Časopis za pokrajino Posavje
15.08.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

V torek, 3. 12. 2019, tehnična prenova informacijskega sistema UE Krško

Objavljeno: Sreda, 27.11.2019    Rubrika: NOVICE Sporočilo
Upravna_enota_obcina_Krsko (7)
Upravna enota Krško obvešča stranke, da bodo v torek, 3. 12. 2019, izvedli prehod informacijskega sistema na centralno računalniško infrastrukturo Ministrstva za javno upravo.  V tem času bo lahko prihajalo do motenj delovnega procesa.

Kljub navedenemu bodo na Oddelku za upravne notranje zadeve na t.i. sodobnih delovnih mestih strankam kot običajno na voljo naslednje upravne storitve:
  • izdajanje osebnih izkaznic, potnih listov in obmejne prepustnice oz. kmetijskega vložka,
  • izdajanje vozniških dovoljenj, vpis spremljevalca v evidenčni karton vožnje, izdajanje parkirnih kart, registracija vozil, odjava vozila iz prometa, oprostitev plačila letne dajatve za uporabo osebnega vozila, priglasitev na teoretični in praktični  del vozniških izpitov vseh kategorij, izdajanje dovoljenj za učitelja vožnje, dovoljenj za učitelja prometnih predpisov in dovoljenj za strokovnega vodjo avto šole,
  • prijava, odjava ali sprememba stalnega oziroma začasnega prebivališča,
  • potrjevanje podpor volivca,
  • izdajanje dovoljenj tujcem za bivanje in delo v RS,
  • sprejem vlog za pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila za fizične osebe SIGEN-CA,
v sprejemni pisarni pa:
  • sprejem vlog v fizični obliki,
  • upravne overitve podpisov, fotokopij oz. prepisov in garantnih pisem, izdaja potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter izdaja izpisov iz zemljiške knjige.
Vir: UE Krško
« Nazaj na seznam