Časopis za pokrajino Posavje
27.07.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Svetniki ZA ohranitev romskega vrtca

Objavljeno: Petek, 16.07.2021    Rubrika: NOVICE Redakcija
DSC_0016 (2)
Na četrtkovi 24. redni seji krškega občinskega sveta so svetniki potrdili sofinanciranje dvojezičnega vrtca v romskem naselju Kerinov Grm, za kar bo občina iz naslova Programa ukrepov za Rome Občine Krško v šolskem letu 2021/22 namenila okoli 99.280 evrov.

Vrtec v Kerinovem Grmu je bil v večnamenskem objektu odprt pred desetimi leti. Najprej je pripravljalni vrtec deloval pod okriljem OŠ Leskovec pri Krškem v okviru projekta »Dvig kulturnega in socialnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti«, nakar je pod okriljem projektov »Skupaj do znanja« in »Skupaj za znanje« prešel pod okrilje Centra za šolske in obšolske dejavnosti s sedežem v Ljubljani, pri čemer je bilo izvajanje vzgojno-izobraževalnega programa sofinancirano iz Evropskega socialnega sklada in državnih proračunskih sredstev. Ker se z zaključkom projekta »Skupaj za znanje« konec avgusta zaključuje tudi sofinanciranje pripravljalnega vrtca, so svetniki soglasno prižgali zeleno luč, da financiranje vrtca do nove možnosti črpanja evropskih sredstev prevzame v celoti nase Občina Krško, saj bi bili v nasprotnem primeru primorani vrtec zapreti. Kot je dejal vodja oddelka za družbene dejavnosti Peter Planinc, trenutno vrtec obiskuje v povprečju 19 otrok, četudi v naselju živi nekaj deset več predšolskih otrok. Kot se je do sedaj izkazalo, vključevanje otrok pomeni pomemben segment pri kasnejšem lažjem vključevanju v osnovnošolsko izobraževanje, saj otroci ob sočasnem učenju romskega jezika hitreje usvajajo tudi slovenski jezik in skozi igro pridobivajo ostale socialne veščine. V vrtcu je zaposlenih 4,35 osebe, to so vzgojiteljica, dve pomočnici vzgojiteljice in svetovalna delavka, gospodinja, ki opravlja dela perice, čistilke in pomočnice kuharice, ter hišnik, ki je obenem tudi vzdrževalec in šofer. Slednji, kakor tudi gospodinja in pomočnica vzgojiteljice, so Romi.

Združevanje KS mesta Krško in del KS Leskovec pri Krškem

Svetnice in svetniki so med drugim soglasno podprli tudi pričetek združevanja obmestnih naselij Leskovec pri Krškem, Kremen, Trška Gora, Žadovinek, Loke in Veniše z mestom Krško. Kot je med drugim povedal župan mag. Miran Stanko, je Občina Krško že konec lanskega leta naslovila vlogo na Geodetsko upravo, kjer jo bo obravnavala strokovna komisija. V kolikor bo občina prejela z njihove strani pozitivno mnenje, bodo stekla posvetovanja z občani na območju leskovške in krške krajevne skupnosti pa tudi vodstvi obeh krajevnih skupnosti. V obrazložitvi svetnikom je župan še poudaril, da bi pridobitev statusa mestne občine doprinesla k hitrejšemu razvoju tako mesta kot podeželja, dodatna sredstva, sodelovanje z ostalimi mestnimi občinami in državo, ne nazadnje pa bi status mestne občine lahko pripomogel pri vzpostavljanju pokrajinske zakonodaje, saj je tako krška kot večina sosednjih občin že zavrnila predlog, da bi Zasavje in Posavje tvorila skupno regijo.

Občinski svet, ki je sicer obravnaval skupno 17 točk dnevnega reda, je na seji sprejel tudi Lokalni energetski koncept občine Krško, ki ga je v letošnjem letu izdelala Lokalna energetska agencija Dolenjska - Posavje - Bela krajina, in Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini. Pri tem gre za uskladitev posnetega stanja v naravi s potekom občinskih cest v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture. V občini Krško je po novem skupaj 720.737 m kategoriziranih občinskih cest, to je za dobrih 4,4 km manj kot po do sedaj veljavnem odloku.

B. M.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam