Časopis za pokrajino Posavje
8.07.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

V Artičah vse pripravljeno za začetek gradnje vrtca

Objavljeno: Četrtek, 04.06.2020    Rubrika: NOVICE Redakcija
os_artice_podpis_pogodbe_za_vrtec (41)

Podpisniki pogodb: (z leve) predsednik uprave družbe CGP d.d. Martin Gosenca, župan Ivan Molan in direktor podjetja Plistor d.o.o. Jernej Lah

Pred OŠ Artiče so danes brežiški župan Ivan Molan, predsednik uprave družbe CGP d.d. Martin Gosenca in direktor podjetja Plistor d.o.o. Jernej Lah podpisali pogodbe za gradnjo vrtca v Artičah in vzpostavitev kotlovnice. Vrtec bo dograjen predvidoma jeseni naslednje leto, otroci pa naj bi se vanj vselili na začetku leta 2022.

CELOTNA INVESTICIJA VREDNA VEČ KOT 11 MILIJONOV, VRTEC PA 3 MILIJONE EVROV

os_artice_podpis_pogodbe_za_vrtec (24)

Artiški otroci so županu predali svoj načrt novega vrtca.

Projekt »Rekonstrukcija in dogradnja Osnovne šole Artiče« je podrobneje predstavila vodja oddelka za investicije, občinsko premoženje in javna naročila Suzana Ogorevc. Projekt predvideva pet faz, in sicer dograditev prostorov za vrtec z igralnicami v pritličju (1. faza), rušitev najstarejšega dela šole, rekonstrukcija novejšega dela šole ter dograditev manjkajočih površin za šolo (2. faza), energetska sanacija obstoječe telovadnice (3. faza), prometna ureditev (4. faza) in ureditev zunanjih igrišč (5. faza). Ocenjena vrednost celotne investicije znaša dobrih 11,2 milijona evrov z DDV, 1. faza, v kateri je predvidena gradnja objekta 5-oddelčnega vrtca, pa je ocenjena na približno 3 milijone evrov (gradbeno-obrtniška dela in oprema). Izvajalec del je družba CGP d.d., predviden čas gradnje pa od junija 2020 do 30. 10. 2021. Vrtec je načrtovan na način, da je otrokom prijazen ter bo poleg nemotenega procesa vzgoje in varstva vsem nudil tudi dovolj prostora za druženje, igro in druge dejavnosti. Lociran je južno ob obstoječem objektu OŠ Artiče in postavljen tako, da se zagotavlja največja osvetlitev in osenčenje bivalnih prostorov. Objekt ima tri etaže, v večji meri bo pritličen. V pritličju bo urejenih pet igralnic, ki bodo orientirane proti jugu. Kot je še razložila Ogorevčeva, gre za nizkoenergijski objekt, ki bo z obstoječo šolo povezan s povezovalnim hodnikom in bo prilagojen uporabi funkcionalno oviranim osebam. V njem bosta dva oddelka za otroke 1. starostnega obdobja (1–3 leta) in trije oddelki za otroke 2. starostnega obdobja (3–6 let). Vrtec bo imel osrednji prostor, ki bo namenjen tudi gibalnim dejavnostim. Vsaka igralnica bo imela svojo teraso in bo zavarovana pred neugodnimi vremenskimi vplivi. Za ogrevanje tako vrtca kot šole in telovadnice je predviden sistem ogrevanja s toplotnimi črpalkami.
os_artice_podpis_pogodbe_za_vrtec (30)

Vodja oddelka za investicije, občinsko premoženje in javna naročila Suzana Ogorevc


MOLAN: NAJVIŠJA INVESTICIJA NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA DO ZDAJ

Kot je pojasnil župan, bo celotna artiška investicija (vrtec in šola) najvišja investicija na področju izobraževanja v občini do zdaj. »Samo za primerjavo, občina je imela v lanskem letu za vse investicije skupaj približno 7,5 milijona evrov, kar pomeni, da je samo investicija v Artičah vredna skoraj za dve leti investicijskega potenciala v občini.« Osnova za to, da so sploh lahko začeli s projektiranjem dograditve vrtčevskih prostorov, je bila odločitev Župnije Artiče, ki je prodala del svojega zemljišča, je omenil. Glede na višino investicije se mu zdi primerno, da so projekt razdelili na več faz. V teh dneh bodo že začeli z deli 1. faze – dograditvijo prostorov za vrtec z igralnicami v pritličju, hkrati pa tudi z vzpostavitvijo kotlovnice in energetsko sanacijo telovadnice, le-ta je del projekta javno-zasebnega partnerstva s podjetjema Petrol d.d. in Plistor d.o.o.
os_artice_podpis_pogodbe_za_vrtec (56)

Osnovna šola Artiče

Po županovih besedah bodo v tem letu začeli tudi z investicijo vrtca v Dobovi, »tako da bo v letih 2020 in 2021 v javne objekte in šole v občini investiranih približno 10 milijonov evrov, kar je za občino izjemno velik zalogaj«. Župan verjame, da bodo v času gradnje artiškega vrtca uspeli najti ustrezne rešitve in sproti reševali morebitne nastale težave, saj bo v šoli, ki bo postala gradbišče, istočasno potekal tudi reden izobraževalni proces. Napovedal je še, da naj bi bila dograditev vrtca zaključena jeseni 2021, nato sledi še nabava opreme, tako da bi lahko po njegovih ocenah otroci v nov vrtec zakorakali v začetku leta 2022 oz. vsaj do zimskih počitnic tega leta. »To bo tudi pogoj, da bomo potem lahko šli dalje z ostalimi fazami projekta. Če bodo finančne zmožnosti in posluh občinskega sveta, bi se to lahko zgodilo v drugi polovici leta 2022,« je dejal.

Do konca tega leta bodo v Artičah urejali tudi kotlovnico za celoten šolski kompleks, izvajalec del bo podjetje Plistor d.o.o. v partnerstvu z Geotech d.o.o., pogodbena vrednost pa je 328 tisoč evrov. Energetska sanacija telovadnice, katere vrednost je približno 416 tisoč evrov ter se bo izvajala med junijem in decembrom 2020, bo obsegala izolacijo fasade, menjavo stavbnega pohištva, izolacijo strehe, sanacijo razsvetljave in prenovo ogrevalnega sistema, vključno z zamenjavo termostatskih ventilov.

ARTIŠKI VRTEC IMA ŽE NEKAJ LET PROSTORSKO STISKO

Ravnateljica OŠ Artiče Vesna Bogovič je povedala, da so že zelo težko pričakovali začetek gradnje vrtca. Po njenih navedbah je vrtec v tem kraju prisoten že 50 let in z leti se je zaradi povečanja števila otrok potreba po vrtcu večala, tako da danes vrtec šteje pet oddelkov oz. 80 do 90 otrok. »Prostorska stiska v šoli je pred leti povzročila, da smo morali poiskati dodaten prostor za otroke na drugi lokaciji, tako da imamo zdaj že šest let v najemu v eni družinski hiši prostore za potrebe vrtca. In prav zaradi neugodni pogojev dela smo si izredno želeli, da pridemo do novega vrtca,« je poudarila in dodala, da si bodo z novim vrtcem izboljšali prostorske pogoje pa tudi pogoje dela, da se bodo otroci prijetno počutili in da bodo zaposleni poskrbeli za njihov optimalen razvoj. Izpostavila je še, da se bodo morali v času gradnje soočiti tudi z določenimi težavami, saj bo zanje ta čas nekoliko moteč, ker se bodo v sami šolski zgradbi »drenjali« tako učenci kot vrtčevski otroci, a po njenih besedah bodo z veseljem tudi malce potrpeli, saj se zavedajo, da bo potem »super« v povsem novih vrtčevskih prostorih. Bogovičeva si srčno želi, da se bo takoj po zaključku 1. faze nadaljevala tudi že 2. faza, in sicer sanacija šole.

Nekaj besed je ob tej priložnosti dodala tudi predsednica sveta KS Artiče Nataša Sagernik, ki je v imenu vseh artiških krajanov izpostavila, da so zelo ponosni in veseli, da se bo gradnja vrtca končno lahko začela. »Artiče so zaradi svoje urejenosti, živahnega kulturnega utripa, odprtosti in predvsem varnosti, ki jo nudi manjši kraj, želena točka gradnje mladih družin, kar se odraža v velikem številu novogradenj v zadnjem času. Za te družine sta urejena vrtec in šola izjemnega pomena,« je ob tem povedala. Spregovorila sta tudi predstavnika izvajalcev del, ki sta obljubila, da bodo naredili vse, da bo njihovo delo narejeno kvalitetno in v določenem roku. Podpis pogodbe je spremljal tudi krajši program učencev, med drugim so trije otroci iz skupine Balončki županu izročili načrt vrtca, kot ga vidijo skozi svoje, otroške oči.

R. R.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam