Časopis za pokrajino Posavje
5.04.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Svet regije neenoten glede digitalizacije kulturno-turističnih objektov

Objavljeno: Ponedeljek, 24.02.2020    Rubrika: NOVICE Redakcija
seja sveta regije - rra (7)

Svet regije je zasedal na 83. seji

21. februarja se je na 83. redni seji v sejni sobi Regionalne razvojne agencije Posavje sestal Svet regije Posavje. Na njej so župani posavskih občin obravnavali skupne pripombe na Osnutek strategije prostorskega razvoja Slovenije, se seznanili s Poročilom o spremljanju Regionalnega razvojnega programa za leto 2019 in s postopkom izbora regionalnih razvojnih agencij za programsko obdobje 2021-2027 ter z organizacijo turizma v regiji oz. digitalizacijo pomembnih objektov v regiji.

Pri slednjem sicer še niso dosegli konsenza, je povedal predsedujoči svetu regije Ladko Petretič, saj ostaja odprto vprašanje višine sofinanciranja tega projekta s strani občin. Gre za razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo iz naslova digitalizacije pomembnih objektov, arhitekture, ki je vpisana v register nepremične dediščine. V Posavju se ta nanaša na projekt Gradovi Posavja, kamor so vključeni kostanjeviški, brežiški, sevniški, brestaniški grad ter Svibno in Kunšperk.

seja sveta regije - rra (8)
Kot nam je povedala direktorica Posavskega muzeja Brežice Alenka Černelič Krošelj, gre poleg digitalizacije objektov še za izdelavo produkta: »Če hočemo prikazati našo turistično ponudbo preko hologramov, aplikacij, tiskanih modulov ali drugih igrifikacij in doživetij, je treba izdelati 3D modele arhitektur, denimo cel grad, pri tem pa upoštevati tudi smernice, ki so jih pripravili na kulturnem ministrstvu in MGRT v projektu Turizem 4.0, in sicer skupen produkt.« Predlagani skupen produkt, urejena soba z vso potrebno opremo prikazovanja in komunikacijsko opremo, naj bi se nahajala v Termah Čatež kot najbolj z obiskovalci frekventni točki, z namenom, da bi prikazano obiskovalce pritegnilo v tolikšni meri, da bi začutili potrebo, da si prikazane znamenitosti ogledajo tudi v živo.

Kot že omenjeno, pa pri tem župani posavskih občin še niso dosegli dogovora. Skupna vrednost projekta znaša 366.000 evrov, pri čemer je upravičenih stroškov 280.000 evrov, okoli 100.000 pa bi morale potemtakem zagotoviti še občine. Ladko Petretič je dejal, da je bilo sofinanciranje projektov do sedaj med občine razdeljeno po številu prebivalstva, medtem ko naj bi sedaj občine nosile enak delež stroškov. Ob tem je še povedal, da se v občinah Radeče in Bistrica ob Sotli dodatno porajajo dileme v zvezi z omenjenim projektom tudi zaradi tega, ker občini nimata gradov ali pa je grad v ruševinah.

B. M.
« Nazaj na seznam