Časopis za pokrajino Posavje
7.06.2023
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Zbor članov OZRK Brežice

Objavljeno: Petek, 24.03.2023    Rubrika: NOVICE Sporočilo
20230314_170510
V torek, 14. 3. 2023, je potekal redni letni zbor članov Območnega združenja Rdečega križa Brežice. Po uvodnem pozdravu in nagovoru je predsednica OZRK Brežice Martina Živič podala poročilo o delu v letu 2022.

»Leto 2022 je bilo končno spet normalno, saj so se naša življenja brez omejitev vrnila v ustaljene tirnice. Prav v izrednih razmerah je spoznanje toliko večje, da smo humanitarne organizacije še kako pomemben člen družbe. Epidemije, potresi, naravne in druge nesreče, socialne in ekonomske stiske posameznikov ali družin so del našega vsakdana. A zavedanje, da v teh razmerah ne ostane nihče sam, je neprecenljivo. Območno združenje Rdečega križa Brežice je skupaj z vsemi 17 krajevnimi organizacijami sestavni del Rdečega križa Slovenije – Zveze združenj in delček svetovne mreže Rdečega križa in Rdečega polmeseca. Velikokrat slišimo opazke, zakaj pomoč pošiljamo na drugi konec sveta, ko pa imamo doma veliko takih, ki rabijo pomoč. Prav iz tega razloga, ker smo del velike družine in si medsebojno pomagamo. Pomoč dajemo in pomoč lahko koristimo, ko jo potrebujemo.
20230314_170551

Rdeči križ večina pozna predvsem po krvodajalstvu, čeprav opravljamo številne druge za družbo pomembne dejavnosti. Skupaj z Zavodom RS za transfuzijsko medicino smo v letu 2022 uspešno izpeljali tri dvodnevne krvodajalske akcije, v januarju, maju in septembru. Skupno smo imeli s krvodajalci na terenskih akcijah in krvodajalci, ki so kri darovali na transfuzijskih postajah po Sloveniji, 1.363 krvodajalcev (občanov Brežic) in za 1,33 % presegli lansko udeležbo. V odstotkih izraženo razmerje je 68,68 % oz. 937 moških in 31,32 % oz. 426 žensk. Ženske krvodajalke zaostajamo za državnim povprečjem za 3 odstotne točke, saj odstotek krvodajalk na nacionalni ravni znaša 34 %.

Na temo prostovoljnega darovanja krvi, transplantacije in darovanja organov smo lanskega oktobra v okviru praznovanja občinskega praznika in meseca prve pomoči organizirali pogovorni dogodek »darovanje organov=podarjeno življenje« z zanimivimi gosti in medse povabili namestnico direktorja Slovenija Transpalanta. Po tem predstavitvenem dogodku so štiri osebe podpisale izjavo za darovanje organov in tkiv po smrti.
20230314_174219

Eno izmed temeljnih poslanstev Rdečega križa je prva pomoč, ki je tesno povezana s samim nastankom organizacije. V okviru javnih pooblastil in veljavne zakonodaje smo izpeljali 11 tečajev za voznike motornih vozil in usposobili 249 oseb. Na treh tečajih za podjetja je znanje prve pomoči obnovilo 51 oseb in na tečaju za bolničarja usposobilo 8 oseb.

Izvajamo socialno dejavnost in nudimo pomoč najbolj ogroženim posameznikom in skupinam. Namen dejavnosti je lajšanje stisk brezposelnih, samskih, starostnikov, bolnih, enostarševskih družin, posameznikov zaradi vdovstva ter družin v stiski. Pomoč zagotavljamo v obliki prehranskih paketov, higienskih pripomočkov, oblačil in obutve ter plačila položnic. Pri dodeljevanju paketov upoštevamo kriterije, ki jih je sprejel območni odbor OZRK Brežice, in priporočila RKS ter Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki tudi izvaja nadzor nad prejemniki pomoči in območnimi združenji.

Območno združenje RK Brežice je v letu 2022 iz Sklada EU in React/covid prejelo skupaj 24,3 tone hrane (bela moka, testenine, riž, mleko, olje, fižol, grah), ki je bila razdeljena 205 družinam oziroma 1.362 upravičencem skozi vse leto. Prostovoljke in prostovoljci krajevnih organizacij so preverjali in spremljali potrebe v svojem lokalnem okolju in o tem redno obveščali sedež, da smo se lahko pravočasno odzivali na potrebe in stiske. Krajevnim organizacijam smo po celotni občini razdelili 3,9 tone hrane. Med prejemniki prevladujejo starejše in invalidne osebe, ki nimajo lastnega prevoza. Edini vir njihovega dohodka je nizka pokojnina. To pomoč je prejelo 229 družin oziroma 334 oseb.

27 otrokom smo omogočili letovanje v Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli rtič iz donatorskih sredstev RKS/FIHO in TUŠ-a. Letovanja so se udeležili tudi štirje starejši krajani.

Rdeči križ organizira srečanja starostnikov in obiskuje bolne. Krajevna organizacija Čatež je v decembru 2022 organizirala srečanje starejših krajanov ter svoje starostnike obiskala na domovih in domovih starostnikov.

Varovanje in krepitev zdravja je tudi zelo pomembno področje delovanja Rdečega križa. Prostovoljke in člani ekipe bolničarjev na terenu izvajajo meritve sladkorja in krvnega tlaka ter hkrati svetujejo o zdravem življenjskem slogu. Meritve so za vse udeležence brezplačne. V letu 2022 so bile organizirane štiri meritve, in sicer v organizaciji OZRK Brežice dve, KORK Čatež ob Savi in KORK Velika Dolina po ena meritev. Vseh meritev, ki jih je izvajalo 12 prostovoljk, se je udeležilo 156 uporabnikov.

Organizirane so bile štiri brezplačne delavnice temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED (defibrilatorja), in sicer v avli Upravne enote (organizator območno združenje Brežice). Prav tako je območno druženje sodelovalo pri organizaciji delavnic v krajevnih organizacijah Globoko, Jesenice na Dolenjskem in Artiče, ki se jih je udeležilo 80 uporabnikov. Na delavnicah je sodelovalo devet prostovoljk.

Pred poletnimi počitnicami smo za vse voznike, ki so pripeljali na bencinske servise v občini Brežice, pripravili preventivno akcijo »rešimo križe in težave na poti«. Akcija je bila že drugo leto zapored zelo dobro sprejeta. Razdeljenih je bilo 600 plastenk vode in informativnih zloženk.

Svojo dejavnost smo približali tudi mladim in prostovoljcem. V sodelovanju območnih združenj RK je nastal Katalog prostovoljskih del, v katerem je veliko informacij in nasvetov, kako pridobiti mlade prostovoljce in jih tudi obdržati.

Za delovanje rdečega križa so zelo pomembne krajevne organizacije, saj v svojem lokalnem okolju poskrbijo za razdeljevanje humanitarne pomoči, organizacijo srečanj, organizacijo delavnic, dogodkov in drugih humanitarnih akcij. Krajevna organizacija Globoko je konec leta zaključila z zbiranjem humanitarnih sredstev za nakup AED-aparata, ki je bil dan v uporabo v mesecu januarju letošnjega leta.

Zaradi dotrajanosti in neprimernosti prostorov v stavbi dijaškega doma smo le našli primerne prostore za pisarno in priročni prostor za delitev hrane, zbiranje in shranjevanje oblačil. Skupaj z županom in občinsko upravo smo v oktobru poiskali rešitev in z Občino Brežice podpisali pogodbo o brezplačni uporabi prostorov (pisarna, skladiščni prostori in souporaba skupnih prostorov) v stavbi Večgeneracijskega centra Brežice (bivši dom upokojencev). Zadovoljni smo z novimi prostori, saj je pisarna svetla, prostorna in prijazna tako zaposleni sekretarki, prostovoljcem kot uporabnikom, ki prihajajo na naš sedež. Zaradi dotrajanosti smo zamenjali pohištvo.

Za nemoteno delovanje združenja je bilo treba postoriti še marsikaj. Vsekakor je na prvem mestu povezovanje in sodelovanje z krovno organizacijo, Rdečim križem Slovenije. Sodelovanje na področju zaščite in reševanja, sodelovanje z Občino Brežice, Centrom za socialno delo in ostalimi javnimi zavodi ter inštitucijami. Sodelovali smo tudi pri dobrodelni humanitarni akciji zbiranja sredstev za bolnega občana.

Spoštovane članice/prostovoljke, vsem skupaj in vsaki posebej še enkrat hvala za pripravljenost, pomoč in sodelovanje. Hvala za vašo pozitivno energijo in to, da verjamete v našo organizacijo. Veliko je treba še postoriti, ampak gremo v pravo smer. Hvala tudi tebi, Metka (sekretarka OZRK Brežice Metka Jarkovič), ki skrbiš za razna opravila, da Območno združenje RK Brežice deluje v skladu z zakonodajo in namenom, zakaj je ustanovljeno. Še enkrat hvala za izkazan trud, požrtvovalnost in srčnost, ki jo namenjate širši skupnosti. Skupaj smo neustavljivi.«

Zastopniki so obravnavali poročilo o delu za leto 2022 ter potrdili program dela in finančni načrt za leto 2023. Povezovanje in sodelovanje s krovno organizacijo RKS-Zz, Občino Brežice in ostalimi društvi, ki delujejo na humanitarnem področju, ostaja prioriteta. Pridobivanje novih, zlasti mlajših članov je ena izmed pomembnejših dejavnosti. Mladi so temelj naše družbe. Izvajale se bodo vse stalne naloge, ki jih bomo še nadgradili ter tako približali naše poslanstvo širšemu krogu ljudi in bili prepoznavni v lokalnem okolju.

Zbora članov se je udeležil župan Občine Brežice Ivan Molan, ki se je vsem zahvalil za dobro opravljeno delo.

Predsednica Živič in sekretarka Jarkovič sta apelirali na udeležence zbora, naj v svojem okolju spodbudijo mlade, da se OZRK Brežice priključijo kot bolničarji. V maju se načrtuje 45-urni tečaj za bolničarja prostovoljca. Za tiste, ki pristopijo v ekipo prve pomoči OZRK Brežice, je tečaj brezplačen. Obveznosti so, da se nam pridružijo kot prostovoljci in v okviru pridobljenih znanj sodelujejo pri akcijah, izrednih razmerah in množičnih nesrečah. Bolničarji, ki so v ekipi prve pomoči, svoje znanje obnavljajo, se preverjajo na regijskih in državnih tekmovanjih. Prijave zbiramo na elektronski naslov brezice.ozrk@ozrks.si.

Vir: OZRK Brežice
« Nazaj na seznam
»