Časopis za pokrajino Posavje
12.05.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Vlada še pred iztekom mandata razrešila predstavnike ustanovitelja v svetu zavoda SB Brežice

Objavljeno: Torek, 23.02.2021    Rubrika: NOVICE Redakcija
splosna bolnisnica brezice (10)

Splošna bolnišnica Brežice (foto: arhiv PO)

Vlada RS je na svoji 58. redni seji 17. februarja odločila, da še pred koncem mandata razreši predstavnike ustanovitelja, torej Ministrstva za zdravje, v Svetu javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Brežice.

Člani sveta zavoda SB Brežice tako niso več mag. Vesna Smrekar, Rajka Križanac, mag. Bojan Tičar in Tomislav Jurman. Namesto njih so bili do izteka mandata sveta zavoda, torej do 26. februarja 2022, v svet brežiške bolnišnice za predstavnike ustanovitelja imenovani Robert Kaše, Matejka Gerjevič, Zdenka Dernovšek in Patricia Čular.

Odgovor ministrstva

Zakaj se je ustanovitelj odločil za tako potezo, smo vprašali na Ministrstvu za zdravje in dobili naslednji odgovor: "Razrešitve oz. zamenjave predstavnikov ustanovitelja so bile izpeljane v skladu s prvo alinejo drugega odstavka 4. točke Protokola o izbiri kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetih javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, št. 007-207/2014/23 z dne 26. 6. 2019 (v nadaljnjem besedilu: Protokol), ki določa da se predstavnike ustanovitelja v svetu javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu: svet zavoda), lahko razreši na predlog ministra.

Nekatere razrešitve oz. zamenjave so temeljile na osnovi druge alineje drugega odstavka 4. točke Protokola, ki določa, da se predstavnika ustanovitelja v svetu JZZ lahko razreši na željo predstavnika ustanovitelja.
 
Predlagani kandidati za nove člane izpolnjujejo pogoje za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda iz 2.2 točke Protokola.

Ustanovitelj lahko svoje predstavnike odpokliče in jih nadomesti z drugimi. Imenovanje in odpoklic predstavnikov ustanovitelja v organu upravljanja javnega zavoda je suverena pravica ustanovitelja. Vlada RS v svetih javnih zavodov preko svojih predstavnikov uveljavlja interese RS kot ustanoviteljice JZZ.

Predloge poda minister, odločitev pa sprejme Vlada RS."

R. R., vir: Ministrstvo za zdravje
« Nazaj na seznam