Časopis za pokrajino Posavje
6.06.2023
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Tudi v Bistrici ob Sotli bodo šle cene komunalnih storitev navzgor

Objavljeno: Sreda, 29.03.2023    Rubrika: NOVICE Redakcija
4-seja-obcinskega-sveta-bistrica-ob-sotli (1)

Sejo je tokrat vodil podžupan in svetnik Dušan Berkovič.

23. marca so člani občinskega sveta v Bistrici ob Sotli na 4. seji potrdili višje cene storitev komunalnega podjetja OKP Rogaška Slatina in družbe za ravnanje z odpadki SIMBIO Celje, ki sta jih prišla predstavit oba direktorja. Sprejeli so tudi cene najema in uporabe občinskih prostorov in grobov ter še nekaj ostalih sklepov.

Z majem dražja komunala

Direktor podjetja SIMBIO mag. Marko Zidanšek je obrazložil oba elaborata oblikovanja cen izvajanja storitev obvezne občinske GJS obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave za leto 2023. Po njegovih navedbah se povprečna cena obeh GJS spremeni z obstoječih 111,4 €/t na 136,02 €/t, kar predstavlja 22-odstotno povišanje. Poudaril je, da so v primerjavi z drugimi centri za ravnanje z odpadki v Sloveniji še vedno stroškovno najbolj učinkoviti. Na položnici bo šla tako cena obdelave in odlaganja odpadkov za 0,39 €/osebo navzgor. Direktor komunalnega podjetja OKP mag. Bojan Pirš je predstavil vse tri elaborate – oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode ter ravnanja s komunalnimi odpadki. Povečanje raznih stroškov je najbolj botrovalo dvigu cen vseh treh GJS. Kot je navedel, bodo njihove položnice po novem višje za 1,21 € (za enočlansko gospodinjstvo), 2,22 € (dvočlansko), 3,22 € (tričlansko) in 4,23 (štiričlansko) oz. z všteto višjo ceno SIMBIO 1,6 €, 3,01 €, 4,41 € ...
4-seja-obcinskega-sveta-bistrica-ob-sotli (10)

Direktor podjetja SIMBIO mag. Marko Zidanšek

Največ gospodinjstev v občini Bistrica ob Sotli (71) je takšnih z eno osebo, je omenil. Kjer so gospodinjstva priključena še na čistilno napravo in imajo poleg tega še odvoz bio odpadkov, pa bo položnica za enega člana višja za 4,26 €, za dva 5,76 € itd. Za stanovalce v bloku bodo cene za eno osebo višje za 3,64 € oz. 4,92 € (vključena cena SIMBIO), za štiričlansko družino pa 9,04 € oz. 13,9 € (SIMBIO). Vse cene, ki so z DDV-jem, začnejo veljati s 1. majem. Pirš je še omenil, da so glede višine omrežnine nekje na povprečju slovenskih komunal, kar se tiče storitev, pa pod povprečjem. Svetniki so podali tudi soglasje za najem kredita za financiranje nakupa dveh 8,5-tonskih specialnih komunalnih vozil za odvoz odpadkov podjetja OKP v višini slabih 7000 €.

Prošnja za odgovorno ravnanje z občinskimi prostori
4-seja-obcinskega-sveta-bistrica-ob-sotli (13)

