Časopis za pokrajino Posavje
17.07.2024
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Tradicionalen dan gasilcev GZ Brežice letos v Brežicah

Objavljeno: Nedelja, 03.09.2017    Rubrika: NOVICE Redakcija
dan_gasilcev_gz_brezice23

Nagovor predsednika GZ Brežice Mihaela Boraniča

Gasilska zveza Brežice (GZB) je letošnji dan gasilcev, tradicionalno osrednjo prireditev zveze, društev ter gasilk in gasilcev, organizirala nekoliko drugače kot v preteklosti. Ker nobeno od štirih gasilskih društev, ki so letos obeležila 90 let delovanja (PGD Globoko, PGD Rigonce, PGD Loče in PGD Rakovec), ni organiziralo prireditev širšega pomena, kot je bila navada v preteklih letih, je GZB ta dan organizirala posebej in še nekoliko bolj svečano. Tako so 1. septembra dvorano MC Brežice v sklopu dneva gasilcev napolnili predstavniki vseh 31 prostovoljnih gasilskih društev v brežiški občini.

dan_gasilcev_gz_brezice40

Predstavnika PGD Loče in PGD Rakovec s plaketama Občine Brežice

Začelo se je s slovesnim prihodom praporščakov z gasilskimi prapori in pevsko točko Vokalne skupine Aria iz Dobove, ki je poskrbela za kulturni program prireditve. Sledil je nagovor predsednika GZB Mihaela Boraniča, ki je uvodoma spomnil na začetke organiziranega gasilstva na Slovenskem – letos mineva 148 let od prve organizirane požarne obrambe v Metliki –, ki je svojo vlogo od časa do časa spreminjalo, a ostalo zvesto svojemu osnovnemu poslanstvu, tj. varovanju ljudi, njihovega premoženja in narave pred požari in drugimi nesrečami. Boranič je dejal, da je večina gasilske infrastrukture, vadbenih poligonov in ostalih dobrin v brežiški občini nastala s prostovoljnim delom, kar je vredno poudarka. Letošnji dan gasilcev je bil posvečen tudi 62. obletnici GZB, ki danes vključuje 32 gasilskih društev, v katerih se je število članov povzpelo do številke 500. Društvene vrste dopolnjuje več kot 200 žena gasilk in blizu 300 gasilskih veteranov. Vsem stoji ob strani še okoli 4500 podpornih članov, simpatizerjev, kar je skoraj šestina vseh prebivalcev občine Brežice. »Še naprej se trudimo uresničiti geslo ’Gasilci pripravljeni pomoči smo podnevi in ponoči’. Posledično smo naša PGD organizirali in s tem poskrbeli za njihovo ustrezno tehnično opremljenost. Danes lahko rečem, da je le-ta zadovoljiva, četudi nenehno primanjkuje denarja. Sredstva, ki jih dobivamo na podlagi podpisane tripartitne pogodbe, poskušamo čim bolj oplemenititi ter usmerjati predvsem v nakup in zamenjavo gasilske tehnike in zaščitne opreme,« je pojasnil. Naloga in obveza GZB je tudi stalna skrb za strokovno usposabljanje in izobraževanje članstva in poveljstva. Da je to na zavidljivi ravni, pričajo tudi podatki o uspešnih nastopih na občinskih, regijskih in državnih tekmovanjih po utečenem sistemu, v katerega vključujejo vse starostne skupine, od najmlajših do veteranov, kar je tudi zagotavljanje nenehnega pomlajevanja gasilskih vrst. »Naj poudarim, da s svojo dejavnostjo in številnim članstvom spadamo med tiste organizacije, ki si kljub skromnosti in prostovoljnosti zaslužijo ne le moralno priznanje, marveč tudi večjo družbeno materialno podporo,« je poudaril Boranič.

dan_gasilcev_gz_brezice33

Prireditev je s pevskimi točkami obogatila Vokalna skupina Aria.

Med drugim se je zahvalil tudi krajanom, ki v okoljih, kjer delujejo gasilska društva, prispevajo sredstva: »Marsikaterega vozila, motorne brizgalne, obnove ali izgradnje novega gasilskega doma ter nakupa druge opreme brez njihovega deleža ne bi bilo.« V GZB si želijo, da bi Gasilska zveza Slovenije (GZS) v bodoče omogočila udeležbo večjega števila tečajnikov na izobraževanjih, na katerih jih zdaj tudi odmikajo. Boranič je še omenil, da je bila prireditev ob dnevu gasilcev namenjena tudi obeležitvi 695-letnice podelitve krajevnih in mestnih pravic mestu Brežice. Ob koncu se je zahvalil vsem društvom, gasilkam in gasilcem, ki delujejo v prepričanju, da koristijo družbi in njenim ljudem. Navzoče sta nagovorila tudi član upravnega odbora GZS in predsednik regijskega sveta Dolenjske regije Marjan Šmalc ter »prvi gasilec v občini« župan Ivan Molan. Šmalc je povedal, da se današnji gasilec spopada z različnimi izzivi, ne samo gašenjem. Posredovanje je težje in nevarnejše, večkrat morajo gasilci svojo opremo pustiti največjemu sovražniku, ognju, težko pa jo je potem v zelo kratkem času spet nabaviti za naslednje intervencije. Po njegovih besedah bo v prihodnosti zelo pomembno sodelovanje med gasilskimi društvi, zvezo, lokalno skupnostjo in državo, opredeliti pa bo treba tudi status gasilca, ko gre na posredovanje. GZS si bo prizadevala, da bo imela v prihodnosti vsaka regija svoj vadbeni poligon za gasilce. Župan Molan je dejal, da si pred leti verjetno nihče ni mislil, da bodo tudi gasilci reševali begunsko krizo, pomagali zdravstveni ekipi, če ne more priti do obolele osebe, in podobno. »Dejansko je danes tako, da karkoli se zgodi, najprej pomislimo na pomoč gasilcev. Žal pa se država, ko je treba urediti določene statuse, ne spomni tako hitro na vas,« je povedal gasilcem in dodal, da ima občina Brežice posluh za gasilstvo, kar dokazuje z vsakoletnim dodeljevanjem sredstev iz proračuna. Ob tej priložnosti je dvema društvoma, ki v tem letu obeležujeta 90 let delovanja, pa nista imeli posebne svečanosti ob jubileju, podelil plaketo Občine Brežice. V imenu PGD Loče jo je prevzel Tonček Katič, v imenu PGD Rakovec pa Stanko Ogorevc.

Od povabljenih gostov so zbrane pozdravili in nagovorili poveljnik regije Posavje Gašper Janežič, poveljnik Civilne zaščite občine Brežice Darko Ferlan, predstavnik GZ Šmarje pri Jelšah Vincenc Cvetanovič ter v imenu gasilskih društev iz Samoborja, Zaprešića in Brdovca Josip Gerjević. Povezovalka prireditve Sara Tomić, ki je nastopila v dvojni vlogi, saj je tudi članica VS Aria, ki je vmes s petjem še nekajkrat popestrila dogodek, je zbrane v dvorani na koncu povabila v avlo MC Brežice na neuradno druženje s pogostitvijo, ki jo je pripravila Mestna hiša Brežice.

R. R.
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte