Časopis za pokrajino Posavje
30.09.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Stadion dobil prve obrise, a voda povzroča težave

Objavljeno: Nedelja, 28.07.2019    Rubrika: NOVICE Redakcija
Stadion Sevnica, gradnja (20)

Na območju bodočega sevniškega stadiona se rada zadržuje voda.

Na območju v bližini sevniškega športnega doma, bazena in tenis igrišč se je pred leti začel odkup zemljišč, rušenje dveh stanovanjskih hiš, vrtovi, ki so jih imeli stanovalci bližnjega večstanovanjskega naselja, so dobili novo lokacijo na Hrastih, kajti v letu 2014 je takratni sevniški občinski svet sprejel OPPN za ureditev 400-metrske atletske steze in travnatega nogometnega igrišča s spremljajočimi športnimi objekti.

Stadion Sevnica, gradnja (43)

Počasno plazenje pobočja preko kamnite ograje

Po omenjenem letu je precej močvirnato območje postalo veliko gradbišče, na katerem je bilo najprej urejeno manjše travnato nogometno igrišče, ki je služilo svojemu namenu dve leti, potem so ponovno zabrneli gradbeni stroji, saj je bila na podlagi pregleda pobočja in geomehanskega sondiranja v letu 2017 izdelana projektna dokumentacija za stabilizacijo pobočja v območju predvidene atletske steze z nogometnim igriščem. Leto kasneje so se začela zemeljska in gradbena dela, ki so obsegala izvedbo odvodnjavanja območja z globokimi drenažami in drenažnimi rebri, izvedbo podporne konstrukcije in terasastih naravnih tribun ter druge ukrepe za stabilizacijo pobočja. Dobre želje in načrte je prekrižalo močnejšega deževja v juniju 2018, ko se je območje zasitilo z vodo, zaradi česar je prišlo do poškodb opornega zidu in drsenja dela brežine. Izvedeni so bili dodatni ukrepi za stabilizacijo – dodatne kamnito betonske pete s piloti, dodatna drenaža, ponikovalnica; izvedene so bile tudi dodatne geološke vrtine z inklinometri.

POTREBNA DODATNA STABILIZACIJA TERENA

Stadion Sevnica, gradnja (47)

Dodatno urejanje drenaže z vgradnjo kanalet

V začetku letošnjega julija je bilo območje ob stanovanjski hiši na križišču med Naseljem Heroja Maroka in Gričem ob hudem nalivu poplavljeno in Občina Sevnica je pristopila k iskanju rešitve, ki bi tovrstno poplavljanje v prihodnje preprečila. »Na jugovzhodnem delu območja, ki je predvideno za izgradnjo stadiona, poteka izgradnja dodatnega odvodnjavanja. Izvaja se dodatna drenaža, vgradnja kanalet in izvedba odprtega tlakovanega jarka ob vznožju brežine na jugovzhodnem delu platoja,« pojasnjujejo na Občini Sevnica in dodajajo, da je bil za letošnje leto načrtovan izbor projektanta stadiona, a zaradi nepredvidenega odziva terena na izvedeno stabilizacijo v lanskem letu je treba pred tem opraviti sanacijo in stabilizacijo pobočja.

PREBIVALCI POZORNI NA RASTLINE, KI SE RAZRAŠČAJO NA OBMOČJU BODOČEGA STADIONA

Stadion2, R. Ivacic

Rastlinsko bogato območje bodočega mestnega rekreacijskega centra

»Stanovalci nekaterih blokov v Naselju heroja Maroka in lastniki hiš Grič lahko v svojini bližini na področju bodočega stadiona spremljamo zelo zanimiva dogajanja: dolgotrajno nadležno pesem delovnih strojev, posipanje napravljenih teras, ob nalivu nastajanje jezera pri Prahovih … Ne zavedamo pa se, da imamo na teh terenih skoraj botanični vrt. Na ravnih površinah se je razbohotila enoletna suholetnica (Erigoron Annuus), ob robu pa tudi vrtne rože v modrih odtenkih. Na terasah in desno od njih se razprostira pravo bogastvo raznolikih plevelov, ki so pred košnjo dosegli velike višine, vesel pa bi jih bil vsak biolog. Tudi ti dosegajo velike višine. Ko bodo odcveteli, bo veter poskrbel za širjenje semen na vse bližnje parcele. Kdo je za to odgovoren? K sreči med rastjem še ni bilo videti ambrozije, ki pa se lahko razširi z obrobka ceste pod Zagodetovo hišo,« je zapisala ena izmed opazovalk območja ter dodala, da se vse premalo zavedamo, da so take »zapuščene parcele« vir semena invazivnih rastlin. »Ni naključje, da je na travnikih vse več enoletne suholetnice, ki je invazivna tujerodna rastlina, plevel s slabo krmno vrednostjo, ki se je živina na paši izogne. Tudi navadni glavinec (Centaurea jacea) ni nedolžen, spada me najbolj razširjene rastline v Sloveniji, v ZDA pa je na seznamu invazivnih rastlin. Tudi njega živali verjetno niso pretirano vesele, je pa njegovo cvetje lepo na oko - zato napravimo kaj sami, da se neljube rastline ne bodo razraščale, od podjetij, ki skrbijo za javne površine, pa zahtevajmo, da opravijo svoje delo,« je zaključila stanovalka največjega stanovanjskega naselja v Sevnici.

S. R.
« Nazaj na seznam