Časopis za pokrajino Posavje
28.01.2023
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

V Bistrici ob Sotli konstituiran nov občinski svet

Objavljeno: Sobota, 03.12.2022    Rubrika: NOVICE Redakcija
1_seja_os_bistrica_ob_sotli (22)

Člani novega sestava občinskega sveta z županom

1. decembra se je v sejni sobi Občine Bistrica ob Sotli prvič sestal na novo izvoljeni občinski svet, ki je opravil z vsemi formalnostmi, značilnimi za ustanovno oz. konstitutivno sejo v novem mandatu 2022–2026. Prisluhnili so poročilu Občinske volilne komisije (OVK) o izidu lokalnih volitev, potrdili mandate županu in članom sveta ter imenovali člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KVIAZ).

Uvodoma se je župan Franjo Debelak, ki mu je večina občank in občanov zaupala vodenje občine tudi še v naslednjih štirih letih, zahvalil za zaupanje in poleg tega pohvalil delo OVK, ki je po njegovih besedah tokrat imela kar zahtevno delo s preštevanjem glasovnic. Omenil je, da ni bilo nobenih pritožb v zvezi z volitvami in podeljenimi mandati, tako da lahko prvo sejo brez težav tudi opravijo. Prvo sejo je sicer večinoma vodil najstarejši svetnik v novem mandatu Marjan Fendre.
1_seja_os_bistrica_ob_sotli (20)

Na koncu so svetniki skupaj z občinsko upravo tudi nazdravili na uspešen mandat 2022–2026.


Poročilo OVK o lokalnih volitvah

Predsednica OVK Darja Gabron je v podanem poročilu o volitvah za župana in člane občinskega sveta med drugim navedla, da je imelo na volitvah pravico glasovati 1177 volivcev, od tega jih je glasovalo 793 oz. 67,37 %. 781 glasovnic za člane občinskega sveta je bilo veljavnih, 12 pa neveljavnih. V občini Bistrica ob Sotli, kjer imajo samo eno volilno enoto, so posamezni kandidati za člane občinskega sveta dobili naslednje število glasov: Breda Kovačič (390 glasov), Klemen Debelak (217), Dušan Berkovič (429), Anita Lojen (211), Jožef Vračun (184), Ambrož Zorenč (378), Andrej Knezić (394), Branka Gmajnič (241), Tea Kunej (197), Marina Kunej (169), Sara Stadler (235), mag. Valerija Slemenšek (333), Marko Stadler (50), Andrej Geršak (180), Milena Kunej (310), dr. Metka Hudina (282) in Marjan Fendre (330). V sedemčlanski občinski svet so bili tako izvoljeni Dušan Berkovič, Andrej Knezić, Breda Kovačič, Ambrož Zorenč, mag. Valerija Slemenšek, Marjan Fendre in Milena Kunej. Županskih volitev se je prav tako udeležilo 793 občank in občanov, oddanih je bilo 13 neveljavnih glasovnic. Franjo Debelak je prejel 487 oz. 62,44 % vseh oddanih glasov, Robert Žučko pa 293 oz. 37,56 %. Na lokalnih volitvah je tako še četrtič zapored zmagal Debelak.
1_seja_os_bistrica_ob_sotli (1)

Prvo sejo je večinoma vodil najstarejši občinski svetnik Marjan Fendre.


V nadaljevanju so določili člane začasne mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov občinskega sveta, pri čemer je župan Debelak omenil, da imajo v občini že kar pravilo, da so ti člani nato tudi člani KVIAZ-a. Za člane mandatne komisije so potrdili mag. Valerijo Slemenšek (kot predsednico) ter Dušana Berkoviča in Marjana Fendreta (kot člana). Ugotovili so, da ni bilo nobene pritožbe na volitve in lahko občinski svet potrdi mandate članov občinskega sveta kot tudi župana. Obenem so potrdili tudi KVIAZ, ki ga sestavljajo Slemenšek kot predsednica ter Berkovič in Fendre kot člana.

V tem letu še ena seja, na kateri bodo sprejemali osnutek proračuna 2023
1_seja_os_bistrica_ob_sotli (8)

Župan Franjo Debelak in predsednica OVK Darja Gabron


Debelak je v krajšem nagovoru ob začetku novega mandata najprej čestital vsem svetnikom ob izvolitvi, nato pa povedal, da je po njegovem mnenju za njimi dobro obdobje, v katerem so si marsikaj povedali, slišali in si tudi zapomnili, da bodo lahko gradili naprej. Poudaril je, da jih že takoj čaka veliko dela, saj se bodo lotili priprave občinskega proračuna za leto 2023, zato bodo letos opravili še eno sejo, in sicer v četrtek, 22. decembra, ko bodo sprejemali osnutek proračuna, ki ga bodo drugič obravnavali in potrjevali predvidoma potem že januarja 2023. »Vedite, da sem formalist, demokracija temelji na spoštovanju postopkov, zato bomo upoštevali proceduro, dovoljujem pa malo več debate, diskurza, ki je pomemben,« je izpostavil z željo, da »nismo kot koalicija in opozicija, ampak vsi kolegi svetniki, ter da se debatira o vsem, kar je na dnevnem redu, se predlaga karkoli, ni tabu tem ter se korektno in pošteno dela za dobrobit vseh v občini ter se odpravlja tudi kakšne napake iz preteklosti, s tem nimam nobenih težav«. V času do druge seje bodo iskali in sprejemali tudi predloge za člane delovnih teles oz. občinskih odborov (teh imajo skupno pet – odbor za gospodarstvo in turizem, odbor za komunalo, odbor za družbene dejavnosti, statutarno-pravna komisija ter komisija za vloge in pritožbe, sestavljajo jih trije člani občinskega sveta in trije ostali predstavniki), pri čemer je dejal, da so v preteklem mandatu imeli nekaj težav, saj nekateri imenovani člani odborov sploh niso prihajali na seje delovnih teles, in izrazil upanje, da v prihodnje ne bo več prihajalo do tega. Omenil je še, da ima že naslednji dan sestanek s civilno iniciativo na temo postavitve Telekomovih baznih postaj.

R. R.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam
»