Časopis za pokrajino Posavje
17.10.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

V občini Krško se tudi letos začenja Evropski teden mobilnosti

Objavljeno: Četrtek, 16.09.2021    Rubrika: NOVICE Redakcija
Novinarska

Z novinarske konference na Občini Krško

Občina Krško se med 16. in 22. septembrom že šestnajstič pridružuje vseevropskemu projektu Evropski teden mobilnosti, ki poteka pod geslom »Živi zdravo. Potuj trajnostno« in letos projekt obeležuje že 20. leto. Župan mag. Miran Stanko je projekte in načrte na tem področju predstavil na današnji novinarski konferenci.

Načrtujejo nove kolesarske poti

Na področju kolesarskih poti je po njegovih besedah eden večjih projektov gotovo kolesarska povezava Krško-Kostanjevica na Krki, za katero bosta občini Krško in Kostanjevica na Krki za skupni projekt iz EU sredstev prejeli 4,4 milijona evrov od celotne vrednosti projekta, ki znaša 6,7 milijona evrov. Projekt nove kolesarske povezave v dolžini 19,5 kilometra se bo začel predvidoma že letos in se bo po načrtih zaključil spomladi 2023.
Tabla zunaj

geslo letošnjega Evropskega tedna mobilnosti

Od skupne vrednosti 6,7 milijona evrov upravičeni stroški znašajo 4,7 milijona evrov, od tega bosta občini v letih 2021 do 2023 skupno prejeli 4,4 milijona evrov, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj nekaj več kot 3,5 milijona evrov, iz državnega proračuna pa nekaj manj kot 890.000 evrov.

Za dnevne migracije je bila urejena kolesarska povezava Videm–Brestanica skozi Sotelsko. Občina Krško aktivno sodeluje tudi z Direkcijo RS za infrastrukturo, ki načrtuje vzpostavitev daljinske kolesarske povezave Senovo–Kozje. Hkrati z rekonstrukcijo ceste od Brestanice do ribnikov v Mačkovcih, ki se je s prvo etapo že začela, bo ob cestni povezavi vse do ribnikov urejena kolesarska oz. večnamenska pot za kolesarje in pešce.

Širitev sistema izposoje koles

 
Kolo za nagrado-Novinarska konferenca ETM 2021 Krško-12

Občani se bodo lahko potegovali za novo kolo.

Tečejo tudi aktivnosti za širitev avtomatskega sistema izposoje koles, in sicer s tremi novimi postajami, na Senovem pri Domu XIV. divizije Senovo, pri Bazenu Brestanica in v Spodnjem Starem Gradu v bližini večnamenskega doma. Vse od septembra 2017, ko je bil v Krškem vzpostavljen sistem brezplačen izposoje koles, ima do danes 346 aktivnih uporabnikov in skupno 9150 izposoj. Trenutno je v uporabi skupno 40 koles na osmih postajah. Do konca novembra bodo vzpostavljene tri nove postaje z dodatnimi 15 kolesi.

Nov razpis za peš most
 
Na področju peš prometa je že izdelana projektna dokumentacija za izgradnjo peš mostu preko Save z Vidma do starega mestnega jedra, trenutno je postopek za izbor izvajalca zaustavljen in bo stekel, ko se bodo razmere na trgu jekla ustalile. "Peš most je sprojektiran, v teku je razpis in izbira izvajalca, zaradi zelo visoke cene smo morali razpis razveljaviti in ga bomo ponovili. Ponudbe so bile bistveno višje od tistega, kar smo pričakovali na podlagi projektantskih predračunov. Upam, da bodo cene na naslednjem razpisu bližje možnostim, ki jih ima Občina Krško, da ta projekt izvedemo," je dejal Stanko- 
 
Nove avtobusne linije in postajališča

Na področju javnega potniškega prometa vedno več občanov uporablja mestni avtobus, za katerega iz proračuna namenimo 100.000 evrov letno, v prihodnje pa bo znesek še višji, saj sta bili v septembru uvedeni dve dodatni avtobusni liniji, ki bosta javni promet še približali potrebam občanov.

V letu 2021 so posodobili tri avtobusna postajališča v krajevni skupnosti Podbočje, na Narplu in na Sremiču. Trenutno poteka obnova avtobusnih postajališč ob glavni cesti Krško-Sevnica v Gornjem Pijavškem.

Študija za optimizacijo motornega prometa

Na področju optimiziranja motornega prometa pa poteka priprava na izdelavo študije variant prometnega režima v starem mestnem jedru Krškega. Glede mirujočega prometa je Stanko povedal, da Krško ni edino mesto, ki ima s tem težave: "Motornih vozil je čedalje več in ljudje se želijo pripeljati čim bližje želenemu ciljo. Težavo predstavljajo predvsem tisti, ki zjutraj prihajajo na delo in popoldne odhajajo z njega, saj je teh vozil zelo veliko, zato iščemo rešitve, kako bi ta zmanjšali število parkiranih vozil v mestnem jedru oz. tam, kjer motijo življenje in delo. Zato smo naročili to študijo, s katero bomo poskusili najti ustrezne rešitve, vem pa, da so te rešitve ponavadi nepopularne, saj zmanjšujejo neko udobje, ki so ga ljudje vajeni. Pri tem je pomembno, da organiziramo ustrezen mestni promet."

Pester nabor dogodkov

Kot je še dodala koordinatorka Evropskega tedna mobilnosti na Občini Krško mag. Romana Pečnik, bodo tudi letošnji teden obeležili z različnimi dogodki. Med drugim bodo namenu predali novo urejeno avtobusno postajališče v Podbočju ter ureditev mirujočega prometa na cesti Krško-Zdole pri ribniku Resa. Tudi letos bodo gibalno ovirani z OŠ dr. Mihajla Rostoharja preizkusili poti po mestu, kako so prilagojene gibalno oviranim.

Valvasorjeva knjižnica Krško bo za najmlajše pripravila Prometne pravljičarije in jim skozi pravljice in uganke približala promet.
Kot že nekaj let zapovrstjo so se posavske občine tudi letos združile pri organizaciji kolesarskega popotovanja ob Savi od Radeč do Brežic, ki bo to soboto s startom ob 8. uri pri TRC Savus v Radečah.

Letos bodo od ponedeljka, 20. septembra, do vključno srede, 22. septembra, zaprli vzporedno ulico ob Cesti 4. julija, ki bo te dni namenjena le pešcem in kolesarjem, popoldan pa bo na tej zaprti ulici ulični koncert ter športno-zabavni program za otroke. Občanom bodo predstavili tudi nove linije mestnega avtobusa.

V sredo, 22. septembra, bo dopoldan na tej ulici tudi Dan brez avtomobila, ko bodo ustvarjali najmlajši, popoldan pa zaključni dogodek Evropskega tedna mobilnosti, ki bo ponujal pester program, hkrati pa bodo izžrebali nagrajence akcije »Živi zdravo. Potuj trajnostno.«, v kateri sodelujejo občani s ciljem, da se  v tednu mobilnosti čimvečkrat v službo in po drugih opravkih odpravijo peš, s kolesom ali javnim potniškim prometom. Potegovali se bodo za novo kolo.

Kot vsako leto Občina Krško v tednu mobilnosti omogoča brezplačen prevoz z mestnim avtobusom.

Podrobnosti programa ETM v občini Krško tukaj.

P. P./vir: Občina Krško, foto: M. Mirt
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte