Časopis za pokrajino Posavje
6.06.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

V stiski ne sme nihče ostati sam

Objavljeno: Sreda, 08.04.2020    Rubrika: NOVICE Redakcija
CSD, avto (13)

Storitev Pomoč družini na domu se izvaja tudi v času epidemije koronavirusa, vendar z nudenjem najnujnejših storitev.

Med nami živijo posamezniki, ki tudi v času epidemije potrebujejo storitev Pomoč družini na domu, zato smo se obrnili na Center za socialno delo Posavje, ki s svojimi enotami v Brežicah, Krškem in Sevnica izvaja omenjeno socialnovarstveno storitev na območju omenjenih občin ter v Kostanjevici na Krki. CSD Celje, enota Laško, opravlja storitev v občini Radeče.

POTEK DELA NA TERENU SOCIALNE OSKRBOVALKE

CSD, avto (15)

Vozilo socialnih oskrbovalk, ki so na terenu od jutra do večera in v večini posavskih občin vse dni v tednu.

Socialne oskrbovalke CSD Posavje, enote Krško trenutno izvajajo v občinah Krško in Kostanjevica na Krki v okviru pomoči na domu najnujnejše storitve, in sicer pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih; to je pomoč pri osebni higieni, dostava toplih obrokov ter ostale nujne pomoči, kot je osnovna nabava živil v trgovini ter osnovna nujna opravila v gospodinjstvu. V dogovoru z uporabniki ali njihovimi svojci so začasno prekinili s storitvami, ki niso nujne ali pa začasno za svoje družinske člane skrbijo svojci, ki so trenutno doma iz različnih razlogov (čakanje na delo, delo od doma idr.). Tople obroke vozijo iz Doma starejših občanov Krško, ki jim je prijazno priskočil na pomoč, ko se je večina gostinskih obratov zaprla, iz gostišč Pohle in Senica ter iz kuhinje OŠ Kostanjevica na Krki. Storitev izvajajo vse dni v tednu, od jutra do večera.

V sevniški enoti CSD Posavje socialne oskrbovalke trenutno opravljajo temeljna osnovna opravila na domu uporabnikov (umivanje, tuširanje, hranjenje, opravljanje osnovnih življenjskih potreb, dostava in postrežba kosila), ki so za uporabnika najnujnejša. Gospodinjsko pomoč so trenutno umaknili iz nabora nalog. Kjer so imeli doslej pomoč 2- do 3-krat na teden (predvsem tuširanje) so poskušali krčiti na 1-krat tedensko. Po 14 dneh so poklicali vse uporabnike, jih vprašali po počutju in kjer so začutili, da so v stiski, so jih delno vključili nazaj v oskrbo. Pojavljajo se tudi psihične stiske, osamljenost – in pomagati skušajo tudi takšnim osebam, in sicer tako, da jih pokličejo po telefonu in se z njimi pogovarjajo. Storitev pomoč družini na domu izvajajo vse dni v tednu od jutra do večera. Pomoč na domu brežiške enote CSD Posavje prav tako poteka v zmanjšanem obsegu, od 9 oskrbovalk jih dela 5 in le-te nudijo pomoč na terenu 61 uporabnikom, vendar v zmanjšanem obsegu storitev. Storitev izvajajo od ponedeljka do petka skozi cel dan in ob sobotah dopoldne.

V občini Radeče, ki sodi pod CSD Celje, enoto Laško, so v času trajanja epidemije izvajanje storitve Pomoč družini na domu omejili na zagotavljanje najnujnejših temeljnih dnevnih opravil in gospodinjskih opravil, ki so nujna za zagotavljanje temeljnih življenjskih potreb. Tako v dani situaciji izvajajo zgolj storitve, katerih opustitev bi lahko imela negativne posledice za zdravje uporabnika ali bi celo ogrozila njihova življenja. Pomoč na domu se izvaja od ponedeljka do petka. Z vsemi uporabniki so v rednih kontaktih in vsi razpolagajo s potrebnimi informacijami, kam se lahko obrnejo po pomoč v primeru okužbe ali drugih nujno potrebnih storitvah, ki jih v tem času potrebujejo.

ŠTEVILO UPORABNIC IN UPORABNIKOV

V občini Krško in Kostanjevica na Krki požrtvovalno skrbi za 123 uporabnikov 16 socialnih oskrbovalk, ki izmenično delajo ali so doma v stanju pripravljenosti, tako da je dnevno na terenu in vse dni v tednu, od jutra do večera, 11 oskrbovalk. Le-te vstopajo v popolnoma neobvladljiva okolja, kjer ne vedo, kaj jih čaka. Tudi same imajo doma družine, vendar jih to ne ovira pri tem, da ne bi z vso srčnostjo in pozitivno energijo skrbele za svoje uporabnike. Pred nastopom epidemije so skrbele za 194 uporabnikov, ob nastopu se je število uporabnikov zmanjšalo na 115, v preteklem tednu pa je začelo število ponovno naraščati. Razlogov za višanje števila uporabnikov je več, in sicer od tega, da se svojci vračajo v službo, do tega da so mislili, da bodo zmogli, da se bodo razmere hitro umirile, sedaj pa ugotavljajo, da ne bodo zmogli. Prihajajo tudi novi uporabniki, ki so sami in nujno potrebujejo pomoč, kar je še dodaten izziv v teh razmerah.

V občini Sevnica se je število uporabnikov zmanjšalo za približno 25 odstotkov, od 122 rednih oskrbovancev jih imajo sedaj 90, za preostalih 32 skrbijo svojci ali pa se uporabniki bojijo okužbe in bodo nekako poskrbeli sami zase. Zaradi zmanjšanega obsega dela so v času epidemije običajno tri oskrbovalke doma v stanju pripravljenosti. V brežiški občini je 88 uporabnikov, a v času epidemije jih pomoč potrebuje 61, nudi pa jim jo pet oskrbovalk.

Pred epidemijo so socialne oskrbovalke v radeški občini izvajale pomoč pri 33 uporabnikih, od tega jih je kar 15 koristilo prinos enega toplega obroka. Trenutno so v Radečah vsi ponudniki prehrane zaprti, zato ni možnosti, da bi jim dostavljali obroke. Vsi oskrbovanci so bili o začasnem ukrepu in omejitvi obveščeni in prav tako njihovi svojci in z vsemi so uspeli doseči dogovor, da sami poskrbijo za svoje starše, sorodnike. Trenutno sta na območju Radeč aktivni dve socialni oskrbovalki, ki se izmenjujeta tako, da delo en teden opravlja ena in naslednji teden druga, kajti storitev se izvaja le pri dveh uporabnikih. Z vsemi uporabniki so v rednih kontaktih in vsi razpolagajo s potrebnimi informacijami, kam se lahko obrnejo po pomoč v primeru okužbe ali drugih nujno potrebnih storitvah, ki jih v tem času potrebujejo.

ZAŠČITNA OPREMA SOCIALNIH OSKRBOVALK

Za vse enote Pomoči na domu velja, da jim primanjkuje zaščitne opreme (rokavice, maske, zaščitni predpasniki, razkužila). Zaščitno opremo naročajo in nabavljajo pri različnih ponudnikih, pri tem pa imajo, kot je javno znano, prednost bolnišnice, ostale zdravstvene ustanove in domovi za starejše občane, tako da so prepuščeni lastni iznajdljivosti in trenutni ponudbi. Vsaka enota posebej pridobiva tudi nekaj dodatnih zaščitnih sredstev s strani lokalne Civilne zaščite. Vodja pomoči na domu na enoti Sevnica je oskrbovalkam tudi sama zašila zaščitne maske iz materiala, ki sicer ni po vseh standardih kirurških mask, je pa vsaj nekaj, glede na izbiro, ki jo imajo. Za večjo zaščito bi pri osebni negi potrebovali tudi zaščitne plašče, vezirje oz. zaščitna očala in zaščito za čevlje. Socialni oskrbovalki v radeški občini prejmeta tedensko vsa potrebna zaščitna sredstva, ki jih uporabljata pri svojem delu: zaščitne rokavice, predpasnike za enkratno uporabo, zaščitna očala in seveda razkužila. Pri preskrbi s potrebno opremo je veliko pomagala Civilna zaščita Laško. V preteklem tednu pa jim je občanka iz Laškega, ki ceni delo oskrbovalk, sešila tudi maske za večkratno uporabo, tako da je vsaka negovalka prejela dve maski, ki si jih potem sama doma prekuha in ustrezno razkuži.

STISKE BOLNIH, STAREJŠIH IN SVOJCEV

»Po približno 14 dneh epidemije smo začeli preverjati pri naših uporabnikih, kako so, ali zmorejo, in razkrili so nam velike stiske. V razgovorih prosijo za ponovno vzpostavitev pomoči ali pa le delno; veseli so pogovora, tolažilne besede in upanja v boljši jutri. Ni jim enostavno. Dnevno poslušajo v medijih, kaj se dogaja in trepetajo za svoje zdravje, za svoje življenje. Ob tem ne smemo pozabiti, da so to osebe, ki so preživele vojne stiske, pomanjkanje, izgube najbližjih, neštetih sprememb režimov, politike in tehnološkega napredka. Ni jim enostavno, a kljub temu kažejo enormno količino poguma, potrpežljivosti in srčnosti, iz katere bi se lahko vsi veliko naučili,« pojasnjuje direktorica CSD Posavje Marina Novak Rabzelj in dodaja, da je bilo v tem času tudi veliko predčasnih izpustov iz bolnišnic – bolniki so prihajali v domačo oskrbo, ki pa je svojci niso zmogli, poleg tega so precej okrnjene tudi zdravstvene storitve, čeprav je patronažna služba več čas na terenu. »V domovih za starejše ne sprejemajo novih in tako pade delo na nas, ki jim skušamo omogočiti vsaj delno pomoč, razbremeniti svojce in pomagati k čimprejšnjemu okrevanju,« opiše stanje in pohvali oskrbovalke, ki požrtvovalno in brez pripomb delajo. »Niti ena ni za trenutek podvomila, če bi prišla v teh razmerah v službo. Vse so pripravljene pomagati. Tukaj na tem mestu se pokaže, da oskrbovalke skrbijo z dušo in telesom za naše uporabnike ter da jim plača definitivno ni glavno vodilo, saj je premajhna za delo, ki ga opravljajo,« poudari in izpostavi še »info točko« za občane v stiski, na kateri zaposleni na projektu Integrirane oskrbe v občini Krško Most vse dni od 8.00 do 17.00 koordinirajo in organizirajo različne oblike pomoči občanov v stiski ter jim obenem nudijo psihosocialno pomoč, ki je v teh časih še kako pomembna. Če je potrebno, gredo tudi sami na teren, da pomagajo ljudem, ki potrebujejo pomoč. »Na koncu ne gre pozabiti na nič manj požrtvovalen kader, ki enako kot zaposlene na pomoči na domu, skrbijo za tiste, ki pomoč nujno potrebujejo. To so tehniki zdravstvene nege, ki tudi dnevno oskrbujejo upravičence na terenu ter jim pomagajo pri najbolj nujnih stvareh, kot je pomoč pri osebni higieni, pomoč pri jemanju zdravil, po potrebi pa tudi dostavijo topel obrok za tiste, ki le to nujno potrebujejo,« spomni še na eno skupino požrtvovalnih oseb in doda, da Center za socialno delo Posavje v času spremenjenih življenjskih razmer zaradi epidemije koronavirusa nudi tudi psihosocialno pomoč preko telefona ali preko elektronske pošte, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek od 8.00 do 15.00, v sredo od 8.00 do 17.00 in v petek od 8.00 do 13.00.

Kontaktni podatki:
  • Enota Brežice: T: 07/499 10 00, E: gpcsd.brezi@gov.si
  • Enota Sevnica: T: 07/816 12 40, E: gpcsd.sevni@gov.si, telefonska številka 051 449 980 vsak dan od 8. do 15. ure – za nujno oskrbo starejših občanov
  • Enota Krško: T: 07/49 04 950 ali 041-631-208, E: gpcsd.krsko@gov.si
  • Na enotni vstopni točki projekta Integrirana oskrba v občini Krško MOST – na telefonski številki 070 585 803, se zbirajo potrebe občanov, ki se znajdejo v stiski in nimajo širše socialne mreže oz. ljudi, ki bi lahko zanje poskrbeli. Koordinira se delo prostovoljcev in sodelovanje z ostalimi organizacijami. Delavci projekta so dosegljivi v času od 8.00 ure do 17.00 ure, vse dni v tednu. Na njih se lahko obrnete tudi na e- naslov in sicer : evt.projekt-most@gov.si.
  • Spletna stran CSD Posavje: https://www.csd-slovenije.si/csd-posavje/

Za podatke se uredništvo regionalnega časopisa Posavski obzornik zahvaljuje direktorici CSD Posavje Marini Novak Rabzelj ter vodjem pomoči na domu, in sicer za enoto Krško Carmen Rajer, za enoto Sevnica Suzani Kovačič in za enoto Brežice Katarini Vodeb. Za podatke hvala koordinatorici pomoči družini na domu Darji Trupi, zaposleni na CSD Laško, ki omenjeno storitev opravlja tudi na območju radeške občine. 

S. R.
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte