Časopis za pokrajino Posavje
1.04.2023
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Za posavskimi poklicnimi gasilci je aktivno leto

Objavljeno: Petek, 27.01.2023    Rubrika: NOVICE Redakcija
pge krsko (1)

Kolektiv PGE Krško izpred nekaj let

Poklicni tehnični reševalci Poklicne gasilske enote Krško ter prostovoljni in poklicni gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Sevnica so v letu 2022 izvedli skupno 427 intervencij. Oboji so največkrat posredovali pri tehničnih intervencijah v prometu in tehnični pomoči. 

Poklicno gasilsko enoto Krško (PGE) je Občina Krško ustanovila leta 1980 zaradi povečanega okoljskega tveganja zaradi prisotne papirne industrije in nuklearne elektrarne, ki je leto kasneje pričela s poskusnim obratovanjem, in še nekaj drugih objektov na območju občine s povečanim rizikom. Ob ustanovitvi je PGE štela 34 operativnih gasilcev in tri administrativno-tehnične delavce, trenutno pa je v javnem zavodu 52 zaposlenih, od tega je 48 operativnih gasilcev. Od leta 2017 ga – najprej kot operativni vodja in zatem kot direktor – vodi Aleš Stopar, operativni vodja pa je Anton Starc.   
IMG_7302-1-scaled

Po navedbah Stoparja so v minulem letu izvedli skupno 292 intervencij. Največ, 85, je bilo tehničnih intervencij v prometu in na vodi, v 82 primerih so zagotovili pomoč občanom v raznih situacijah, pri odpiranju vrat stanovanjskih, gospodarskih objektov in vozil, odstranjevanju osirjev, pri izlivih vode, iskanju oseb, pri nudenju podpore enoti nujne medicinske pomoči idr., ob tem izvedli 50 intervencij v primeru požarov v industriji, na prometnih in drugih sredstvih ter prav v tolikšnem številu posredovali pri požarih, ki so izbruhnili v naravi. V 22 primerih so se aktivirali pri nesrečah z nevarno snovjo, pri izvajanju ukrepov, povezanih s ptičjo gripo in covidom-19, v treh primerih pa so posredovali pri ostalih intervencijah, kot so poplave, delovne nesreče, nesreče na železnici, neurjih ipd. Izvedeno delo tehničnih reševalcev je odpadlo tudi na preventivne preglede industrijskih objektov, teh so opravili kar 995, skupno 557 opravljenih ur so predstavljale požarne straže ipd. 48 poklicnih gasilcev – tehničnih reševalcev je sodelovalo na 919 intervencijah, skupno pa so bili na intervencijah več kot 400 ur. Največjo obremenitev zanje sta po številu dogodkov predstavljala meseca julij in avgust, predvsem zaradi požarov v naravi zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja in visokih zunanjih temperatur, gašenja požara na proizvodnem območjih ter posredovanj pri prometnih nesrečah.   

Poklicno jedro v prvih »bojnih vrstah« tudi na Sevniškem  

PGD Sevnica

Skupinska fotografija operativne enote PGD Sevnica

Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Sevnica je najstarejše delujoče gasilsko društvo na območju občine Sevnica, saj na podlagi vpisa v zemljiško knjigo deluje že od leta 1879, četudi najstarejši zapisi o požarni brambi segajo že v leto 1763. Danes PGD Sevnica, ki ga kot predsednik vodi Štefan Teraž, poveljnik pa je Rok Štirn, predstavlja osrednjo gasilsko enoto v občini in sodi po 4. kategorizaciji Gasilske zveze Slovenije med nekaj deset gasilskih društev po Sloveniji, v katerih poleg prostovoljnega deluje tudi poklicno jedro. Od leta 1997 dalje PGD Sevnica predstavlja tudi GEŠP enoto, kar pomeni, da je na podlagi usposobljenosti in opremljenosti pooblaščena tudi za izvajanje posredovanj v primeru prometnih nesreč, nesreč z nevarnimi snovmi ter nesreč na in iz vode, pri čemer GEŠP-naloge opravljajo tudi na območju občine Radeče ter na delu občine Šentjur pri Celju. Od skupno 59 prostovoljnih gasilcev je sicer pet zaposlenih, kar pa ne vpliva na samo izvajanje dela in gasilskega poslanstva, je povedal Štirn za naš časopis, saj intervencije opravljajo enakovredno in predano tako profesionalni kot neprofesionalni gasilci. V letu 2022 so sevniški gasilci izvedli 135 intervencij, in sicer so 43-krat posredovali pri prometnih nesrečah, 19-krat pri požarih, 46-krat nudili tehnično in drugo pomoč, v šestih primerih pri nesrečah z nevarnimi snovmi, enkrat pri nesreči na vodi in 14-krat kot podpora pri helikopterskih prevozih ponesrečenih in obolelih oseb, pogrešanih oseb, delovnih nesrečah idr. Petkrat so izvozili tudi na intervencije, za katere se je naknadno izkazalo, da njihova pomoč ni več potrebna.  
318725664_594718835790325_8767809216170584032_n

Tako kot krška poklicna gasilska enota je tudi PGD Sevnica pooblaščeni servis gasilnikov, to je za servisiranje, pregled, obnovo, montažo in prodajo gasilnih aparatov, ter pooblaščenec za opravljanje meritev in pregled hidrantnega omrežja. Velja pa tudi omeniti, da je PGD Sevnica nedvomno eno redkih gasilskih društev, katerega člani so tudi ažurni na družbenih omrežjih, saj tako s povzetki intervencij kot s fotografskim gradivom na Facebook strani društva skrbijo za obveščanje javnosti, z njihovim dovoljenjem pa njihov slikovni material pogosto vključujemo tudi v naše spletne objave in poročila z varnostnega področja. 

B. M.

Članek je bil objavljen v zadnji številki Posavskega obzornika.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte