Časopis za pokrajino Posavje
8.08.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

V bodoče poudarek na urejanju krajev in kulturni dediščini

Objavljeno: Nedelja, 28.06.2020    Rubrika: NOVICE Redakcija
leskovec praznik 2020 (53)

Z leve: Jože Petkovšek, Melita Čopar, Stanislav Žičkar, Alojz Kerin, Marta Bosina in Jože Olovec

24. junija so z manjšo svečanostjo in kulturnim programom krajevni praznik obeležili v Leskovcu pri Krškem. Četudi v spomin na vrnitev prvih skupin izseljenega prebivalstva po drugi svetovni vojni na svoje domove osrednji praznični dan predstavlja 1. junij, bi bilo v bodoče smiselno, kot je dejal predsednik sveta KS Jože Olovec, polpreteklo zgodovino združiti z novodobno in obenem obeležiti tudi dan državnosti kot največji slovenski praznik, zato so tudi letošnjo osrednjo svečanost prvič zamaknili v zadnjo četrtino meseca junija.

Predsednik Olovec je zbranim v večnamenski dvorani gasilskega doma dejal, da so v obdobju od lanskoletnega do letošnjega praznika uspeli realizirati večino zastavljenih ciljev po zadanem programu dela krajevnih investicij. Med temi je še posebej izpostavil v sodelovanju s KS Senuše izvedeno rekonstrukcijo cestnega odseka v Nemški Gori, med predvidoma še v tem letu pomembnejšimi pa razširitev ceste v Venišah, ki bo omogočala dvosmerni promet, nakar se bodo prednostno usmerili v urejanje krajev po krajevni skupnosti: »Počasi bomo zaključili z urejanjem odtočnih jarkov, razsvetljave in krajevnih cest ter se posvetili urejanju krajev in dali več poudarka obujanju, ohranjanju ter urejanju kulturne dediščine, ki naše območje zaznamuje že več stoletij.« Pri tem se je navezal na kmečke upore, Antona Aleksandra Auersperga, ki je v Šrajbarskem turnu večkrat gostil pesnika Franceta Prešerna, pa kiparja in medaljerja Vladimirja Štovička, slikarja Janeza Wolfa, botanika Alfonza Paulina, hortikulturnika Franca Vardjana, med drugim je omenil 113 fantov in mož z območja krajevne skupnosti, ki se niso vrnili iz vihre prve svetovne vojne, ki imajo v Leskovcu spominsko obeležje, pa na Vladimirja Pfeiferja, preživelega aktivista prve krške borbene skupine, ki je bila tri mesece po izbruhu 2. svetovne vojne zajeta v Rorah na Krškim in zatem ustreljena, pa na dragoceno Etnološko zbirko v Kobilah idr.

leskovec praznik 2020 (13)

Timeja Ogorevc Račič in Krištof Račič med nastopom

Ob priložnostnem kulturnem programu, ki ga je povezovala Mirjana Marinčič, izvedli pa mladi vokalist Krištof Račič, citrarka Timeja Ogorevc Račič in z literarnim nastopom Mojca Pacek, je predsednik Olovec podelil letošnja krajevna priznanja. Bronasti priznanji KS sta prejela Alojz Kerin iz Selc pri Leskovcu in Jože Petkovšek iz Leskovca, in sicer Kerin za več kot poldrugo desetletje vestnega opravljanja funkcije krajevnega svetnika ter Petkovšek za prizadevno delo v Društvu ljubiteljev suhomesnatih dobrot, ki je tako po kakovosti mesnih izdelkov kot po številnih izvedenih aktivnostih in tekmovanjih postalo prepoznavno med stanovskimi društvi po Sloveniji. Srebrnega krajevnega priznanja sta bila deležna Marta Bosina iz Leskovca za izstopajoče dolgoletno angažiranje na društvenem in humanitarnem področju ter Stanislav Žičkar, ki je že prek šest desetletij aktiven član PGD Leskovec pri Krškem, v katerem je opravljal več vidnih funkcij, še vedno pa je gospodar društva.

Poleg predsednika so prisotne nagovorili in nagrajencem čestitali še Zdenka Žičkar v imenu leskovške Krajevne organizacije DIS 1941-1945, direktorica krške občinske uprave Melita Čopar in predsednik krajevnega kulturnega društva Janez Kerin, uradni del prireditve pa je z nastopom zaključila 16-letna violinistka Živa Letnar, ki je ob prvem letniku celjske gimnazije v tem mesecu uspešno zaključila tudi 1. letnik violine na Srednji glasbeni šoli v Celju.

B. M.
« Nazaj na seznam