Časopis za pokrajino Posavje
16.07.2024
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Za Gasilsko zvezo Brežice je 69. letna skupščina

Objavljeno: Torek, 19.03.2024    Rubrika: NOVICE Redakcija
DSC_7395

Zbrani delegati gasilskih društev na 69. skupščini Gasilske zveze Brežice so predstavljena poročila in plan dela potrdili z dvigom zelenih lističev.

Gasilska zveza Brežice je 15. marca v prostorih gostilne Erban v Župelevcu opravila 69. letno skupščino, na kateri so pregledali delo in finance v minulem letu, se seznanili z letošnjimi načrti, župan in predsednik GZ Brežice pa sta podpisala novo pogodbo o izvajanju javne gasilske službe v občini Brežice.

Prvo leto novega vodstva GZ Brežice

Po predvajanih slovenski in gasilski himni je uvodni pozdrav pripadel predsedniku GZ Brežice Benjaminu Kodriču, ki je izpostavil, da so gasilci tudi v lanskem letu, ki je bilo zaznamovano predvsem z naravnimi ujmami, dokazali, da so najbolj zaupanja vredna organizacija v Sloveniji. Po enominutnem molku v spomin na vse umrle gasilce so nadaljevali s skupščino. Poročilo o delu v minulem letu (organizacijsko, delo komisij in poveljstva ter finančno) je podal tajnik GZ Brežice Kristijan Simončič. V GZ Brežice je vključenih 31 PGD-jev in eno prostovoljno industrijsko gasilsko društvo, kar skupaj šteje 3138 članov. Od tega je 521 predstavnikov gasilske mladine, 750 članic, 1399 članov in 467 veteranov. Po lanski volilni skupščini, na kateri je bil na novo sestavljen upravni odbor brežiške gasilske zveze na čelu z novim predsednikom Benjaminom Kodričem, so takoj začeli izvajati naloge in zadolžitve po programu, ki so si ga zadali.
DSC_7347

Predsednik GZ Brežice Benjamin Kodrič

Med drugim so junija izvedli Dan gasilcev Gasilske zveze Brežice, oktobra pa svečano otvoritev polnilnice tlačnih posod ter uradno v namen predali dve vozili GVM-1. Komisije pri UO (komisije za delo z veterani, članicami in mladimi, za odlikovanja in priznanja ter za informiranje, javnost dela in zgodovino) so bile čez celo leto aktivne. Tudi lani je bila Vesni Kozole s strani sveta članic dodeljena naloga organizacije dvodnevnega posveta predsednic in namestnic komisij za delo s članicami pri GZ. Posvet je potekal 6. in 7. maja v Termah Čatež, udeležilo se ga je 110 gasilk. Na občinskem kvizu gasilske mladine je sodelovalo skupno 54 ekip oz. 162 udeležencev, na kar so v GZ Brežice izredno ponosni. Na regijski kviz se je uvrstilo lepo število mladih gasilcev, na državno tekmovanje pa so se uvrstili mladinci iz PGD Krška vas. Na sejah komisije za odlikovanja in priznanja je bilo potrjenih 205 predlogov za značke za dolgoletno delo (10, 20, 30, 40, 50 in 60 let), 105 predlogov za priznanje GZB (I., II., in III. stopnje), devet predlogov za mladinsko priznanje, štirje predlogi za plaketo veterana, 28 predlogov za značko za delo v operativi (10, 20, 30 in 40 let), prav tako so bili potrjeni in poslani v nadaljnjo obravnavo na Gasilsko zvezo Slovenije še predlogi za sedem predlogov za gasilsko odlikovanje II. stopnje, devet predlogov za gasilsko plamenico (I., II., in III. stopnje) ter štirje predlogi za odlikovanje za posebne zasluge. V interesu GZ Brežice je, da začne delovati tudi komisija za pridobivanje evropskih sredstev, ki lani kljub načrtom še ni zaživela.
DSC_7356

Tajnik GZ Brežice Kristijan Simončič


Lani posredovali na prek 300 intervencijah, ki so trajale skoraj 1300 ur

Simončič je navedel, da je na področju operative za njimi pestro in delovno leto. V GZ Brežice deluje 31 teritorialnih in ena industrijska gasilska enota znotraj devetih sektorskih poveljstev. Na dan 31. 12. 2023 je v gasilskih enotah delovalo 515 operativnih gasilcev, 256 pripravnikov in 65 rezervnih operativcev. Izvedli so tri tečaje za čin pripravnik, ki jih je uspešno zaključilo 40 kandidatov, tečaj za nižjega gasilskega častnika, ki ga je uspešno zaključilo devet kandidatov, in tečaj za gasilskega častnika, ki ga je uspešno zaključilo 13 kandidatov. Člani gasilskih enot so opravili dopolnilna usposabljanja za specialnosti. Na podlagi pravil gasilske službe prostovoljnih gasilcev so bila napredovanja članic in članov sledeča: 53 v čin gasilec I. stopnje, 18 v čin gasilec II. stopnje, eno v čin višji gasilec, pet v čin višji gasilec I. stopnje, dve v čin višji gasilec II. stopnje, tri v čin nižji gasilski častnik I. stopnje, pet v čin nižji gasilski častnik II. stopnje, pet v čin gasilski častnik I. stopnje, 15 v čin gasilski častnik II. stopnje in eno v čin višji gasilski častnik II. stopnje. Izvedene so bile operativno taktične vaje v vseh devetih sektorjih. Na devetih lokacijah so se preigravali različni scenariji nesreč, na sedežu GZ Brežice pa štabno vodenje. Na vajah je sodelovalo 312 gasilcev in 17 članov Štaba operative GZ Brežice. Državnega tekmovanja se je udeležila tekmovalna enota PGD Spodnja Pohanca – člani B in v dobri luči predstavljala GZ Brežice. Prevzeli so podvozje Scania za GVC-1 PGD Velika Dolina, v operativno sestavo GZ Brežice pa sprejeli dve vozili za prevoz moštva (GVM) za PGD Brežice okolica in PGD Mihalovec. V sestavi gasilskih enot in GZ Brežice je skupaj 51 vozil. Lani so posredovali na 302 intervencijah z 2434 gasilci, 564 vozili, skupni čas trajanja intervencij je znašal 1288 ur. 
DSC_7384

Predsednik PGD Bizeljsko Gašper Mihelin

Največkrat so posredovali ob ujmah 13. in 18. julija ter poplavah med 4. in 8. avgustom. Takoj po poplavah v brežiški občini so šli odpravljat posledice ujme v Mozirju in Preboldu. V dveh dneh so sodelovali z 18 vozili in 78 gasilci. Po navedbah Simončiča je bilo v analizi intervencij med drugim ugotovljeno, da morajo za nemoteno delo povečati število članov Štaba operative, kar so tudi nemudoma storili s šestimi pridruženimi člani. Na vadbišču v Slovenski vasi so prekrili streho površine 200 m2 ter asfaltirali ploščadi in dovozne poti v skupni površini 1300 m2.

Predsednica nadzornega odbora Elizabeta Fišer je dejala, da je NO ugotovil, da je GZ Brežice v lanskem letu poslovala v skladu s statutom in pravilnikom o finančno-materialnem poslovanju, tako da NO nima pripomb nad delom organov GZ Brežice. Željko Francekovič je v imenu verifikacijske komisije sporočil, da je prisotnih 62 od 64 vabljenih delegatov iz vseh društev pod okriljem GZ Brežice.
DSC_7421

Takoj po podpisu pogodbe o opravljanju javne gasilske službe v občini Brežice sta si župan Ivan Molan in predsednik GZ Brežice Benjamin Kodrič segla v roke.


Kritika na račun GZ Brežice iz PGD Bizeljsko

Še pred glasovanjem o podanih poročilih je v razpravi predsednik PGD Bizeljsko Gašper Mihelin izpostavil, da so že na lanski skupščini opozorili na bistveno premalo denarja, namenjenega za delovanje mladine. »S strani novega predsednika GZ Brežice Benjamina Kodriča je bilo obljubljeno, da bo prišlo do sprememb pri pomoči GZ Brežice pri financiranju društev, v katerih aktivno delamo z mladino. Do obljubljene zadeve ni prišlo, kljub temu da je iz finančnega poročila razvidno, da so bila sredstva na tej postavki izrabljena v višini slabih 70 %. Tako da predvidevamo, da bi lahko prišlo do premika v tej zadevi,« je dejal Mihelin ter dodal, da jih je zelo zmotilo, da so kot društvo kljub nizkim dotacijam za delovanje društva, ki sploh ne pokrivajo več rednih stroškov, kot so elektrika, komunala, gorivo, ogrevanje in ostali mesečni stroški, primorani sofinancirati tudi prireditve, organizirane s strani GZ Brežice, kot so srečanje veteranov, tekmovanje mladine, izlet članic itd. Po njegovem mnenju vodstvo GZ Brežice vedno išče izgovore, da veliko stroškov predstavlja vzdrževanje vozil, opreme, zavarovanja ter nakup vozil in opreme, »kar pa ni res, saj del stroškov za vzdrževanje in nakup vozil ter opreme prevalijo na društva«. Kot je še navedel, opremo nabavljajo izključno samo s pomočjo krajanov in donatorjev, saj po njegovem GZ Brežice ne zagotavlja niti osnovne opreme v zadostni količini, kaj šele opreme, ki izboljša varnost in večjo učinkovitost gasilcev pri posredovanju.
DSC_7362

Delovno predsedstvo skupščine

»Smatramo, da si vodstvo GZ Brežice zatiska oči oz. nima posluha do društva in problemov, s katerimi se spopadamo na finančnem področju,« je izjavil Mihelin in dodal, da je iz finančnega plana za leto 2024 razviden dvig dotacij za delovanje v višini 10 %, kar pa je po njegovem mnenju bistveno premalo. »Redni stroški so se na nekaterih postavkah dvignili za 50 %, kar prinaša društvu veliki finančni zalogaj. Zato vas pozivamo, da nemudoma začnete z aktivnim reševanjem problema financiranja društva saj imate, kot je razvidno iz proračuna Občine Brežice, zagotovljenih dovolj sredstev. Pozivamo vas, da nemudoma zagotovite najmanj 50 % več sredstev za delovanje društva ter dejansko prevzamete celotno vzdrževanje vozil in opreme, tudi pnevmatik,« je poudaril ter dodal, da bodo v nasprotnem primeru primorani začeti krčiti sredstva najprej za delovanje mladine in veteranov, nato pri delovanju reprezentance društva in na koncu pri varnosti operativnih gasilcev, kar pa bo lahko povzročilo hude težave.

Kodrič: Za gasilsko mladino smo lani naredili dovolj

Predsednik GZ Brežice Kodrič se je na to odzval, da bodo podali pisni odgovor na pripombe, glede očitkov v povezavi z delom z mladino pa je dejal, da so lani zabeležili rekordno število udeležencev na občinskem kvizu gasilske mladine. »Povejte mi, kdaj je bilo 160 otrok na občinskem gasilskem kvizu? Še nikoli v zgodovini toliko. So bile kakšne omejitve? Ni jih bilo, pred časom pa so bile. Vsak je lahko svoje otroke, s katerimi se ukvarja, pripeljal na tekmovanje,« je pojasnil in poudaril, da so za gasilsko mladino naredili dovolj ter da imajo tudi v letošnjem planu marsikaj začrtanega na tem področju.
DSC_7426

Jože Ajster


Načrti za 2024

Delegata PGD Bizeljsko sta posledično glasovala proti, vseh ostalih 60 prisotnih delegatov pa je podprlo vsa predlagana poročila. Tajnik GZ Brežice Simončič je v nadaljevanju naštel tudi načrtovane aktivnosti v letošnjem letu. Med drugim bodo nadaljevali z urejanjem vadbišča Slovenska vas, v juniju organizirali tekmovanje GZ Brežice in v oktobru tudi regijsko tekmovanje, v septembru prevzeli v uporabo gasilsko vozilo s cisterno (GVC-1) PGD Velika Dolina, v oktobru in novembru vozila za prevoz moštva (GVM-1) PGD Cerklje ob Krki, PGD Cerina in PGD Sromlje ter manjši gasilski vozili z vodo (GVV-1) PGD Orešje in PGD Sela, pripravili gradivo za bilten ob 70-letnici GZ Brežice, izvedli energetsko sanacijo prostorov GZ Brežice ter praznovali okrogle obletnice PGD-jev Veliki Obrež (120 let), Mihalovec in Mostec (obe 100 let) ter Dečno selo (90 let).
DSC_7430

Poveljnik GZ Slovenije Zvonko Glažar


Del poveljstva GZ Brežice po novem tudi Jože Ajster

Skupščina je potrdila tudi predlog spremembe in dopolnitve statuta, s čimer so sestavo poveljstva GZ Brežice razširili še za enega člana (na 25 članov), in sicer so Jožeta Ajstra kot predstavnika 107. letalske baze Cerklje ob Krki, ki je tudi član PGD Cerklje ob Krki, imenovali za pomočnika poveljnika GZ Brežice za poklicno gasilstvo. Nato sta brežiški župan Ivan Molan in predsednik GZ Brežice Benjamin Kodrič opravila svečan podpis pogodbe o opravljanju javne gasilske službe v občini Brežice za naslednje petletno obdobje. Po županovih besedah se je s tem občina zavezala, da bo delovanje GZ Brežice teklo nemoteno dalje, »kajti občina je tista, ki zagotavlja sredstva, vi pa ste tisti, ki zagotavljate požarno varnost«. Gasilcem se je zahvalil za njihovo požrtvovalnost in humanost pri odpravi posledic lanskih neurij ter poudaril, da so gasilci z upravljanjem gasilskih domov, ki so po navadi že kar večnamenski prostori, in požrtvovalnim delom v kraju hkrati tudi nosilci kulturno-družabnega življenja, s čimer kraj živi in se razvija. Omenil je še, da se z vodstvom GZ Brežice dogovarjajo za nov dolgoročni plan nabave gasilskih vozil in opreme, za kar bodo morali v naslednjih letih prispevati še dodatna sredstva, če želijo biti še naprej sodobno opremljeni in kos vsem današnjim zahtevam. Izpostavil je še pomen usposobljenosti gasilcev in skrbi za mladino v društvih ter da se ne sme pozabiti tudi na gasilske veterane in članice. »Moja vrata so vam vedno odprta,« je še dejal Molan ter gasilcem sporočil, naj to svoje plemenito dejanje opravljajo in razveseljujejo ostale še naprej.

Glažar: GZ Brežice ena najbolj organiziranih v Sloveniji

Skupščino je vodilo delovno predsedstvo v sestavi Jože Savnik (predsednik), Helena Fakin, Robert Flis in Vesna Kozole. Poleg župana so navzoče nagovorili še poveljnik Gasilske zveze Slovenije Zvonko Glažar, ki je poudaril, da je GZ Brežice ne samo ena največjih, ampak tudi najbolj organiziranih GZ v Sloveniji, predsednik regije Posavje in član UO GZ Slovenije Vincenc Knez, poveljnik GZ Krško Borut Arh, predstavnica brežiške izpostave URSZR Sergeja Bizjak, predstavnik 107. letalske baze Cerklje ob Krki Slavko Zupančič, podpredsednik GZ Šmarje pri Jelšah Robert Volavšek ter Josip Gerjević v imenu VZG Samobor, DVD Dubravica in DVD Brdovec. Med ostalimi omenjenimi so bili še poveljnik GZ Brežice Darko Leskovec, predsednica NO GZ Slovenije Martina Živič, nagrajenec Matevža Haceta in častni predsednik GZ Brežice Mihael Boranič, nagrajenec Matevža Haceta in častni poveljnik GZ Brežice Franc Urek, svetovalec župana za zaščito in reševanje Roman Zakšek ter direktor PGE Krško Aleš Stopar.

R. R.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam
»