Časopis za pokrajino Posavje
28.09.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

V Artiče prihajajo mlade družine

Objavljeno: Sobota, 05.09.2020    Rubrika: NOVICE Redakcija
Banova domačija

Banova domačija bo, kot vse kaže, le dobila vsebino in ponovno zaživela.

V eni večjih krajevnih skupnosti v občini Brežice, KS Artiče, je značilno predvsem dvoje: ukvarjanje s sadjarstvom ter vpetost v kulturno in na splošno društveno življenje. Veseli so trenutno največje investicije v občini, ki se izvaja pri njih – gradnje novega vrtca, in tega, da naj bi Banova domačija končno spet oživela.

V krajevni skupnosti Artiče, ki jo sestavlja osem vasi (Arnovo selo, Artiče, Dečno selo, Dolenja vas pri Artičah, Glogov Brod, Spodnja Pohanca, Trebež in Zgornji Obrež), vanjo pa spada še nekaj hiš v Gornjem Lenartu, živi približno 1800 prebivalcev. Člani aktualnega sestava sveta KS so si delo razdelili glede na različne vsebine: vzdrževanje javnih poti, prosvetni dom, mrliška vežica s pokopališčem in Banova domačija, razlaga Nataša Sagernik, ki svetu KS Artiče predseduje prvi mandat.
DSC_5474

Na Banovi domačiji je nedavno stekla tudi čistilna akcija, v kateri so marljivi krajani pospravili vsa podstrešja, očistili orodja, odstranili staro slamo, tako da je že vse pripravljeno za sanacijo.

Poudarja, da se zaradi šole, urejenosti kraja, živahnega kulturnega utripa, odprtosti in varnosti, ki jo nudi manjši kraj, zadnjih deset let naseljuje vse več mladih družin, kar se odraža v velikem številu novogradenj. Zanje sta urejen vrtec in šola zelo pomembna in zato so veseli, da se je začela gradnja vrtca, kasneje pa pride na vrsto še šola. A Sagernikova v isti sapi poudarja, da problem v Artičah ostaja neurejena spremljajoča infrastruktura, kot je prehod čez železniško progo v Šentlenartu, ki sicer ne spada v artiško KS, a ima kljub temu velik pomen za artiške krajane, saj ti dnevno migrirajo iz Artič v Brežice in obratno, to je namreč njihov edini dostop do mesta. »Krajani so zelo nejevoljni zaradi neurejenega prehoda, ki jim odvzame zelo veliko časa. Menimo, da je takih prehodov še zelo malo v Sloveniji. Vemo sicer, da se zadeva rešuje skupaj z DRSI, ampak to traja že predolgo glede na zasedenost in frekvenco prometa na tej cesti,« izpostavlja. Druga zelo pereča zadeva za ta kraj je kanalizacija, ki je povsod speljana po starem načinu, kar pomeni, da se odpadne vode stekajo pod artiški breg, proti vodnemu zajetju Glogov Brod. »Večina jih sicer meni, da to ne predstavlja problema, vendar če bo enkrat prišlo do razpoke zemljine, bo to lahko naenkrat postal zelo velik problem, ki ne bo rešljiv kar čez noč. Krajevna skupnost in tudi krajani smo pripravljeni aktivno sodelovati pri ureditvi kanalizacije, predvsem pri določitvi trase njenega poteka,« pojasnjuje. Kritična se jim zdi tudi ureditev poti za kolesarje, šolarje in starejše, predvsem povezava med Krškim in Brežicami. Po njenih besedah je cesta je izjemno nevarna, ker visi, je dotrajana in zelo prometna, ob njej ni nobene kolesarske poti, ki bi prispevala k večji varnosti ranljivejših udeležencev v prometu. Že večkrat so preko civilne iniciative zbirali tudi podpise za njeno ureditev, ampak zaenkrat še brez uspeha, saj je tudi to v pristojnosti DRSI.

Lanska veselica povod za krajevni praznik

Nataša Sagernik

Predsednica sveta KS Artiče Nataša Sagernik

KS Artiče je zelo aktivna tako na kulturnem, športnem, gasilskem in gurmanskem področju kot tudi pri nudenju pomoči socialno šibkejšim krajanom, kar se odraža v številnih društvih, je dejala Sagernikova in jih tudi naštela. PGD Spodnja Pohanca gre zasluga za odlično uspelo veselico v Artičah v prvem tednu julija 2019, ki naj bi prerasla v krajevni praznik, o čemer je letos spomladi že potekala razprava z ostalimi društvi, ki so se strinjala. Zaradi covida-19 je letos veselica odpadla, tako da upajo, da bodo prvič krajevni praznik skušali izpeljati julija 2021. Kulturno umetniško društvo Oton Župančič Artiče, ki bo prihodnje leto obeležilo 90 let delovanja, je mednarodno znano po svojih zelo aktivnih in uspešnih sekcijah (tamburaši, folkloristi, pevci, literati, fotografi …). Športno društvo Artiče ima zaradi zanimivega programa z vsakim letom več članov in podpore, kar se je odrazilo tudi pri prijavi projekta Artiška pot zdravja v okviru participativnega proračuna, ki je zbral največ glasov v občini. Predvidena realizacija projekta je že v letošnjem letu, je zatrdila sogovornica, ki pravi, da bi bilo brez Turističnega društva Artiče dogajanj v tem kraju bistveno manj. Zelo dobro sta obiskana njihova pomladanski in jesenski pohod po sadjarski poti z golažijado. Tu sta še Društvo kmetic Artiče in Lovska družine Artiče, ki bo letos obnovila lovski dom v Arnovem selu. Sadjarsko društvo Artiče je organizator zelo uspešnih sadjarskih dni v Artičah, kjer poteka tudi ocenjevanje kisa. V tem letu je društvo obnovilo nasad starih jablan na Banovi domačiji. Društvo rejcev in ljubiteljev konj Artiče je zadnja leta manj aktivno v domačem kraju zaradi zakonskih omejitev in predpisane dokumentacije, ki jo potrebujejo za izvedbo dogodkov, ki so bili v Artičah v prejšnjih letih množično obiskani. Krajevna organizacija Rdečega križa Artiče s svojimi številnimi članicami vestno skrbi za upokojene krajane Artič z obiski v domovih starejših in na njihovih domovih v KS Artiče ter za pomoč socialno šibkejšim krajanom.

Banova domačija nebrušen diamant

200 let stara Banova domačija, ki jo označuje za artiški pa tudi občinski nebrušen diamant, je spomenik kulturne dediščine s pripadajočimi objekti: rekonstruirano leseno hišo, gospodarskim poslopjem, čebelnjakom, sušilnico sadja, vinskim hramom, koruznjakom, svinjaki z dodatnimi sanitarijami, drvarnico, urejeno mlako in okolico. »Gre za izjemen primer kulturne dediščine, vreden obiska in ogleda,« poudarja Sagernikova in omenja, da so k projektu oživitve dogajanja na domačiji pritegnili Fakulteto za turizem, ki namerava v svoj študijski program vključiti pripravo strategije in produktov Banove domačije ter nadaljevanju trženja le-teh. Temu projektu se ima namen pridružiti tudi Posavski muzej Brežice, ki je pred leti že začel z restavracijo določenih orodij domačije, v letu 2021 pa naj bi restavriranje zaključil in jim pomagal postaviti razstavo sadjarskih orodij in sadjarstva v Artičah, je še navedla predsednica sveta KS Artiče. Na Banovi domačiji je nedavno stekla tudi čistilna akcija, v kateri so marljivi krajani pospravili vsa podstrešja, očistili orodja, odstranili staro slamo, tako da je že vse pripravljeno za sanacijo. »Prepričani smo, da je ta domačija idealen prostor za predstavitev življenja na kmetiji in ukvarjanja s sadjarstvom v preteklosti kot tudi za predstavitev današnjih produktov in okoliških kmetov, kar pomeni, da bi bila Banova domačija lahko zelo lepa izhodiščna točka za poznejši ogled njene okolice,« je še poudarila in dodala, da bi lahko študenti turizma tukaj opravljali tudi prakso in se medgeneracijsko povezovali z upokojenci, ki bi obiskovalcem oz. turistom predstavljali življenje nekoč. »Veseli smo, da so vsa društva zainteresirana, da Banova domačija zaživi nazaj ter da tudi okolici in turistom, ki prihajajo v naše kraje, pokažemo, kako se je tukaj sadjarilo in živelo včasih ter kako danes in predvsem, kaj jim lahko danes ponudimo v naših krajih,« je sklenila.

Rok Retelj

Prispevek je objavljen v zadnji številki Posavskega obzornika.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam