Časopis za pokrajino Posavje
25.01.2022
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Za večjo vključenost vseh, tudi ranljivejših skupin

Objavljeno: Petek, 14.01.2022    Rubrika: NOVICE Redakcija
Konzorcij (1)

V MC Sevnica se je odvijala predstavitev zaključka dvoletnega projekta posavskega konzorcija nevladnih organizacij.

V minulem četrtkovem dopoldnevu se je v Mladinskem centru Sevnica odvijala zaključna konferenca štirih nevladnih organizacij, ki so, povezane v konzorcij (zvezo) s sloganom ’Močni, povezani, učinkoviti – za večjo vključenost vseh’ v Posavju izvajale pomoč v okviru raznovrstnih programov za posebno ranljive skupine. Konzorcij so sestavljali Družinski inštitut Zaupanje iz Sevnice, Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli, LIJAmedia – zavod za medijsko produkcijo in izobraževanje Krško, Društvo gluhih in naglušnih Posavja Krško, Zavod EMMA in Zavod Dobra družba Brežice.

Konzorcij (18)

Delo pod sloganom ’Močni, povezani, učinkoviti – za večjo vključenost vseh’ so predstavili Andreja Pavlin (Zavod Dobra družba Brežice), Urška Zidar (Zavod Emma Krško), Anja Lesjak (Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli) …

Nastanek konzorcija je predstavila Andreja Pavlin iz Zavoda Dobra družba: »Oktobra 2019 se je šest nevladnih organizacij, ki v Posavju izvajajo pomoč in programe za posebno ranljive skupine prebivalcev, združile z idejami, izkušnjami in cilji, kako se med seboj povezati, dopolnjevati, širiti znanja in vedenja, predvsem pa, kako naše organizacije ustvariti močnejše, obogatene s strokovnimi vsebinami, z veliko željo oblikovati organizacije, ki bodo v svojem razvoju rastle, a vendar ohranile vsebine in osnove, zaradi katerih so bile ustanovljene. S prijavo na javni razpis Ministrstva za javno upravo Republike Slovenije smo oblikovali program in vsebine, ki smo jih nato po uspešni prijavi začeli izvajati.«

VIDNI USPEHI IN DOBRI REZULTATI SLOGANA ’MOČNI, POVEZANI, UČINKOVITI – ZA VEČJO VKLJUČENOST VSEH’

Konzorcij (19)

… Vlasta Moškon (Društvo gluhih in naglušnih Posavje Krško), Urška Kozole (Društvo gluhih in naglušnih Posavje Krško), Mia Brunej (LIJAmedija) in Damijan Ganc (DI Zaupanje Sevnica).

Strokovna delavka in vodja programov Društva za gluhe in naglušne iz Krškega Vlasta Moškon, ki je moderirala srečanje, je omenila, da je konzorcij šestih sodelujočih partnerjev s sloganom ’Močni, povezani, učinkoviti – za večjo vključenost vseh’ potekal dve leti in med ključne kazalnike, ki so jih dosegli v času sofinanciranja konzorcija, sodijo zaposlitve petih strokovnih delavcev v partnerskih organizacijah, izvedba izobraževanj za strokovne delavce, razvijanje novih metod dela z ranljivimi skupinami, nastanek novih aktivnosti za ranljive skupine, izvedba analize potreb ranljivih ciljnih skupin v Posavju, priprava novih projektnih predlogov, ki bodo odgovarjali na te potrebe, izvedba aktivnosti na terenu in pri partnerskih organizacijah, izvedba osveščevalnih dogodkov o težavah in potrebah ranljivih ciljnih skupin ter predstavitve njihove dela v bolj odročnih krajih. »Lahko rečemo, da smo skupaj v konzorciju preživeli res dve polni, bogati leti. Med nami so se spletle močne vezi sodelovanja, spoštovanja, novih izkušenj, znanj. Verjamemo, da nas je videlo in prepoznalo tudi naše okolje,« je poudarila.

Damijan Ganc iz sevniškega DI Zaupanje je predstavil izsledke raziskave potreb ranljivih ciljnih skupin v Posavju. Raziskava je potekala od pomladi do jeseni leta 2020, torej v času, ki ga je že zaznamovala prihod epidemije. V njej je sodelovalo 117 oseb, 46 strokovnih delavcev, 50 oseb iz ranljivih skupin in 21 svojcev oz. prijateljev ranljivih oseb. V raziskavi so med drugim izpostavili, da v Posavju potrebujemo več podpornih programov za ranljivo populacijo, in sicer za krepitev socialnih veščin, psihološko pomoč, svetovanje in psihoterapijo, počitniške aktivnosti, organizirano varstvo otrok, učno pomoč za otroke in mladostnike in podobno. Primanjkuje tudi programov za pomoč pri integraciji priseljencev v lokalno okolje, izražena je bila tudi potreba po večji mobilnosti ranljivih oseb. Nekateri so izpostavili potrebo po dodatni infrastrukturi za druženje na prostem; nekateri stanovanjsko problematiko in boljše zaposlitvene možnosti s prilagajanjem delovnih mest ranljivim skupinam itd.

POSAVSKE NEVLADNE ORGANIZACIJE ZA POMOČ POSEBNO RANLJIVIM SKUPINAM

Konzorcij (20)

Zbrane na dogodku je pozdravila v imenu Občine Sevnica Mojca Sešlar, vodja oddelka za družbene dejavnosti.

In kdo so štiri nevladne posavske organizacije, ki so bile povezane v konzorcij še z dvema zavodoma?
Družinski inštitut Zaupanje, ki ga zastopa Damijan Ganc, že več let nudi podporo različnim ranljivim skupinam ter posameznikom, parom in družinam v stiski. V preteklem desetletju so z nudenjem terapevtske pomoči po relacijskem družinskem modelu pomagali skoraj tisoč prebivalcem Posavja, z izvajanjem preventivnih programov, kot je Večgeneracijski center Posavje, pa pomagajo pri integraciji priseljencev, vključevanju mladih z manj priložnostmi ter izvajajo različne podporne aktivnosti za brezposelne. V njihovo mrežo prostovoljcev je bilo v preteklih letih vključenih preko 30 prostovoljcev, ki s svojimi talenti, znanji in veščinami krepijo kakovost življenja prebivalcev v lokalni skupnosti.
V LIJAmediji – zavodu za medijsko produkcijo in izobraževanje, predstavnica v konzorciju je bila ustanoviteljica Mia Brunej, so aktivni na področju mladinskega dela in vključevanja mladih (s poudarkom na ranljivih skupinah) v filmsko in multimedijsko ustvarjanje. Aktivni so predvsem na področju Posavja, a tudi regijsko in mednarodno. V svoje aktivnosti vključujejo tako mlade iz urbanih središč kot mlade s podeželja, mlade iz vrst priseljencev, avtiste ter mlade gluhe in naglušne. V zavodu imajo v povprečju eno ali dve zaposleni osebi, letno od 5 do10 prostovoljcev ter od 200 do 300 mladih, ki se na letni ravni vključujejo v aktivnosti.
Delovanja Društva gluhih in naglušnih Posavja Krškov, ki vključuje v posebne socialne programe osebe z izgubo sluha, tj. gluhe, naglušne, osebe s polževimi vsadki, gluhoslepe, starše, ki imajo otroke ali mladostnike z okvaro sluha, je predstavila Urška Kozole, ki ima tudi sama težave s sluhom. Povedala je, da omenjeno društvo deluje kot invalidska organizacija in organizacija s statusom v javnem interesu na območju vseh šestih posavskih občin. Poudarila je, da sta gluhota in naglušnost zaradi komunikacijske ovire in oviranih socialnih stikov z okoljem najtežji obliki invalidnosti, zato je pomembno delovanje društva, ki s svojimi programi vključevanja oseb v slišeče okolje, s poznavanjem in učenjem slovenskega znakovnega jezika, z vključevanjem invalidov na področju izobraževanja, kulture, športa, informiranja želijo omiliti izločenost ter gluhe in naglušne enakovredno vključevati v aktivno življenje.
Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli, ki je nevladna organizacije z 20-letno tradicijo in je prejemnik državnega priznanja za izjemne dosežke v mladinskem sektorju ter je edina tovrstna organizacija v občini Bistrica ob Sotli, je predstavila Anja Lesjak. Med drugim je dejala, da izvajajo program za mlade in otroke, študijske krožke, delavnice, koncerte ter različne projekte. Letno se v njihove aktivnosti vključujejo več kot 400 otrok in mladih ter več kot 25 prostovoljcev s širšega območja občine kot tudi iz regije Posavje. Njihovi uporabniki so v veliki meri s podeželja, iz šibkejših socialnih in ekonomskih razmer ter z malo ali nič dostopa do mladinskih aktivnosti ali možnosti kulturnega udejstvovanja.
Zavod Emma, ki ga je zastopala Urška Zidar, nudi celostno podporo žrtvam nasilja. Na njih se obračajo uporabniki iz vseh krajev Slovenije, predvsem pa iz posavske regije. Usmerjajo se v preventivno pomoč, s tem da rušijo tabuje o nasilju in se zavzemajmo za ničelno toleranco do nasilja. Uporabnicam in uporabnikom nudijo celovito strokovno psihosocialno pomoč in jim zagotavljajo zagovorništvo ter spremstvo v institucije.
Zavod Dobra družba v okviru programa ’Stičišče nevladnih organizacij Posavja’ nevladnim organizacijam v regiji kontinuirano, že šesto leto, nudi številne brezplačne storitve in podporo, kot so informiranje, izobraževanje, zagovorništvo, svetovanje in mentorstvo, pomoč pri elektronskem poslovanju, mreženje z drugimi organizacijami in priprava novih projektov.

S SODELOVANJEM IN POVEZOVANJEM ŽELIJO NADALJEVATI

Slogan ’Močni, povezani, učinkoviti – za večjo vključenost vseh’ štirih posavskih nevladnih organizacij in dveh zavodov prinaša željo in voljo po nadaljnjem skupnem sodelovanju in delovanju. »Vsebine in izkušnje želimo razvijati naprej, da bodo v korist in oporo našim uporabnicam in uporabnikom,« podarjajo sodelujoči v konzorciju. »Majhno seme potrebuje pogoje, da lahko vzklije in obrodi sadove. Ti pogoji so sodelovanje, podpora in usmerjenost k skupnemu cilju. Ko se povežemo, postanemo močnejši in učinkovitejši; vključujemo vse, tudi tiste, ki so na obrobju in potrebujejo pomoč. Naj bo leto 2022 zdravo, uspešno in povezano,« zaključujejo sogovorniki in sogovornice.

S. R.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte

06.08.2019 | Redakcija

Trgovska dejavnost v Posavju raste

16.11.2020 | Redakcija

Od ribogojca do kupca

23.10.2020 | Sporočilo

Z električnimi kolesi med vinograde