Časopis za pokrajino Posavje
15.05.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

UE Krško: prijava prebivališča in registracija nepopravljenih vozil

Objavljeno: Petek, 30.04.2021    Rubrika: NOVICE Sporočilo
V aprilskih novicah Upravne enote Krško o možnostih prijave prebivališč in onemogočenem podaljšanju registracije nepopravljenih vozil. Več pa v nadaljevanju.

Neformalni obrazci vlog za prijavo prebivališč na portalu e-UPRAVA

Ministrstvo za notranje zadeve je v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo na portalu eUprava, v rubriki prijava stalnega/začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji in v rubriki prijava stalnega/začasnega naslova v tujini, dodalo neformalne obrazce za prijavo navedenih prebivališč, ki jih posameznik skupaj z zahtevanimi dokazili pošlje na naslov elektronskega predala izbrane upravne enote, pri čemer ne potrebuje elektronskega podpisa. Vloge so na naslednjih e-naslovih: Gre za neformalne obrazce vlog, pri katerih so navedena tudi natančna navodila o načinu pošiljanja ter podatki o zahtevanih dokazilih, ki jih mora posameznik priložiti. Vloge so izdelane z namenom zmanjšanja naknadne komunikacije med stranko in pristojnim organom v številnih primerih, ko sicer vloge niso razumljive in popolne.

Za vozila, za katera v primeru odpoklica niso izvedeni popravljalni ukrepi, je podaljšanje registracije onemogočeno

Zakon o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/17 in 92/20 – ZPrCP-E, v nadaljevanju ZMV-1) v 12. členu določa, da mora lastnik vozila v primeru odpoklica vozila na zahtevo proizvajalca v predpisanem roku omogočiti izvedbo vseh popravljalnih ukrepov na vozilu, če vozilo uporablja, ga registrira ali podaljša veljavnost prometnega dovoljenja. Vozilo, na katerem niso izvedeni popravljalni ukrepi v primeru odpoklica vozila, se ne more registrirati oziroma se zanj ne more podaljšati veljavnost prometnega dovoljenja. Odpoklic vozila se izvede, ko homologacijski organ ugotovi, da serija homologiranega tipa vozila predstavlja resno nevarnost za cestni promet, okolje ali zdravje.

Navedena določba se je začela uporabljati 1. februarja 2020 in velja tudi za uporabnike vozil.

Vir: UE Krško
« Nazaj na seznam