Direktor komunalnega podjetja OKP mag. Bojan Pirš


Direktorica občinske uprave Ana Bercko je glede novih cen najema in uporabe občinskih prostorov in grobnine navedla, da so bile dozdajšnje cene več kot deset let iste, a glede na vse stroške, ki se pojavljajo, jih je treba posodobiti. Za najem dvorane v kulturnem domu znašajo cene 110 evrov (celodnevni najem), 60 evrov (poldnevni najem) in 50 evrov (triurni najem). Če kdo ne upošteva hišnega reda, dodatno urejanje dvorane znaša 100 evrov/dan. Za najem Sušilnice znaša cena 50 evrov za cel dan in 30 evrov za pol dneva. Prireditveni kozolec se lahko najame po ceni 100 evrov/dan. Oprostitev plačila najema prostorov velja za vsa društva v občini pa tudi za humanitarne prireditve, seminarje, sedmine ipd. Najem mrliške vežice v Bistrici ob Sotli znaša 50 evrov/dan, v to ceno je zajeto tudi čiščenje, medtem ko cena letnega najema grobov za enojnega znaša 13 evrov (prej 12 evrov), za družinskega pa 20 evrov (prej 18 evrov). Vse cene so brez DDV-ja. Bercko je tudi opozorila, da je skupen problem vseh teh prostorov, da ne morejo slediti številu narejenih ključev, saj se ji zdi, da jih ima že skoraj vsak občan. Tako ne morejo vedeti, kdo odklepa in zaklepa, nedavno so v Sušilnici ostala odprta okna, nakar je naliv povzročil, da je bilo vse mokro in je nastala tudi določena škoda. Zato je vse, ki prostore uporabljajo, prosila za odgovornost. »To, kar je skupno, je od nas vseh,« je poudarila in dodala, da ves čas opozarjajo na zapiranje oken, radiatorjev itd.
4-seja-obcinskega-sveta-bistrica-ob-sotli (6)

Direktorica občinske uprave Ana Bercko


Potrjen je bil tudi predlog zaključnega računa proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2022, pri čemer je občinska finančnica Lidija Centrih pojasnila, da so bili načrtovani prihodki v višini dobra 2 milijona evrov, realizirani pa v višini približno 2,3 milijona evrov, kar predstavlja realizacijo 113 %. Najvišji delež (približno 1,4 milijona evrov) so predstavljali davčni prihodki, transferne prihodke so realizirali v višini 743 tisoč evrov, iz državnega proračuna so pridobili sredstva za investicijo v hidravlične izboljšave ter obnovo lokalnih cest in javnih poti ob občinski oz. takrat še zunanji schengenski meji. Občina se v lanskem letu ni zadolževala. Odhodki so bili v skladu z rebalansom načrtovani v višini približno 2,6 milijona evrov in realizirani v višini nekaj manj kot 2,3 milijona evrov, kar predstavlja 87-odstotno realizacijo. Lani je občina med večjimi investicijami izvajala hidravlične izboljšave vodovodnega sistema, sanacijo občinskih cest, investicije v vodooskrbo, kanalizacijske priključke in pridobivala projektno dokumentacijo za ureditev varovanih stanovanj v Bratuševi domačiji ter za razširitev vrtca in telovadnice, je še navedla Centrih.

Obravnavali in soglašali so tudi s predlogi za izplačilo dela plače (večinoma v višini 5 % osnovne plače) za redno delovno uspešnost direktorjev JZ, katerih (so)ustanoviteljica je Občina Bistrica ob Sotli. Predloge je podala predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja mag. Valerija Slemenšek, ki je v zvezi s tem naštela osem oseb: ravnatelja OŠ Bistrica ob Sotli, direktorico RRA Posavje, ravnateljico 3. OŠ Rogaška Slatina, ravnateljico GŠ Rogaška Slatina, direktorico LU Rogaška Slatina ter tri predstavnike ZD Šmarje pri Jelšah.

Gostilna Šempeter, kot kaže, ne bo dolgo zaprta

Župan Franjo Debelak je v svojem poročilu med drugim omenil, da bo izvajalec del za Bratuševo domačijo znan v roku dveh tednov ter da je sanacija odseka državne ceste Bizeljsko–Bistrica ob Sotli potrjena, tako da letos sledi najprej projektiranje, začetek del pa verjetno v naslednjem letu. Potrdil je tudi, da se je našel nov najemnik prostorov Gostilne Šempeter, ki je z marcem zaprla svoja vrata. Gre za podjetnika z območja Slovenske Bistrice, ki naj bi imel tudi že svojo kuharsko ekipo. Od prejšnjih najemnikov, družine Kunst, je poleg gostilniškega inventarja kupil tudi ime Gostilna Šempeter, tako da bo gostilna lahko še naprej delovala s starim imenom. Z Občino Bistrica ob Sotli je tudi v dogovorih za najem sprednje in zadnje terase, je dejal župan in dodal, da je načeloma že vse dogovorjeno in da bi lahko prišlo do podpisa pogodbe v začetku aprila, ko naj bi gostilna spet odprla svoja vrata.

R. R.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte

05.05.2020 | Redakcija

Edinstven rudniški števec

16.11.2020 | Redakcija

Od ribogojca do kupca