Časopis za pokrajino Posavje
22.09.2023
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Stanislav Rožman: »Postanimo družba in skupnost, ki zna resnično stopiti skupaj ...«

Objavljeno: Petek, 08.06.2018    Rubrika: NOVICE Redakcija
proslava izbor25

Nagrajenci za dosežke z županom in častnim občanom Stanislavom Rožmanom

Na slavnostni akademiji v počastitev praznika občine Krško, ki je potekala v četrtkovem popoldnevu v krškem hramu kulture ter se v večernih urah ob tradicionalnih pogostitvah društev in krajevnih skupnosti nadaljevala z družabnim srečanjem občanov na ploščadi doma, je župan mag. Miran Stanko slavnostno podelil 12 Jubilejnih priznanj, pet Priznanj Občine Krško, tri Znake Občine Krško ter Velika znaka Občine Krško. Slednja sta prejela Henrik Molan in Franc Nečemer.

proslava izbor20

Župan z dobitnikoma najvišjega občinskega priznanja, s Henrikom Molanom (levo) in Francem Nečemrom

Najvišje priznanje – Veliki znak Občine Krško – je Henrik Molan iz Dolenje vasi pri Krškem prejel za prispevek pri zagotavljanju pogojev za razvoj rekreativnega in moto športa v občini, Franc Nečemer iz Velikega Podloga pa za prispevek k razvoju obrti in malega gospodarstva v občini. Poleg omenjenih so se v anale občine med prejemnike Znakov Občine zapisali družba Q Techna za več kot 25 let uspešnega delovanja, v odsotnosti Stane Fabjančič za vsestransko ustvarjalnost na področju likovne umetnosti ter Gimnastično društvo RAIN Krško za 25 let uspešnega dela na področju športne gimnastike. Prejemniki Priznanj Občine Krško so bili Janez Kerin za uspešno delovanje na področju ljubiteljske kulture, Zdenko Mohar za ohranjanje vrednot osamosvojitvene vojne za samostojno Slovenijo ter za dolgoletno prostovoljno delo na področju gasilstva in turizma na Senovem Ferdinand Uršič. Jubilejna priznanja so prejeli PGD Videm ob Savi ob 130-letnici delovanja, ob 90-letnici delovanja Čebelarsko društvo Leskovec pri Krškem, Pihalni orkester DKD Svoboda Senovo, Kmečka zadruga Krško ter PGD Veliki Podlog, ob 70-letnici delovanja ZB za vrednote NOB Krško (skupaj s KO Brestanica, Krško, Podbočje in Senovo) in PGD Vihre, Društvo Sožitje Krško ob 50-letnici delovanja, Big band Krško ob 40-letnici delovanja, Društvo vinogradnikov Veliki Trn ob 30-letnici delovanja, MePZ Društva upokojencev Senovo ob 10-letnici delovanja in naš kolektiv Zavoda Neviodunum ob 20-letnici izdajanja časopisa Posavski obzornik.

proslava izbor23

Z na svečanostih nepogrešljivim Simfoničnim orkestrom GŠ je tokrat zapela izvrstna vokalistka Anja Kramar, na fotografiji z dirigentom Petrom Gabričem

Zbrane na slovesnosti sta pred podelitvijo priznanj nagovorila tudi župan občine mag. Miran Stanko in častni občan občine Stanislav Rožman. Mag. Stanko je med drugim poudaril, da Krško po rezultatih nekaterih primerjalnih nacionalnih analiz sodi med razvojno najuspešnejše občine: »Izstopa na področju gospodarstva in posledično življenjskega standarda, po učinkovitosti upravljanja proračuna in trgu dela. Po naložbah v gospodarstvo sodimo v sam slovenski vrh, prav tako visoko se uvrščamo po dodani vrednosti na prebivalca, kar kaže na veliko moč domačega gospodarstva.« V nadaljevanju je navedel dosežke in pridobitve tudi na ostalih področjih, od šolstva in infrastrukturnih posegov do kmetijskega področja in podjetništva idr., ter v zaključnem delu nagovora izpostavil, da so dosežki rezultat številnih opravljenih pogovorov, sklenjenih kompromisov, premagovanja razdalj in razlik: »Veseli me, da je v teh letih raslo zavedanje, da je povezovanje ključ do uspešnih naložb in projektov. Različni pogledi ne smejo biti ovira, ampak priložnost, da lahko najdemo najučinkovitejše rešitve. Z vsakim letom naša lokalna skupnost razvojno napreduje. In tako mora biti tudi v prihodnje. Lokalni skupnosti, kot je Krško, izzivov nikoli ne zmanjka.«

Stanislav Rožman se je v uvodu slavnostnega govora navezal na padle prve krške žrtve in vrnitev izgnancev: »Ta tragičen del naše zgodovine, ta neomajna drža, odločnost naših borcev in vztrajnost izgnancev se je odtisnil tudi v nas, ki nismo neposredno doživeli vojnih grozot. Nagovarja in navdihuje nas, da zavarujemo ter utrjujemo naše temeljne in trajne vrednote, ki so se kalile v najtežjih trenutkih: solidarnost, pomoč, sodelovanje, vztrajnost, medsebojno spoštovanje. Naj te vrednote določajo naš značaj tudi danes.« Zatem je izrazil zadovoljstvo, da tudi Nuklearna elektrarna Krško prispeva k uspešnemu razvoju lokalne skupnosti, pri čemer na prvo mesto postavljajo »skrb za varnost in nedotakljivost življenjskega prostora, sledi zanesljivost oskrbe z električno energijo in ekonomska učinkovitost oz. cenovna dostopnost vsem prebivalcem«. In če je bila včeraj v ospredju ena sama misel, kako obnoviti in industrializirati domovino, zagotoviti delo in preživetje, je danes v ospredju veliko več, je dejal: »Živeti želimo v prijaznem okolju, mladi želijo prispevati k uspešnim zgodbam, se hkrati imeti lepo in uresničiti svoje sanje. Naša odgovornost torej je, da zacelimo tehnološke in vedenjske rane preteklosti ter ponudimo sodobne možnosti, ki bodo vabile zagnane ljudi. Izkoristimo čas novih tehnologij, novih pogledov, načinov dela in znanj, ki nam zagotavljajo želeno blaginjo in nas povezujejo. Ob razmisleku o prihodnosti se mi zdi nadvse pomembno, da si zastavimo vprašanje – kaj bomo ponudili in zapustili mladi generaciji, po čem si nas bodo zapomnili? Zagotovo ne po tem, kar smo naredili zase, ampak po tem, kako smo pomagali drugim in kaj prispevali v dobro širše skupnosti, za prihodnost. Zato postanimo družba in skupnost, ki zna resnično stopiti skupaj, ki zna sodelovati, spoštovati in živeti pozitivne vrednote.«

Vezno besedo je skozi spremljajoči program prepletala Bernarda Žarn, glasbeni program so izvedli Simfonični orkester Glasbene šole Krško s solistko Anjo Kramar ter Rajhenburški oktet, uradni del slovesnosti pa je s plesno točko zaokrožila skupina Plesnega kluba Lukec Krško. Sledilo je tradicionalno druženje občank, občanov in številnih gostov na ploščadi doma, kjer so pogostitev pripravile krajevne skupnosti in delujoča društva.

B. M.
« Nazaj na seznam
»