Časopis za pokrajino Posavje
30.07.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

V Bistrici ob Sotli se obeta pester občinski praznik

Objavljeno: Torek, 22.06.2021    Rubrika: NOVICE Redakcija
Bistrica ob Sotli

Pogled na Bistrico ob Sotli iz jugozahodne smeri (foto: M. Mirt)

Na 17. redni seji, ki je 4. junija potekala na podstrešju »Sušilnice« v Bistrici ob Sotli, je tukajšnji občinski svet potrdil letošnje nagrajence ob občinskem prazniku konec junija. Razglasili jih bodo na slavnostni seji, ki bo na dan državnosti, po njej pa bo sledila še uradna predaja namenu novega gasilskega oz. kar večnamenskega doma v kraju.

17_seja_os_bistrica_ob_sotli (11)

17. seja bistriškega občinskega sveta

Kot je v imenu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predstavila svetnica Breda Kovačič, so prejeli dva predloga za občinsko priznanje ter po enega za denarno nagrado in občinsko plaketo.

Priznanje Občine Bistrica ob Sotli bosta prejeli Irena Černelč (predlagatelji: KD in MD Bistrica ob Sotli ter župan Franjo Debelak) in Katarina Debelak (predlagatelj: Društvo upokojencev Bistrica ob Sotli), denarna nagrada Občine Bistrica ob Sotli gre Športnemu društvu Bistrica ob Sotli (predlagatelj je župan), prejemnica plakete Občine Bistrica ob Sotli pa je Špela Drašler (predlagateljica: Darija Hohnjec).

Bistriški župan je pri vsakem občinskem nagrajencu tudi predstavil argumente, zakaj bodo šle nagrade v prave roke. Za Černelčevo je dejal, da je iz bistriške knjižnice, kjer dela kot bibliotekarka, naredila veliko več kot samo knjižnico. Debelakovo je označil kot zelo aktivno tajnico DU. Športnemu društvu, ki je letos organizator že 40. nočnega nogometnega turnirja, bodo po njegovem dodatna sredstva prišla še kako prav. Pri Drašlerjevi, predsednici KD in zborovodji bistriškega zbora, pa je izrazil prepričanje, da je 40 let MePZ posebna zgodba, ki si vsekakor zasluži plaketo.

Na dan državnosti slavnostna seja in uradna predaja namenu novega gasilskega doma
20210608_135249

Nov gasilski dom v Bistrici ob Sotli (foto: Občina Bistrica ob Sotli)


Debelak je v nadaljevanju naštel tudi prireditve ob občinskem prazniku, ki jih bo v primerjavi z lanskim letom, ko jih sploh ni bilo, letos spet zelo veliko in bodo bolj kot ne strnjene v konec tedna med 25. in 27. junijem. V petek, na državni praznik, se bodo odvijali pohod po poti ljubezni, turnirja v košarki in odbojki na mivki, občinsko prvenstvo v streljanju z zračno puško in kolesarjenje po Oransovi kolesarski poti. Ta dan bo v dvorani kulturnega doma slavnostna seja občinskega sveta (ob 16. uri) in po njej otvoritev novega gasilskega oz. kar večnamenskega doma v Bistrici, zvečer pa še tradicionalni BoSorok. V soboto bosta potekala jubilejni nočni turnir v malem nogometu in koncert MePZ ob 40-letnici na Svetih gorah, pevci bodo kasneje nastopili tudi na nočnem turnirju. V nedeljo sledi še Petrov sejem, ki ga bodo lahko izpeljali brez nekih posebnih omejitev, kar bo še en dokaz več, kot je dejal Debelak, da se življenje počasi le normalizira.

Telovadnica in vrtec z državnim denarjem?

Dodal je še, da jih že v bližnji prihodnosti čaka nekaj pomembnih projektov, in sicer hidravlične izboljšave vodovodnega sistema, ki je skupen projekt z brežiško občino, ter nova telovadnica in vrtec, za katera že imajo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Po županovih besedah imajo vse pogoje, da se ta projekt uvrsti med strateško pomembne državne projekte, za kar so tudi že podali vlogo. Če bo prišlo do tega, jim bo MIZŠ sofinanciralo celotno vrednost investicije, zaenkrat ocenjene na dobrih 5 milijonov evrov.

V pripravi novi prostorski plani

17_seja_os_bistrica_ob_sotli (8)

Karla Jankovič (LUZ) je predstavila priprave novih občinskih prostorskih dokumentov na območju občine Bistrica ob Sotli.

Na junijski seji bistriškega občinskega sveta so se seznanili tudi s pripravami novih občinskih prostorskih dokumentov na območju občine. Predlogi širitve stavbnih zemljišč se večinoma nanašajo na stanovanjsko gradnjo, nekaj jih je tudi v povezavi s turizmom in kmetijstvom.

Karla Jankovič z Ljubljanskega urbanističnega zavoda (LUZ) je predstavila priprave novih občinskih prostorskih dokumentov na območju občine Bistrica ob Sotli. Pripravili so glavne strokovne podlage in izhodišča, ki so pomembni za nadaljevanje postopkov, ter obravnavali prejete pobude, do katerih so zavzeli stališče. S pripravo strokovnih podlag so pregledali razpoložljiva stavbna zemljišča na območju občine, kar je eden od nujnih pogojev za nadaljnje širitve. Po njenih besedah pričakujejo, da bodo predloge občine in občanov o novih zazidljivih površinah načeloma lahko upoštevali, pri čemer je treba imeti v obziru omejitvene dejavnike, kot so poplavno ogrožena območja, poseben faktor so tudi kmetijska zemljišča. Omenila je, da je bilo s strani kmetov tudi nekaj predlogov za kmetijsko dejavnost v povezavi s turizmom, pri čemer je opozorila, da bi jih bilo treba dopolniti še z utemeljitvenimi obrazci, da gre v tem primeru resnično za razvoj kmetije. Nekaj pobud je bilo tudi za razvoj turistične dejavnosti in so bile upoštevane. Jankovičeva je še navedla, da so naredili tudi urbanistični načrt za Bistrico ob Sotli, v katerem predlagajo širitev stavbnih zemljišč za potrebe družbenih dejavnosti, npr. zadaj pri šoli in pri gasilskem domu.

Na področju stanovanjske gradnje širitve stavbnih zemljišč niti ne morejo predlagati, je dejala in omenila, da poskušajo idejne zasnove obvoznice Bistrica ob Sotli, ki so jih prejeli, vključiti v prostorske akte. Možnost širitve industrijske cone bi bila edino na lokaciji, kjer je zdaj podjetje AS System d.o.o., je menila. Prejeli so tudi predlog razvojne širitve Svetih gor, a so ga označili kot pogojnega, saj bi bilo treba vse načrtovati v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine. Kar sledi, je priprava izhodišč in njihova umestitev na spletne strani ter potem tudi že pridobitev prvih usmeritev nosilcev urejanja prostora, npr. za izdajo okoljskega poročila, pri čemer je opozorila, da na račun soglasodajalcev kak predlog verjetno tudi ne bo upoštevan. Župan Debelak je Jankovičevo prosil, naj skušajo pospešiti postopke, da bi občina lahko kandidirala tudi za dodatna sredstva. »Zavedam se vseh naravovarstvenih in drugih omejitev, a neke možnosti za razvoj moramo imeti. In če kdaj, potem je zdaj ta priložnost,« je poudaril.

R. Retelj

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam