Časopis za pokrajino Posavje
24.01.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Zimska služba v občini Krško 2020/2021

Objavljeno: Sreda, 02.12.2020    Rubrika: NOVICE Sporočilo
20201202_095518 (2)
Koncesionar v sklopu opravljanja zimske službe skrbi za prevoznost cest in drugih javnih površin ter varen promet v zimskih razmerah, ko je zaradi snega, poledice ali drugih zimskih pojavov lahko ogroženo normalno odvijanje prometa.

Zimska služba tako zagotavlja prehodnost in prevoznost cest in javnih površin, nadstandardno pluženje in posipanje pa v okviru zimske službe ni predvideno. Zimska služba se izvaja v skladu s prednostnimi razredi in prioritetami izvajanja. Ceste so razvrščene glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa, geografsko–klimatske razmere in krajevne potrebe.Kontakti dežurnih služb zimskega vzdrževanja za območje občine Krško:

1.območje:  KS Brestanica, KS Rožno-Presladol, KS Koprivnica: KOSTAK d. d. – dežurni telefon: 041 671 484, KS Senovo: POŽUN d. o. o. – dežurni telefon: 041 739 485
 
2.območje: 
KS Krško – levi breg, KS Zdole, KS Dolenja vas, KS Sp. Stari Grad-Sp. Libna: KOSTAK d. d. – dežurni telefon: 041 671 484
 
3.območje: 
KS Krško – desni breg, KS Senuše, KS Raka, KS Veliki Podlog, KS Krško polje, KS Veliki Trn, KS Leskovec pri Krškem, KS Gora: ŽARN d. o. o. – dežurni telefon: 041 546 509
 
4.območje:
  KS Podbočje: CGP d. d. – dežurni telefon: 051 355 174

Vir: Občina Krško
« Nazaj na seznam