Časopis za pokrajino Posavje
22.09.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Strelišče na Radni, povišanje cene komunalnih storitev, kadrovska imenovanja

Objavljeno: Petek, 26.06.2020    Rubrika: NOVICE Sporočilo
Sev. seja, junij 2020 (10)

Sevniška občina je ena izmed najbolj varnih občin v Sloveniji, je povedal komandir PP Sevnica Daniel Žniderič.

Na 16. redni seji Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je potekala v sredo, 24. junija, v Kulturni dvorani Sevnica je bila osrednja vsebinska točka dnevnega reda seznanitev z varnostnimi razmerami na območju občine Sevnica in pregledom stanja za leto 2019.

STRELIŠČE NA RADNI

Komandir Policijske postaje Sevnica Daniel Žniderič je članom sveta predstavil delo Policijske postaje Sevnica je v letu 2019, direktor Policijske uprave Novo mesto Janez Ogulin pa ključne točke s področja varnostnih razmer na celotnem območju Policijske uprave Novo mesto. Predstavil je tudi pomen in vlogo strelišča Radna, ki je z logističnega vidika pomembno strelno vadbišče za Policijsko upravo Novo mesto, vendar zaradi svoje prostorske umestitve na območju Radne in Boštanja zaradi hrupa predstavlja moteč element v okolju. Na podlagi razprave je Občinski svet Občine Sevnica sprejel sklep, s katerim nalaga Občini Sevnica, da vodi postopke ureditve strelišča Radna usklajeno z Ministrstvom za obrambo in Ministrstvom za notranje zadeve do nivoja ureditve, ki ne bo moteč za občane, z zahtevo po aktivni udeležbi obeh resornih ministrstev.

VIŠJA CENA KOMUNALNIH STORITEV ZARADI VIŠJIH STROŠKOV OBDELAVE ODPADKOV

Občinski svet je na seji potrdil elaborate o oblikovanju cen za komunalne storitve v občini Sevnica, in sicer izvajanja storitev javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode, ravnanja z odpadki in izvajanje obvezne gospodarske javne službe 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti, ki jih na območju občine Sevnica izvaja javno podjetje Komunala Sevnica. Uskladitev višine cen storitev na področju ravnanja z odpadki in odvajanja odpadnih voda je bila zaradi povišanja zunanjih stroškov obdelave nujno potrebna.

ŠTUDIJA HRUPA IN NEKATERE UREDITVE OBMOČIJ OB HE ARTO – BLANCA

Občinski svet Občine Sevnica se je na seji seznanil s študijo hrupa in predlogom protihrupnih ukrepov ob glavni železniški progi št. 10 na območju občine Sevnica in sprejel predlog dopolnitve soglasja Občinskega sveta Občine Sevnica k novelaciji Programa izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture na območju hidroelektrarn Arto-Blanca in Krško, kjer še potekajo nekatera ureditvena dela območij ob reki Savi.

KADROVSKA IMENOVANJA, IZPOSOJEVALIŠČE KNJIG V KRMELJU SE ZAPIRA

V zaključnem delu občinske seje, ki trajala dobre štiri ure, so članice in člani obravnavali tudi nekaj kadrovskih imenovanj, med njimi podali soglasje k imenovanju dosedanje direktorice Zdravstvenega doma Sevnica Vladimire Tomšič za novi mandat in imenovanju pomočnice direktorice Centra za socialno delo Posavje – Enota Sevnica Marjetke Smolič.

Obravnavali in sprejeli so tudi predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica. Ker posavske občine jeseni uvajajo posavsko potujočo knjižnico, se v poletnem času zaključuje delovanje izposojevališča v Krmelju.

Skladno s sprejetim sklepom na 9. redni seji z dne 25. septembra 2019, so se svetniki in svetnice seznanili še s potekom izvajanja del v projektu gradnje stadiona Sevnica.

Vir: Občina Sevnica, foto: S. Radi

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam