Časopis za pokrajino Posavje
27.02.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

V posavskih srednjih šolah v tem šolskem letu nekoliko manj dijakov

Objavljeno: Petek, 06.09.2019    Rubrika: NOVICE Redakcija
GEN energija-SC-Krsko-Sevnica-Tehnogenij 2019 (81)
V posavskih srednjih šolah je v novem šolskem letu vpisanih 1348 dijakov in dijakinj, od tega 384 v prve letnike. Obe številki sta nekoliko nižji kot v minulem šolskem letu, a so na šolah kljub temu z vpisom dokaj zadovoljni. Večjih novosti glede organizacije pouka ni.

ŠC KRŠKO: 670 DIJAKOV

Na Šolskem centru Krško-Sevnica, ki združuje Srednjo poklicno in strokovno šolo (SPSŠ) Krško, Gimnazijo Krško in Srednjo šolo (SŠ) Sevnica, je vpisanih skupno 670 dijakov, med njimi sta 202 novinca (142 v SPSŠ, 14 v gimnazijskem programu in 46 v SŠ Sevnica), kar je približno toliko kot v preteklem šolskem letu. »V prve letnike smo vpisali v vse programe, ki smo jih razpisali tako v Krškem kot v Sevnici,« je sporočila direktorica šolskega centra Erna Župan Pirkovič. »Na šoli nismo spreminjali organizacije pouka in imamo samo dopoldanski pouk,
DSC00042
ko imajo učenci tudi organizirane prevoze kot v preteklih letih. Zaradi prostorske stiske bomo še vedno uporabljali dve učilnici v nekdanjem dijaškem domu,« je še sporočila Župan Pirkovičeva. Zaključujeta se mednarodna Erasmus+ projekta Master5 in Wireless up, uspešni pa so bili tudi pri prijavi novih, ki jih bodo izvajali v naslednjih letih. Nadaljujejo tudi z opravljanjem prakse v tujini (Italija, Malta). V tem šolskem letu bodo izvajali programe v okviru projekta Munera3 (programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene) in Atena (promocija, animacija in učna pomoč) za dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc.
gimnazija_brezice_informativni_dan (3)

V času počitnic so opravili več vzdrževalnih in sanacijskih del. Na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so pridobili sredstva z razpisa za investicijsko vzdrževalna dela in sanirali del strehe, obnovili tla v zadnji avli in hodniku ter učilnici, opravili beljenje hodnikov in nekaj učilnic. Preko razpisa SIO2020 postopno obnavljajo in posodabljajo tudi računalniško tehnologijo na šoli. Po lanskoletni obnovi brezžičnega omrežja v Krškem in na lokaciji v Sevnici postopno obnavljajo opremo v učilnicah z novimi računalniki in projektorji. Ministrstvo jim je za predmete fizika, kemija in biologija sofinanciralo sredstva za nakup učil, učne tehnologije in pripomočke, kar so realizirali v avgustu.
 
NA TEHNIČNI ŠOLI 150 DIJAKOV

Na SPSŠ Krško so v novem šolskem letu v začetni letnik izobraževanja vpisali 150 dijakov in dijakinj, ki se izobražujejo za enega od devetih poklicev s področja strojništva, elektrotehnike in računalništva. Povečalo se je število dijakov, ki se izobražujejo v vajeniški obliki za poklic strojnega mehanika, skupno število dijakov pa je sicer predvidoma nekaj manjše od lanskega šolskega leta. »Ob tej priložnosti naj dijake še posebej spomnimo na možnost pridobitve štipendij za deficitarne poklice in kadrovskih štipendij, ki jih razpisujejo posavska podjetja, kar sproti objavljamo tudi na spletni strani šole,« je dodal ravnatelj SPSŠ Krško Jože Pavlovič.
 
ZNATNO VEČ DIJAKOV V SEVNICI

V Srednjo šolo Sevnica je v letošnjem šolskem letu vpisanih 125 dijakov, kar je znatno več kot v minulem, ko jih je bilo 108, od tega je 34 vpisanih v program mizar. V prvi letnik se je vpisalo 15 dijakov v programu mizar in 31 v programu frizer, skupaj torej 46  novincev. Kot pojasnjuje ravnatelj Matjaž Prestor, so imeli v lanskem letu podoben vpis v programu frizer, kjer so imeli tako kot letos nadnormativni oddelek, v programu mizar pa je v letošnjem letu šest dijakov več kot lani. »Z vpisom novincev smo izredno zadovoljni. V programu frizer so mesta zapolnjena do maksimalne dovoljene številke 31. Trend vpisa v program mizar, ki je deficitaren poklic, se povečuje, kar nas izredno veseli,« je ocenil Prestor. Kot novost v letošnjem šolskem letu je izpostavil mednarodni projekt Erasmus+, v okviru katerega bodo v programu mizar skupaj s sodelavci in dijaki iz Krškega izdelali mobilni čebelnjak.
 
GIMNAZIJA BREŽICE: 380 DIJAKOV

V Gimnazijo Brežice je v tem šolskem letu je vpisanih 380 dijakov, od tega 105 v prvi letnik (83 v program gimnazija, 22 v program gimnazija športni oddelek). Po besedah ravnatelja Uroša Škofa so z letošnjim vpisom zadovoljni. Na področju organizacije pouka bodo dali poudarek izvajanju dveh nacionalnih projektov: Inovativna pedagogika 1:1 in Podjetnost v gimnazijah, mednarodnemu projektu Erasmus + KA2, medpredmetnemu povezovanju splošnoizobraževalnih in strokovnih predmetov, timskemu poučevanju, aktivnim oblikam in metodam dela, uporabi sodobnih tehnologij, projektu Učenje učenja, mednarodnim izmenjavam, delu z nadarjenimi dijaki ter razvejanim interesnim dejavnostim (več kot 90 različnih vsebin, od krožkov in bralnih značk do priprav na tekmovanja iz znanja na mnogih področjih, medpredmetnih ekskurzij po Sloveniji in v tujino, pestrih športnih aktivnosti do prostovoljnega dela). Na šoli so ponosni, da so člani Unescove mreže šol, nadaljevali bodo začete programe mednarodnega sodelovanja ter ohranjali stike s šolami v Franciji, Srbiji, Severni Makedoniji, Nemčiji in Italiji. Med počitnicami so na šoli potekala nujna vzdrževalna dela v vrednosti 80.000 evrov.
 
NA ETRŠ BREŽICAH SKORAJ 300 DIJAKOV

Na Ekonomsko in trgovsko šolo Brežice je v tem šolskem letu vpisanih 298 dijakov, od tega 77 v prve letnike, vključno s PTI programom ekonomski tehnik. Vpis je primerljiv z lanskim šolskim letom, je sporočila šolska svetovalna delavka Alenka Pečnik Kranjec. V programu predšolska vzgoja so imeli omejitev vpisa in so zapolnili vsa prosta mesta, nekaj prostih mest je ostalo v programu ekonomski tehnik in programu trgovec, tako da so z vpisom sorazmerno zadovoljni. Pri organizaciji pouka ni novosti, so pa pridobili nov projekt Erasmus +, v katerem se bodo posvečali migracijam, nadaljujejo pa z lanskim projektom Leader in me. 20 dijakom bodo omogočili opravljanje prakse v tujini, prav tako v okviru projekta Erasmus, in sicer na Tenerifih, v Malagi in na Malti. Nadaljujejo s projektom Šola ambasador EU. V pouk vseh predmetov v 1. letniku programa ekonomski tehnik bodo intenzivneje vključevali informacijsko-komunikacijsko tehnologijo kot implantacijo projekta Pedagogika 1:1. »Kljub temu, da je šolska stavba obeležila 20 let obstoja, zanjo dobro skrbijo dijaki in zaposleni, zato obnovitvena dela letos niso bila potrebna,« je še sporočila Pečnik Kranjčeva.
 
P. P.
 
« Nazaj na seznam