Časopis za pokrajino Posavje
9.07.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Sklad NEK na tnalu vlade

Objavljeno: Ponedeljek, 30.11.-0001    Rubrika: NOVICE
Sklad NEK na tnalu vlade Vlada RS je na včerajšnji seji precej časa namenila Skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško. Med drugim je zavrnila soglasje k zaključnemu računu in poročilu o poslovanju Sklada NEK za leto 2008, dala pa je soglasje k finančnemu načrtu Sklada za leti 2009 in 2010 in k naložbeni politiki Sklada za leto 2009.

Vlada RS se je na včerajšnji redni seji seznanila z informacijo Ministrstva za gospodarstvo o poslovanju, naložbeni politiki in ugotovljenih odstopanjih pri poslovanju Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško. Tržna donosnost celotnega portfelja Sklada NEK v letu 2008 je bila prvič v celotni zgodovini poslovanja Sklada NEK negativna (- 11,83 %). Donosnost Sklada NEK, ki je bila nižja od načrtovane, je zaradi vlaganj v bolj tvegane naložbe tudi posledica izrazito neugodnih razmer na finančnih trgih v letu 2008, ki jih je zaznamovala ena največjih svetovnih gospodarskih kriz. Dejstvo pa je, ugotavlja vlada, da glede na gospodarske razmere in spremenjene pogoje na kapitalskih trgih Sklad NEK v letu 2008 naložbene strukture ni bistveno spreminjal in ni pravočasno reagiral na spremenjene okoliščine, sprejel pa je svoj interni Pravilnik o upravljanju s tveganji.

Med predlogi ukrepov je vlada navedla, da mora Sklad NEK sprejeti spremembe Statuta Sklada NEK v določilih, ki opredeljujejo njegovo poslovanje in naložbeno politiko, ter v določilih, ki opredeljujejo imenovanje direktorja, zaradi neustreznega ukrepanja vodstva Sklada NEK pa Ministrstvo za gospodarstvo ocenjuje, da bi bilo primerno iskati tudi rešitve v kadrovskih spremembah vodstva Sklada NEK. Ob vprašanjih, povezanih s poslovanjem Sklada NEK v letu 2008, Ministrstvo za gospodarstvo ocenjuje, da bi bilo primerno obravnavati tudi ustreznost sedanje zakonske ureditve Sklada NEK.

Ne zaključnemu računu, da finančnemu načrtu in naložbeni politiki

Vlada RS je nato sklenila, da ne da soglasja k zaključnemu računu in poročilu o poslovanju Sklada NEK za leto 2008, dala pa je soglasje k finančnemu načrtu in naložbeni politiki Sklada. Finančni načrt Sklada za leti 2009 in 2010 je izdelan na podlagi predvidene proizvodnje električne energije v NEK za leto 2009 v višini 5.400 GWh in za leto 2010 v višini 5.284 GWh. Sklad NEK je pri izdelavi finančnega načrta upošteval plačilo nadomestila občinam Krško, Brežice, Kostanjevica na Krki in Sevnica za skladiščenje nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v NEK, ki ga določa Uredba o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta, ter sofinanciranje dejavnosti Agencije za radioaktivne odpadke, ki so vezane na zagotavljanje pogojev za umeščanje odlagališča NSRAO in za izvajanje dejavnosti, ki so povezane s pripravo Programa razgradnje NEK. Sklad NEK načrtuje za 1,6 mio EUR presežka prihodkov nad odhodki v letu 2009 in za 0,8 mio EUR presežka prihodkov nad odhodki v letu 2010.

 

« Nazaj na seznam