Časopis za pokrajino Posavje
29.11.2023
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

V Krmelju se bo pričela gradnja dveh mostov čez Hinjo

Objavljeno: Petek, 22.09.2023    Rubrika: NOVICE Sporočilo
Krmelj, Hinja, most (27)

Podpisnika pogodbe, župan Srečko Ocvirk in predstavnik boštanjskega gradbenega podjetja Jernej Povše

Z včerajšnjim podpisom pogodbe med sevniškim županom Srečkom Ocvirkom in predstavnikom boštanjskega podjetja Gradnje d.o.o. Jernejem Povšetom se bodo že v zaključku septembra začela dela za gradnjo dveh novih mostov čez potok Hinja. V okviru projekta je predvidena tudi protipoplavna ureditev struge na območju mostov, ureditev ceste in cestne razsvetljave ter zaščita in preureditev obstoječih komunalnih vodov. Odprtje novih most je predviden v začetku septembra prihodnje leto.

GRADNJA DVEH PREMOSTITVENIH OBJEKTOV

Krmelj, Hinja, most (10)

Zaradi dotrajanosti je na mostu proti Gabrijelam omejitev nosilnosti do 6 ton.

Oba mostova čez potok Hinja (eden vodi proti Gabrijelam, drugi proti industrijski coni) sta dotrajana. Obstoječi most proti Gabrijelam je kamnit, z dvema obokoma. Obstoječi most proti industrijski coni je betonski, z enojnim lokom. Ob mostova bosta porušena, čeprav so prvotni načrti ureditve obsegali obnovitev in delno razširitev, vendar se je v fazah podrobnejše obdelave stanja obeh mostov izkazalo, da je s tehničnega in protipoplavnega vidika najbolj smiselna izvedba novih premostitvenih objektov, zato je načrtovana odstranitev obstoječih mostov in izgradnja dveh novih na isti lokaciji. Nova mostova bosta imela enako konstrukcijsko in oblikovno zasnovo, kot jih imata obstoječa.

Krmelj, Hinja, most (3)

Dotrajan je tudi most, ki vodi v industrijsko cono v središču Krmelja.

Predvidena širina mostu proti Gabrijelam je dobrih 10 metrov. Izvedena bosta dva vozna pasova in dva obojestranska hodnika za pešce z ograjami. Za most, ki vodi proti industrijski coni, sta predvidena dva vozna pasova v širini 2,75 metra in dva obojestranska hodnika za pešce z ograjami. Obojestranski hodnik za pešce je predvidena pri rekonstrukciji priključka za podjetje Armat d. o. o. v industrijski coni. V načrtu je tudi rekonstrukcija lokalne ceste Krmelj–Gabrijele v dolžini okoli 250 metrov z obojestranskim pločnikom.

UREDITEV METEORNE KANALIZACIJE IN VODOVODA

Krmelj, Hinja, most (12)

Odstranitev lesene peš brvi ni predvidena.

V sklopu projekta bo urejeno odvodnjavanje meteorne vode z vozišča. Na obravnavanem odseku ceste, na katerem se bo izvajala ureditev dveh mostov, in ureditev strug na območju posega, potekajo posamezni odseki obstoječega vodovoda. En odcep vodovoda je za industrijsko cono, drugi poteka pod potokom vzporedno s cesto Krmelj–Gabrijele. Posamezen odsek vključuje tudi posamezne stranske odcepe. Predvidena je ukinitev obstoječega vodovoda za objekte ob cesti Krmelj–Gabrijele in nadomestitev z novim. Nov vodovod bo ustrezno prilagojen ureditvam potoka in bo izveden pod potokom v zaščitni cevi.

PRESTAVITEV KABLOVODA ELEKTRIČNEGA OMREŽJA

Krmelj, Hinja, most (18)

V načrtu je tudi ureditev struge potoka Hinja.

Na območju ureditve novih mostu poteka kablovod električnega omrežja, zato bo potreba ustrezna prestavitev. V času izvajanja projekta bo kablovod začasno položen na ustrezne podpore pri prečkanju potoka, po končanih gradbenih delih pa bo kablovod delno prestavljen v obstoječo kabelsko kanalizacijo, delno pa v novo kabelsko kanalizacijo, ki bo izvedena v mostni konstrukciji novega mostu proti Gabrijelam.

UREDITEV JAVNE RAZSVETLJAVE IN STRUGE HINJE

Krmelj, Hinja, most (35)

Ravnateljica OŠ Krmelj Gusta Mirt se veseli novogradnje, čeprav bo to za šolo tudi velik logostični zalogaj, saj v bližini stoji šolski objekt.

Na območju ureditve novih mostov je predvidena nova javna razsvetljava, ki bo priključena na obstoječo svetilko v neposredni bližini, ter ureditev struge potoka Hinja. Zavarovanje brežin je predvideno s kamnito-betonskim podpornim zidom. Brežina nad zložbo bo primerno hortikulturno urejena.

Pogodbena vrednost projekta znaša 770.296,37 EUR.

Vir: Občina Sevnica, foto: S. R.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte