Časopis za pokrajino Posavje
7.12.2019
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Urejanje sevniškega mestnega središča

Objavljeno: Petek, 26.07.2019    Rubrika: NOVICE Sporočilo
Kvedrova c., Sevnica, parkirisce (9)

Pri sevniški železniški postaji bo kmalu urejeno novo parkrišče.

Po ureditvi območja spomenika NOB v novem delu sevniškega mestnega središča, potekajo na območju Kvedrove ceste pri Železniški postaji Sevnica gradbena dela dveh ločenih investicij, končana projekta pa bosta veliko prispevala k celostni podobi širšega območja ob železniški in avtobusni postaji.

UREJANJE PARKIRIŠČA PRI SEVNIŠKI ŽELEZNIŠKI POSTAJI V ZAKLJUČNI FAZI

Parkirišče v neposredni bližini železniške postaje tako dobiva novo podobo, saj so dela v zaključni fazi. Voziščna konstrukcija je dokončana, kot sklepna faza gradbenih del sledi še hortikulturna ureditev območja z zasaditvijo dreves in trave v travne plošče ter postavitev cestne razsvetljave. Na parkirišču bodo postavljene tudi elektro-napajalne postaje za osebne avtomobile na električni pogon.

UREJANJE PLOČNIKA MED ŽELEZNIŠKO IN AVTOBUSNO POSTAJO

Kvedrova c., Sevnica, plocnik (4)

Med železniško in avtobusno postajo bo urejen pločnik.

Med tem ko se dela pri železniški postaji zaključujejo, se aktivno nadaljujejo na odseku pločnika med železniško in avtobusno postajo, kjer je predvidena ureditev in razširitev pločnika, kar bo bistveno prispevalo k prometni varnosti, saj bodo peščeve površine ločene od motornega prometa z dvignjenim robnikom. Sledila bo še ureditev parkirišč ter dostopov za poslovno stavbo Lisca in Policijsko postajo Sevnica, kjer je prav tako predvidena dodatna cestna razsvetljava.

SPODBUJANJE TRAJNOSTNE MOBILNOSTI

Po zaključenih projektih bo območje Kvedrove ceste in parkirišča pri železniški postaji urejeno skladno z načeli spodbujanja trajnostne mobilnosti, ki je usmerjena v uporabo javnega potniškega prometa, peš hoje in kolesarjenja. Preurejeno parkirišče pri železniški postaji bo pridobilo status P+R (parkiraj in se odpelji). Tako bo parkiranje dovoljeno tistim, ki se s svojim osebnim vozilom pripeljejo na območje železniške oziroma avtobusne postaje z namenom, da za nadaljnjo pot uporabijo javni prevoz.

Cilj trajnostne mobilnosti je zagotavljanje učinkovite in enakopravne dostopnosti za vse na način, da se omejuje osebni motorni promet in porabo energije ter hkrati spodbuja trajnostne načine potovanja. S stremljenjem k trajnostni mobilnosti veliko prispevamo k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov, čistejšemu zraku, večji kakovosti bivanja, izboljšanem javnem zdravju in tudi socialni pravičnosti.

Urejanje Kvedrove ceste je sestavljeno iz dveh ločenih investicij, ki sta sofinancirani s strani države in Evropske unije iz Kohezijskega sklada. Projekt »Ureditev LZ na odseku Kvedrove ceste – parkirišče pri Ž. P.« je sofinanciran v višini 136.480 evrov, projekt »Ureditev Kvedrove ceste pri Ž. P. Sevnica« pa je sofinanciran v višini 88.250 evrov. Preostali delež sredstev za oba projekta je iz proračuna zagotovila Občina Sevnica.

Vir: Občina Sevnica, foto: S. R.
 
« Nazaj na seznam