Časopis za pokrajino Posavje
24.06.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Sončni gaj vse manj sončen

Objavljeno: Petek, 11.06.2021    Rubrika: NOVICE Redakcija
Soncni gaj, ponovna razprava (3)

V sevniški kulturni dvorani se je po slabem letu dni odvijala ponovna razprava o načrtovani gradnji večstanovanjskih objektov na območju Šmarja v Sevnici.

Na ponovnem javnem posvetu o oblikovanju izhodišč pred pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za stanovanjsko sosesko Sončni gaj v naselju Šmarje, se je 3. junija v sevniški kulturni dvorani zbralo lepo število krajank in krajanov, ki se z gradnjo večstanovanjskih objektov ne strinjajo.

Zasebni investitor bi želel na območju nepozidanih stavbnih zemljišč med Kozjansko in Krulejevo ulico ter obstoječo večstanovanjsko pozidavo na Planinski cesti v Šmarju, ki je del Sevnice, zgraditi tri večstanovanjske objekte z zunanjimi zelenimi površinami in s pripadajočo komunalno, prometno ter energetsko infrastrukturo. Stanovalke in stanovalci individualnih stanovanjskih hiš na omenjenem območju predlogu niso naklonjeni, čeprav je investitor po lanskem prvem javnem posvetu zmanjšal število načrtovanih objektov in etaž (namesto gradnje petih blokov bi gradil tri, objekti bi imeli etažo manj).

Po uvodni predstavitvi priprave prostorskih aktov ter prostorskega načrtovanja Oddelka za okolje in prostor Občine Sevnica je potekala predstavitev dopolnjenega idejnega osnutka pozidave območja, ki meri slabih 14 tisoč m2. Poročilo o sestavi tal je podala prisotna geologinja, ki je omenila, da je »območje ob pravilnem posegu sprejemljivo za gradnjo«.

URBANISTIČNI NAČRT IZDELAN ŽE LETA 1987

Soncni gaj, ponovna razprava (15)

Civilna inciativa Za Šmarje gre nasprotuje gradnji večstanovanjskih objektov na območju, kjer je po urbanističnem načrtu iz leta 1987 predvidena gradnja individualnih stanovanjskih hiš.

Prisotni stanovalci in stanovalke že omenjenih ulic so v razpravi, ki je sledila predstavitvi zazidalnih načrtov za ureditev nove stanovanjske soseske Sončni gaj, podali svoja mnenja ter zastavili tudi nekaj vprašanj. Eno se je nanašalo na urbanistični načrt iz leta 1987 in zakaj ni realizirana gradnja po tem načrtu, ko naj bi se na omenjenem območju gradili individualni stanovanjski objekti. Nekateri so izrazili zaskrbljenost zaradi povečane prometne obremenitve območja, kjer poteka tudi šolska pot; nekateri so izpostavili igralne in športne površine, za katere bi bilo treba prav tako najti primerno mesto itd. Upokojeni metalurg Marjan Krapež se je dotaknil geološkega poročila, v katerem je omenjenih 11 opravljenih vrtin na bodočem območju gradnje. Menil je, da je prostor geološko izredno zahteven, zato bi bilo priporočljivo izsledke raziskav podrobno pregledati, da bi se ne zgodilo, kar se dogaja s stadionom.

Zaradi neusklajenosti stališč o načrtih bodoče večstanovanjske ureditve Sončnega gaja je bil sprejet predlog, da se čas javne razgrnitve podaljša za najmanj tri mesece.

Smilja Radi

Članek je objavljen v regionalnem časopisu Posavski obzornik, ki je izšel 10. junija 2021.

#povezujemoposavje 
« Nazaj na seznam