Časopis za pokrajino Posavje
29.11.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Župan s predstavniki civilne iniciative glede poteka načrtovane ceste skozi naselje Brezina

Objavljeno: Petek, 15.10.2021    Rubrika: NOVICE Sporočilo
DSC_9570
​Občina Brežice si je z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) že dolgo prizadevala za uresničitev vzhodne obvoznice Brežic, ki bo potekala od avtoceste preko rondoja pri Čateških toplicah do Trnja in Bukoška vse do Brezine vključno z nadvozom pri Intermarketu, in bo pomembno izboljšala prometne povezave ter s tem omogočila dobre pogoje za nadaljnji razvoj občine.

Direkcija trenutno vodi postopek za izgradnjo novega mostu preko Save z navezavo na del vzhodne obvoznice od Čateških do Trnja, občina pa se je obvezala, da bo izdelala projektno dokumentacijo za nadvoz v Brezini pri Intermarketu za navezavo na cesto vključno do ceste za Črnc.
 
Prikaz predvidene trase obvoznice

Prikaz predvidene trase obvoznice

Pri tem je v občinskem prostorskem načrtu dolgoročno rezerviran koridor zemljišč za umestitev lokalne ceste z namenom, da se uredi nov izvoz iz Industrijsko-poslovne cone Brezina, ki bo prometno razbremenil naselje Brezina.  Zato je novi izvoz iz cone načrtovan nad naseljem Brezina, priključil pa bi se na načrtovano vzhodno obvoznico.
 
Občina je bila obveščena, da se je ustanovila civilna iniciativa, zato se je župan Občine Brežice Ivan Molan v ponedeljek, 11. oktobra 2021, sestal s tremi predstavniki iniciative. Predstavniki civilne iniciative so pojasnili, da se strinjajo z izgradnjo nadvoza v Brezini skupaj s priključitvijo na obstoječo lokalno cesto pred železniškim prehodom, nasprotujejo pa temu, da bi se na nadvoz navezala načrtovana povezovalna cesta Brežice-Krško, ki naj bi po načrtih države potekala skozi Brezino in Glogov Brod.
 
V tem trenutku občina izvaja postopek za javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za nadvoz v Brezini, DRSI pa vodi postopek za izvedbo novega mostu čez Savo. Kot je pojasnil župan na podlagi podatkov, ki jih ima občina, DRSI vodi postopek načrtovanja povezovalne ceste Brežice-Krško.  DRSI vodi postopek državnega prostorskega načrta za to cesto in je še v fazi pridobivanja mnenj, ko pa bo prišlo do izbora najprimernejše trase, bo DRSI pripravila javno razgrnitev, kjer bo mogoče podati predloge in pripombe na načrtovano traso.
 
Predstavniki civilne iniciative in Občine Brežice so se strinjali, da je treba poiskati rešitev za varen prehod železniške proge v Brezini. Nadvoz je pomemben tudi z vidika dostopnosti, saj bo v primeru zaprtja železniških prehodov (nivojskih križanj železnice in ceste), ki jih država načrtuje, krajanom Brezine, Artič, Križ, Pečic prihod preko železniške proge v Brežice omogočen samo skozi Globoko, Dobravo ter Bukošek. Pri ureditvi nadvoza v Brezini in vzhodne obvoznice gre za nujno potrebno ureditev, ki je pomembna za nadaljnji razvoj občine za naslednjih 20 do 30 let.

Vir: Občina Brežice

Naj dodamo, da so podporo in solidarnost civilni iniciativi iz Brezine izrazili tudi v skupini Mladi za podnebno pravičnost Brežice, ki so se glede te problematike oglasili tudi na svoji Facebook strani. Med drugim navajajo, da gre za "poskus vsiljevanja obvoznice sredi vasi" in da "bi vsaka vas morala imeti pravico odločati o tem, kaj se bo v njej gradilo". Glede tega so še zapisali: "Smo mnenja, da imajo ljudje pravico do korektne informiranosti ter pravico do (so)odločanja o kraju, kjer živijo. Takšen primer hitrega odločanja in izogibanja javne obravnave je širjenje industrijske cone Brezina, v katero so se ljudje zbudili praktično čez noč (zaradi katere se sedaj vsiljuje tudi cesta). S tem se je uničilo še tisto malo zelenega prostora, ki je služil rekreaciji, sproščanju in ribičiji. Dolgotrajne posledice ne bodo čutili zgolj ljudje, temveč tudi celoten ekosistem."

R. R.
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte

21.01.2021 | Redakcija

Posodica v obliki ženskega telesa

17.12.2019 | Redakcija

Vesele praznike!