Časopis za pokrajino Posavje
17.06.2019
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Tema 4. konference o zaščiti, reševanju in pomoči jedrska nesreča

Objavljeno: Petek, 28.09.2018    Rubrika: NOVICE Redakcija
civilna_zascita_obcine_brezice_4_konferenca_zascite_resevanja_in_pomoci5

Konference se je udeležilo lepo število povabljenih predvsem iz organizacij s področja zaščite in reševanja.

V četrtek je v dvorani MC Brežice Občina Brežice v sodelovanju s Civilno zaščito občine Brežice organizirala 4. konferenco o zaščiti, reševanju in pomoči. Tokrat so udeleženci prisluhnili predstavitvam s področja jedrske varnosti.

civilna_zascita_obcine_brezice_4_konferenca_zascite_resevanja_in_pomoci12

Roman Zakšek

Konferenco je odprl gostitelj župan Ivan Molan, ki je izpostavil, da se v brežiški občini lahko zgodijo številni nepredvideni dogodki zaradi meje, železnice, avtoceste, letališča, elektrarne, izpostavljena je tudi naravnim ujmam, kot so poplave, potresi in plazovi, soočiti se je morala tudi z migrantsko krizo, zato je organizacija tovrstne konference vsekakor dobrodošla. Pomembno se mu zdi, da imajo predstavniki organizacij, vključenih v sistem zaščite in reševanja, na tej konferenci možnost osveščanja, pridobivanja novih znanj in medosebnega stika, da lahko v primeru nesreče dobro medsebojno komunicirajo.

Uvodno predstavitev je imel Bruno Glaser in Nuklearne elektrarne Krško, ki je govoril o obvladovanju izrednega dogodka na območju Jedrske elektrarne Krško. Direktor Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO) mag. Sandi Viršek je predstavil tveganje za ljudi in okolje ob predvideni izgradnji odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov na lokaciji Vrbina. O zaščitnih ukrepih iz Državnega načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči je spregovorila Franja Turk Stojanovič iz Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR), ki se je dotaknila ukrepov zaklanjanja, zaužitja tablet kalijevega jodida (jodne profilakse), evakuacije ter sprejema in oskrbe evakuiranih prebivalcev. Boštjan Oprešnik iz celjske izpostave URSZR je predstavil nadzorno točko evakuiranih ljudi iz občine Brežice oz. Regijskega zbirališča Podčetrtek v skladu z Načrtom sprejema in nastanitve ogroženih oseb iz posavske regije. Za konec pa je Klemen Gorše (URSZR) podrobneje predstavil vajo »Evakuacija 2013« v Šentjerneju.

Kot je za naš medij izjavil svetovalec za zaščito in reševanje na Občini Brežice Roman Zakšek, so za letošnjo temo izbrali postopke zaščite in reševanja v primeru jedrske nesreče. Na državni, regijski in občinski ravni se načrtujejo ukrepi v primeru nesreče v NEK. »Vse načrte smo že večkrat pregledali. Ti naj bi bili popolni in brez napak, a še vedno ugotovimo – vsaj tako pokaže tudi kakšna vaja – nekaj, kar ni zajeto v načrtu, in to potem dodamo pri pripravi naslednjih zaščitnih ukrepov, z vajami popravljamo zaščitne načrte in ukrepe. Tako da v primeru nesreče še vedno pričakujemo, da ne bi šlo vse po načrtih in bi bilo potrebne tudi nekaj improvizacije,« je dejal in dodal, da ima CZ občine Brežice za nalogo osnovnim šolam znotraj 10-kilometrskega pasu oddaljenosti od NEK razdeliti tablete kalijevega jodida, svoje naloge pa ima tudi pri sami izvedbi evakuacije in zaklanjanju. Vse te ukrepe pa bi izvedli šele po ukazu poveljnika CZ RS. Po njegovih besedah je konferenca priložnost, da si tako na občinski kot tudi regijski in državni ravni izmenjajo izkušnje glede tega. Omenil je še, da so pred štirimi leti na OŠ Brežice izvedli evakuacijsko vajo v primeru jedrske nesreče, podobno vajo pa načrtujejo spet naslednje leto.

Po zaključku konference so udeleženci odšli še na ogled NEK.

R. R.
« Nazaj na seznam
»