Časopis za pokrajino Posavje
21.02.2024
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Ajdovska jama – nova dognanja naravoslovnih raziskav

Objavljeno: Četrtek, 23.11.2017    Rubrika: PANORAMA Sporočilo
IMG_8702
V petek, 17. 11. 2017 je Milena Horvat, predavateljica z Oddelka za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani predstavila rezultate naravoslovnih analiz na gradivu z najdišča Ajdovska jama pri Nemški vasi.

Povod za predavanje so bile v letu 2017 opravljene radiokarbonske analize na kostnem gradivu pokojnikov iz Ajdovske jame. Analize, ki jih je izvajal Poznaǹ Radiocarbon Laboratory na Poljskem s sredstvi in s pomočjo Občine Krško in Posavskega muzeja Brežice, so pomembno doprinesle k poznavanju časovnega razpona datacije pokopavanja v Ajdovski jami, ki sega od 44. – 30. stol. pr. n. št., kar je precej daljše obdobje, kot je bilo ocenjeno do sedaj.
IMG_8714
Poleg radiokarbonskih analiz je predavateljica predstavila še rezultate DNK analize na enem skeletu in antropološke analize človeških kostnih ostankov. Na keramičnem gradivu so bile predstavljene analize organskih ostankov in analize ostankov lipidov, absorbiranih v keramično matrico, s pomočjo katerih ugotavljamo vsebino in namembnost lončenih posod. S rezultati karpoloških in antrakotomskih analiz lesnega oglja in zoglenelih semen ter analiz živalskih kostnih ostankov pa smo dobili vpogled v floro in favno paleolitskih in neolitskih kontekstov. Po končanem predavanju in diskusiji je sledil ogled predmetov, nato pa še nočni ogled Ajdovske jame in druženje ob arheološko obarvani debati.

Predavanje je potekalo tik ob jami v Brezovski Gori v soorganizaciji Zavoda Svibna in Posavskega muzeja Brežice, kar je omogočilo še večje razumevanje povedanega. Predavanje pa je tudi del prizadevanj vseh vključenih, da bi tako najdbe kot vse raziskave bile dostopne v monografiji ter tudi na razstavi v Posavskem muzeju Brežice v tesni povezanosti s samim najdiščem ter dogajanjem ob in v njem. Občina Krško tako načrtuje to izjemno arheološko najdišče vključno z naravnimi zanimivostmi predstaviti v sodobnem arheološko naravoslovnem parku, za kar je projektna dokumentacija že v pripravi,   za uspešno izvedbo pa  bo potrebno nadaljnje skupno prizadevanje, k čemur so se zavezali vsi prisotni.  

Pripravila: Jana Puhar, Posavski muzej Brežice
Fotografije: Posavski muzej Brežice
 
« Nazaj na seznam