Časopis za pokrajino Posavje
25.05.2019
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Večgeneracijski center Posavje za ranljive skupine

Objavljeno: Četrtek, 26.01.2017    Rubrika: NOVICE Redakcija
Ljudska_univerza_Krsko_Vecgeneracijski_center_Posavje_21

Projekt so predstavili (z leve) Mateja Gerjevič (ZPTM Brežice), Nataša Kršak (LU Krško) in Damijan Ganc (DI Zaupanje Sevnica).

Ljudska univerza Krško
je bila skupaj z Zavodom za podjetništvo, turizem in mladino Brežice ter Družinskim inštitutom Zaupanje Sevnica uspešna na javnem razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM) za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov. Izbrani so bili za izvajanje projekta Večgeneracijski center Posavje 2017-2021, ki so ga predstavili na današnji novinarski konferenci v Kulturnem domu Krško.

Kot je povedala direktorica Ljudske univerze Krško Nataša Kršak, je bil predmet razpisa vzpostavitev 15 večgeneracijskih centrov po Sloveniji, v katerih bi se povezalo čim več organizacij, ki delujejo na tem področju. »Projekt je naravnan regijsko, vanj bomo vključevali prebivalce vseh šestih posavskih občin in aktivnosti izvajali v vseh šestih občinah, to je najpomembnejša zadeva v projektu,« je poudarila. Projektne aktivnosti so namenjene ranljivim ciljnim skupinam: dolgotrajno brezposelnim in prejemnikom denarnih socialnih pomoči, otrokom in mladim, ki jim preti socialna izključenost, otrokom in mladim s posebnimi potrebami, družinam, v katerih so bile zaznane slabše starševske kompetence, starejši, zlasti iz socialno ogroženih okolij, invalidom, Romom ter priseljencem. Na letni ravno bodo v aktivnosti vključili preko 1000 uporabnikov, izvedli okoli 4.600 ur neformalnega druženja ter okoli 1.300 ur delavnic, tečajev, predavanj in motivacijskih aktivnosti. V projektu, ki traja od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2021, so predvidene 3,5 nove zaposlitve, sodelovalo bo tudi 69 prostovoljcev ter številne organizacije, od centrov za socialno delo, domov za starejše, zavoda za zaposlovanje do šol in društev. Sedež Večgeneracijskega centra Posavje bo na CKŽ 44 v Krškem. »S tem v regijo prinašamo novo dodano vrednost in ljudem omogočimo dostop do kvalitetnih storitev, znanja in izobraževanj, priložnosti za medgeneracijsko druženje ter s tem prispevamo h kvaliteti življenja v naši regiji,« je še dejala Kršakova. Vrednost projekta je ocenjena na 775 tisoč evrov, od tega bosta 575 tisoč evrov prispevala Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad, 176 tisoč evrov posavske občine, 23 tisoč evrov pa partnerske organizacije iz lastnih virov.
 
Aktivnosti na sedmih lokacijah

Ljudska_univerza_Krsko_Vecgeneracijski_center_Posavje_31

S podpisom izjave so projekt podprli tudi vsi posavski župani.

Ljudska univerza Krško bo izvajala projekt na območju občin Krško in Kostanjevica na Krki. Kot je povedala Kršakova, bodo na sedežu projekta v Krškem vzpostavili t. i. javno dnevno sobo, kjer bodo vsak dan od 8. do 18. ure nudili prostor za neformalno druženje, informiranje in izvajanje raznolikih aktivnosti. V Kostanjevici na Krki bodo na naslovu Kambičev trg 11 prisotni dvakrat na mesec oz. glede na potrebe verjetno tudi večkrat. V aktivnosti želijo vključiti vsaj 350 uporabnikov letno.
 
V brežiški in bistriški občini bo aktivnosti koordiniral Zavod za podjetništvo, turizem in mladino (ZPTM) Brežice. Po besedah direktorice ZPTM Brežice mag. Mateje Gerjevič je cilj projekta vključiti v različne aktivnosti vsaj 350 različnih uporabnikov, zlasti mladih in starejših. Aktivnosti bodo potekale v prostorih Mladinskega centra Brežice in Doma upokojencev Brežice ter na naslovu Bistrica ob Sotli 9 v Bistrici ob Sotli.
 
Za aktivnosti v sevniški in radeški občini je zadolžen Družinski inštitut Zaupanje. Vanje želijo prav tako, kot je povedal Damijan Ganc, vključiti vsaj 350 uporabnikov letno iz različnih ranljivih ciljnih skupin, želijo pa vzpostaviti organizirano mrežo prostovoljstva, ki bo še nadalje odgovarjala na te potrebe. Lokacije aktivnosti bodo Družinski inštitut Zaupanje, Mladinski center Sevnica in Dom pihalnega orkestra radeških papirničarjev.
 
Podpora županov
 
Z udeležbo na predstavitvi, besedami podpore in tudi podpisom izjave o podpori so projektu zaželeli uspešno pot tudi župani vseh šestih posavskih občin. »Ta projekt je za posavske občine pomemben, kajti je usklajen znotraj regije in se bo sorazmerno izvajal v vseh občinah Posavja, hkrati pa je to projekt, ki bo trajal pet let. Dolgotrajnost projekta je izjemnega pomena za vključevanje ranljivih skupin in socialno kohezivnost, ki ga želi zagotoviti,« je v imenu županov povedal predsedujoči Svetu regije Posavje, sevniški župan Srečko Ocvirk.
 
P. P.
« Nazaj na seznam
»