ob pogostitvi, ki so jo pripravile članice AKŽ Sveti Anton in Društvo malih vinogradnikov Kališevec

Ob kulturnem programu, ki ga je povezovalka Klara Humek, sooblikovali pa so ga Mešani pevski zbor Društva upokojencev Senovo in učenke in učenci šole, je predsednica Moškonova podelila krajevna priznanja. Priznanje KS Senovo so prejeli: Roman Mirt, član Lovske družine Senovo, Franc Zupančič, predsednik Društva malih vinogradnikov Kališevec, Boštjan Omerzu, ki je že 34 let aktiven član PGD Mali Kamen, aktiven član Turističnega društva Senovo Matjaž Sotler in Jože Žvar, aktiven član KO ZB za vrednote NOB. Priznanja z znakom KS Senovo so bili deležni Rok Grilc, predsednik in od leta 1997 član PGD Senovo, aktivna članica Gledališke skupine pri DKD Svoboda Senovo Helena Poznič in Marija Avsenak, ki se že 30 let vključuje v delo Društva prijateljev mladine. Najvišja krajevna priznanja – priznanje z velikim znakom KS Senovo - so prejeli Ferdinand Uršič, ki že pol stoletja deluje v PGD Senovo, zelo aktiven pa je tudi v Turističnem društvu Senovo, Anton Kink, ustanovni član Društva za praktično streljanje Senovo in Vlado Grahovac, dolgoletni predsednik sveta KS Senovo in občinskega sveta občine Krško. Ob navedenih krajevnih priznanjih sta bili dve društvi deležni tudi jubilejnega priznanja, in sicer od leta 2007 delujoči MePZ Društva upokojencev Senovo ter ob 10-letnici delovanja Lutkovna sekcija pri DKD Svoboda Senovo.

Po uradnem delu se je v avli doma zvrstilo še družabno srečanje ob pogostitvi Aktiva kmečkih žena Sveti Anton in rujni kapljici Društva malih vinogradnikov Kališevec.

B. M.
« Nazaj na seznam